Rozumienie jako sposób bycia we wczesnej filozofii Martina Heideggera

master
dc.abstract.enA purpose of this paper is to show the phenomenon of understanding (Verstehen) as the root of existence. Understanding will be proved as a basic Dasein's way of being and it won't be examined in epistemological, but in ontological perspective. Paper has been divided into two parts. The first of them is analizing everyday understanding, which can be finally defined as a movement of Dasein in the world. But the world is comprehended not as a set of entities, but as a system of relations on the basis of things can be only faced. The second part has been intended as an explication of understanding's structure. This structure Heidegger calls project (Entwurf), that's mean fore-throwing Dasein into his possibilities. But possibility is not an empty, logic alternative. It is a Dasein way of being, which indicate, that Dasein anything can. So existence is a constant fore-running out of itself and the project of understanding appears as the main structure, which this motion makes possible.pl
dc.abstract.plCelem tej pracy jest omówienie fenomenu rozumienia (Verstehen) jako rdzenia egzystencji. Rozumienie okaże się podstawowym sposobem bycia jestestwa (Dasein) i nie będzie rozpatrywane z perspektywy epistemologicznej, ale ontologicznej. Praca została podzielona na dwie części. W pierwszej analizowane jest rozumienie powszednie, które można ostatecznie określić jako poruszanie się jestestwa w świecie. Świat nie jest jednak pojmowany jako zbiór bytów, ale jako sieć relacji, na gruncie której przedmioty mogą być dopiero napotykany. Druga część została poświęcona wyeksplikowaniu struktury rozumienia. Tę strukturę określa Heidegger jako projekt (Entwurf), czyli wy-rzucanie jestestwa w jego możliwości. Możliwość to jednak nie pusta, logiczna alternatywa, ale pewien sposób bycia jestestwa, który wyraża to, że ono cokolwiek może. Egzystencja jest więc ciągłym wybieganiem poza siebie, a projekt rozumienia jawi się jako centralna struktura, która ten ruch umożliwia.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMizera, Janusz - 130679 pl
dc.contributor.authorWaśko, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerStrzelecki, Radosławpl
dc.contributor.reviewerMizera, Janusz - 130679 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:23:56Z
dc.date.available2020-07-27T01:23:56Z
dc.date.submitted2016-09-06pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-108709-135774pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214830
dc.languagepolpl
dc.subject.enHeidegger, understanding, being, project (fore-throwing), interpretation (laying out), phenomenologypl
dc.subject.plHeidegger, rozumienie, bycie, projekt, wykładnia, fenomenologiapl
dc.titleRozumienie jako sposób bycia we wczesnej filozofii Martina Heideggerapl
dc.title.alternativeUnderstanding as the way of being in the Martin Heidegger early philosophypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
A purpose of this paper is to show the phenomenon of understanding (Verstehen) as the root of existence. Understanding will be proved as a basic Dasein's way of being and it won't be examined in epistemological, but in ontological perspective. Paper has been divided into two parts. The first of them is analizing everyday understanding, which can be finally defined as a movement of Dasein in the world. But the world is comprehended not as a set of entities, but as a system of relations on the basis of things can be only faced. The second part has been intended as an explication of understanding's structure. This structure Heidegger calls project (Entwurf), that's mean fore-throwing Dasein into his possibilities. But possibility is not an empty, logic alternative. It is a Dasein way of being, which indicate, that Dasein anything can. So existence is a constant fore-running out of itself and the project of understanding appears as the main structure, which this motion makes possible.
dc.abstract.plpl
Celem tej pracy jest omówienie fenomenu rozumienia (Verstehen) jako rdzenia egzystencji. Rozumienie okaże się podstawowym sposobem bycia jestestwa (Dasein) i nie będzie rozpatrywane z perspektywy epistemologicznej, ale ontologicznej. Praca została podzielona na dwie części. W pierwszej analizowane jest rozumienie powszednie, które można ostatecznie określić jako poruszanie się jestestwa w świecie. Świat nie jest jednak pojmowany jako zbiór bytów, ale jako sieć relacji, na gruncie której przedmioty mogą być dopiero napotykany. Druga część została poświęcona wyeksplikowaniu struktury rozumienia. Tę strukturę określa Heidegger jako projekt (Entwurf), czyli wy-rzucanie jestestwa w jego możliwości. Możliwość to jednak nie pusta, logiczna alternatywa, ale pewien sposób bycia jestestwa, który wyraża to, że ono cokolwiek może. Egzystencja jest więc ciągłym wybieganiem poza siebie, a projekt rozumienia jawi się jako centralna struktura, która ten ruch umożliwia.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Mizera, Janusz - 130679
dc.contributor.authorpl
Waśko, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Strzelecki, Radosław
dc.contributor.reviewerpl
Mizera, Janusz - 130679
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:23:56Z
dc.date.available
2020-07-27T01:23:56Z
dc.date.submittedpl
2016-09-06
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-108709-135774
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214830
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Heidegger, understanding, being, project (fore-throwing), interpretation (laying out), phenomenology
dc.subject.plpl
Heidegger, rozumienie, bycie, projekt, wykładnia, fenomenologia
dc.titlepl
Rozumienie jako sposób bycia we wczesnej filozofii Martina Heideggera
dc.title.alternativepl
Understanding as the way of being in the Martin Heidegger early philosophy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
67
Views per month
Views per city
Gdansk
8
Warsaw
8
Krakow
6
Katowice
5
Wroclaw
4
Pila
3
Poznan
3
Lodz
2
Dublin
1
Elblag
1

No access

No Thumbnail Available