Opinia studentow kierunku Położnictwo II stopnia na temat porodów domowych.

master
dc.abstract.enThe subject of the work is getting to know the opinions of midwifery students in the second degree course on home birth.Aim of the study: getting to know the opinion of students in the second degree of obstetrics for the delivery of home delivery.Material and methods: in the study of 79 female obstetricians. The diagnostic survey method was used. The research technique was a self-constructed questionnaire survey.Results and conclusions: The birth at home in the opinion of the respondents is considered safe. Midwives who are more knowledgeable about birth at home show a willingness to take on home birth and to promote it. Positive evaluation of childbirth outside the hospital is not affected by the place of residence and the work of the midwives. Studies show that those midwives who showed willingness to participate in a preparation course for home births were more likely to choose to take their own birth at home. It was also noted that the higher the level of knowledge, the more likely it was to make a "yes" decision in a desire to be involved in home birth and more often to promote it. In the light of our own research, the most frequently cited defect of home birth among the respondents was the lack of access to specialized medical equipment and the assistance of hospital staff. Knowledge, work experience, participationspecialized courses affect the decision to take birth at home.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest poznanie opinii studentów kierunku położnictwo II stopnia na temat porodów domowych. Cel pracy: poznanie opinii studentów kierunku położnictwo II stopnia dotyczącej przyjmowania porodów w warunkach domowych.Materiał i metody: w badaniu 79 studentek kierunku położnictwo. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Techniką badawczą był samodzielnie skonstruowany kwestionariusz ankiety. Wyniki i wnioski: Poród w domu w opinii badanych jest uważany za bezpieczny. Położne posiadające większą wiedzę na temat porodów w domu, wykazują chęć do podjęcia się prowadzenia porodu domowego oraz jego propagowanie. Na pozytywną ocenę porodu poza szpitalnego nie ma wpływu miejsce zamieszkania oraz podjęcie pracy przez położne. Badania pokazują, że te położne które wykazywały chęć uczestnictwa w kursie przygotowującym do przyjmowania porodów domowych, chętniej decydowały się na samodzielne podjęcie prowadzenia porodu w domu. Zauważono również, że im wyższy poziom wiedzy badanych, tym częściej podjęcie decyzji na „tak” w pytaniu o chęć prowadzenia porodu domowego oraz częstsze jego propagowanie. W świetle badań własnych najczęściej wybieraną wadą porodu domowego wśród ankietowanych był brak możliwości skorzystania ze specjalistycznego sprzętu medycznego oraz pomocy personelu szpitalnego. Wiedza, staż pracy, uczestnictwo w kursach specjalistycznych ma wpływ na decyzję o przyjmowaniu porodów w domu.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.authorKusek, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.reviewerKlimek, Marek - 130145 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:31:12Z
dc.date.available2020-07-27T11:31:12Z
dc.date.submitted2017-10-30pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-118987-216297pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224008
dc.languagepolpl
dc.subject.enHome birth, qualification of pregnant women for home birth, safety, opinion of midwivespl
dc.subject.plPoród w domu, kwalifikacja ciężarnych do porodu w domu, bezpieczeństwo, opinia położnych.pl
dc.titleOpinia studentow kierunku Położnictwo II stopnia na temat porodów domowych.pl
dc.title.alternativeOpinion of midwifery students in the second degree course on home birth.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the work is getting to know the opinions of midwifery students in the second degree course on home birth.Aim of the study: getting to know the opinion of students in the second degree of obstetrics for the delivery of home delivery.Material and methods: in the study of 79 female obstetricians. The diagnostic survey method was used. The research technique was a self-constructed questionnaire survey.Results and conclusions: The birth at home in the opinion of the respondents is considered safe. Midwives who are more knowledgeable about birth at home show a willingness to take on home birth and to promote it. Positive evaluation of childbirth outside the hospital is not affected by the place of residence and the work of the midwives. Studies show that those midwives who showed willingness to participate in a preparation course for home births were more likely to choose to take their own birth at home. It was also noted that the higher the level of knowledge, the more likely it was to make a "yes" decision in a desire to be involved in home birth and more often to promote it. In the light of our own research, the most frequently cited defect of home birth among the respondents was the lack of access to specialized medical equipment and the assistance of hospital staff. Knowledge, work experience, participationspecialized courses affect the decision to take birth at home.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest poznanie opinii studentów kierunku położnictwo II stopnia na temat porodów domowych. Cel pracy: poznanie opinii studentów kierunku położnictwo II stopnia dotyczącej przyjmowania porodów w warunkach domowych.Materiał i metody: w badaniu 79 studentek kierunku położnictwo. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Techniką badawczą był samodzielnie skonstruowany kwestionariusz ankiety. Wyniki i wnioski: Poród w domu w opinii badanych jest uważany za bezpieczny. Położne posiadające większą wiedzę na temat porodów w domu, wykazują chęć do podjęcia się prowadzenia porodu domowego oraz jego propagowanie. Na pozytywną ocenę porodu poza szpitalnego nie ma wpływu miejsce zamieszkania oraz podjęcie pracy przez położne. Badania pokazują, że te położne które wykazywały chęć uczestnictwa w kursie przygotowującym do przyjmowania porodów domowych, chętniej decydowały się na samodzielne podjęcie prowadzenia porodu w domu. Zauważono również, że im wyższy poziom wiedzy badanych, tym częściej podjęcie decyzji na „tak” w pytaniu o chęć prowadzenia porodu domowego oraz częstsze jego propagowanie. W świetle badań własnych najczęściej wybieraną wadą porodu domowego wśród ankietowanych był brak możliwości skorzystania ze specjalistycznego sprzętu medycznego oraz pomocy personelu szpitalnego. Wiedza, staż pracy, uczestnictwo w kursach specjalistycznych ma wpływ na decyzję o przyjmowaniu porodów w domu.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.authorpl
Kusek, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.reviewerpl
Klimek, Marek - 130145
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:31:12Z
dc.date.available
2020-07-27T11:31:12Z
dc.date.submittedpl
2017-10-30
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-118987-216297
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224008
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Home birth, qualification of pregnant women for home birth, safety, opinion of midwives
dc.subject.plpl
Poród w domu, kwalifikacja ciężarnych do porodu w domu, bezpieczeństwo, opinia położnych.
dc.titlepl
Opinia studentow kierunku Położnictwo II stopnia na temat porodów domowych.
dc.title.alternativepl
Opinion of midwifery students in the second degree course on home birth.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
48
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Krakow
9
Wroclaw
3
Dublin
2
Katowice
2
Khmelnytskyi
2
Mikołów
2
Rzeszów
2
Bytom
1
Czerwionka-Leszczyny
1

No access

No Thumbnail Available