Wyznaczanie stałej dysocjacji kwasowej (pKₐ) pochodnych kumaryny techniką elektroforezy kapilarnej

master
dc.abstract.enIn this work capillary electrophoresis has been used to determine acid dissociation constant of 20 structurally diverse coumarin derivatives. For a majority of the compounds pKa value has been determined for the first time. The obtained values vary between 4.16–9.10 pH unit, pointing to the interesting structure-acidity relationships. A traditional methodology relying on measurements in a broad pH range and fitting of a sigmoidal function has been compared to an alternative, simplified approach, reported for the first time, where only two electrophoretic mobility values suffice for pKa estimation. The first value corresponds to the partially ionized form and it is measured experimentally, while the second one to the totally ionized form − it is measured experimentally (two-values method, TVM) or estimated directly from molecular mass (one-value method, OVM). It has been showed that despite a limited measurements number, the alternative approach may be consistent with the traditional methodology, yielding the relatively low pKa deviation. Its utility has also been confirmed by the analytical predictions, comprising resolution, migration order, migration times and peaks overlapping. Moreover the temperature dependence of the pH buffer has been investigated, but the changes were within the error range. The limiting electrophoretic mobilities have been also calculated for investigated compounds. In addition, a CE separation simulation was performed using the PeakMaster software, which has resulted in generation of the profiles of electrophoretic separation. The optimum pH of 8.5 has provided almost complete separation of a mixture consisting of investigated derivatives. The results are important from the analytical, theoretical and pharmacological points of views.pl
dc.abstract.plCelem pracy było m.in. wyznaczenie wartości pKa 20 pochodnych kumaryny techniką elektroforezy kapilarnej. Dla większości związków wartości te zostały oszacowane po raz pierwszy. Uzyskane wartości zawierają się w zakresie między 4,16-9,10 jednostki pH, wskazując na interesujący związek między ich strukturą, a kwasowością. Tradycyjna metoda opierająca się na pomiarach w szerokim zakresie pH i dopasowaniu sinusoidalnej funkcji została porównana do alternatywnego, uproszczonego podejścia, gdzie tylko dwie wartości ruchliwości elektroforetycznej wystarczają do określenia wartości pKa. Pierwsza wartość odpowiada formie częściowo zjonizowanej, a druga postaci całkowicie zjonizowanej, obie są mierzone doświadczalnie (metoda dwóch wartości, TVM) lub oszacowane bezpośrednio z masy cząsteczkowej związku (metoda jednej wartości, OVM). Zauważono, że mimo ograniczonej liczby pomiarów alternatywne podejścia mogą być zgodne z tradycyjną metodą, otrzymując niewielkie rozbieżności w wyznaczonych wartościach pKa. Uzyteczność proponowanych metod została również potwierdzona przez prognozy analityczne, obejmujące rozdzielczość, kolejność migracji, czasy migracji oraz nakładanie się pików. Zbadano również stabilność temperaturową wykorzystywanych buforów pH, potwierdzając, że zmiany pH mieściły się w zakresie błędu. Dla badanych związków wyznaczono wartości granicznych ruchliwości elektroforetycznych. Dodatkowo przeprowadzono symulację rozdzielania elektroforetycznego za pomocą oprogramowania PeakMaster i wygenerowano profile elektroforetyczne separacji. W optymalnym pH, wynoszącym 8,5 uzyskano prawie całkowite rozdzielenie mieszaniny badanych pochodnych kumaryny. Otrzymane doświadczalnie wyniki są istotne z teoretycznego, praktycznego oraz farmakologicznego punktu widzenia.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorWoźniakiewicz, Michał - 142043 pl
dc.contributor.authorPiwowarska, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKozak, Joanna - 129327 pl
dc.contributor.reviewerWoźniakiewicz, Michał - 142043 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:43:14Z
dc.date.available2020-07-26T21:43:14Z
dc.date.submitted2016-06-21pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-105012-131523pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211405
dc.languagepolpl
dc.subject.enacid dissociation constant, capillary electrophoresis, coumarin derivatives, electrophoretic mobilitypl
dc.subject.plstała dysocjacji kwasowej, elektroforeza kapilarna, pochodne kumaryny, ruchliwość elektroforetycznapl
dc.titleWyznaczanie stałej dysocjacji kwasowej (pKₐ) pochodnych kumaryny techniką elektroforezy kapilarnejpl
dc.title.alternativeDetermination of acid dissociation constant (pKa) of coumarin derivatives by capillary electrophoresis.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this work capillary electrophoresis has been used to determine acid dissociation constant of 20 structurally diverse coumarin derivatives. For a majority of the compounds pKa value has been determined for the first time. The obtained values vary between 4.16–9.10 pH unit, pointing to the interesting structure-acidity relationships. A traditional methodology relying on measurements in a broad pH range and fitting of a sigmoidal function has been compared to an alternative, simplified approach, reported for the first time, where only two electrophoretic mobility values suffice for pKa estimation. The first value corresponds to the partially ionized form and it is measured experimentally, while the second one to the totally ionized form − it is measured experimentally (two-values method, TVM) or estimated directly from molecular mass (one-value method, OVM). It has been showed that despite a limited measurements number, the alternative approach may be consistent with the traditional methodology, yielding the relatively low pKa deviation. Its utility has also been confirmed by the analytical predictions, comprising resolution, migration order, migration times and peaks overlapping. Moreover the temperature dependence of the pH buffer has been investigated, but the changes were within the error range. The limiting electrophoretic mobilities have been also calculated for investigated compounds. In addition, a CE separation simulation was performed using the PeakMaster software, which has resulted in generation of the profiles of electrophoretic separation. The optimum pH of 8.5 has provided almost complete separation of a mixture consisting of investigated derivatives. The results are important from the analytical, theoretical and pharmacological points of views.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było m.in. wyznaczenie wartości pKa 20 pochodnych kumaryny techniką elektroforezy kapilarnej. Dla większości związków wartości te zostały oszacowane po raz pierwszy. Uzyskane wartości zawierają się w zakresie między 4,16-9,10 jednostki pH, wskazując na interesujący związek między ich strukturą, a kwasowością. Tradycyjna metoda opierająca się na pomiarach w szerokim zakresie pH i dopasowaniu sinusoidalnej funkcji została porównana do alternatywnego, uproszczonego podejścia, gdzie tylko dwie wartości ruchliwości elektroforetycznej wystarczają do określenia wartości pKa. Pierwsza wartość odpowiada formie częściowo zjonizowanej, a druga postaci całkowicie zjonizowanej, obie są mierzone doświadczalnie (metoda dwóch wartości, TVM) lub oszacowane bezpośrednio z masy cząsteczkowej związku (metoda jednej wartości, OVM). Zauważono, że mimo ograniczonej liczby pomiarów alternatywne podejścia mogą być zgodne z tradycyjną metodą, otrzymując niewielkie rozbieżności w wyznaczonych wartościach pKa. Uzyteczność proponowanych metod została również potwierdzona przez prognozy analityczne, obejmujące rozdzielczość, kolejność migracji, czasy migracji oraz nakładanie się pików. Zbadano również stabilność temperaturową wykorzystywanych buforów pH, potwierdzając, że zmiany pH mieściły się w zakresie błędu. Dla badanych związków wyznaczono wartości granicznych ruchliwości elektroforetycznych. Dodatkowo przeprowadzono symulację rozdzielania elektroforetycznego za pomocą oprogramowania PeakMaster i wygenerowano profile elektroforetyczne separacji. W optymalnym pH, wynoszącym 8,5 uzyskano prawie całkowite rozdzielenie mieszaniny badanych pochodnych kumaryny. Otrzymane doświadczalnie wyniki są istotne z teoretycznego, praktycznego oraz farmakologicznego punktu widzenia.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Woźniakiewicz, Michał - 142043
dc.contributor.authorpl
Piwowarska, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Kozak, Joanna - 129327
dc.contributor.reviewerpl
Woźniakiewicz, Michał - 142043
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:43:14Z
dc.date.available
2020-07-26T21:43:14Z
dc.date.submittedpl
2016-06-21
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-105012-131523
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211405
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
acid dissociation constant, capillary electrophoresis, coumarin derivatives, electrophoretic mobility
dc.subject.plpl
stała dysocjacji kwasowej, elektroforeza kapilarna, pochodne kumaryny, ruchliwość elektroforetyczna
dc.titlepl
Wyznaczanie stałej dysocjacji kwasowej (pKₐ) pochodnych kumaryny techniką elektroforezy kapilarnej
dc.title.alternativepl
Determination of acid dissociation constant (pKa) of coumarin derivatives by capillary electrophoresis.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Lodz
6
Krakow
4
Dublin
3
Warsaw
3
Wroclaw
3
Chandler
2
Katowice
2
Gdansk
1
Kalisz
1
Opole
1

No access

No Thumbnail Available