Pieśni człowiecze Roya Anderssona. Analiza filmu "Pieśni z drugiego piętra" (2000).

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is an in-depth analysis of Roy Andersson’s film Songs from the Second Floor (2000). The first chapter probes this filmmaker’s signature style and the formal means and methods of work he employs. Chapter Two analyses the condition of humanity as presented in the film through such phenomena as the disintegration of social bonds, the decline of Western civilization and a crisis of religion. The final chapter attempts to place this work within a broader cultural context and studies the historical, pictorial and literary references found in the film.pl
dc.abstract.otherCelem niniejszej pracy jest analiza filmu szwedzkiego reżysera Roya Anderssona pt. „Pieśni z drugiego piętra” (2000). W rozdziale pierwszym badaniu poddany zostaje autorski styl filmowca i związane z nim zabiegi formalne oraz metody pracy. Rozdział drugi analizuje kondycję ludzkości poprzez takie zjawiska, jak rozpad więzi społecznych, schyłek cywilizacji zachodu oraz kryzys religii, ukazane w filmie. Ostatni rozdział to próba osadzenia dzieła w szerszym kontekście kulturowym i studium nawiązań historycznych, malarskich oraz literackich.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorPitrus, Andrzej - 131431 pl
dc.contributor.authorDymny, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKolasińska-Pasterczyk, Iwona - 129001 pl
dc.contributor.reviewerPitrus, Andrzej - 131431 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:15:51Z
dc.date.available2020-07-20T20:15:51Z
dc.date.submitted2011-10-19pl
dc.fieldofstudyfilmoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-61533-31572pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175091
dc.subject.enRoy Andersson, cinema of Sweden, Songs from the Second Floorpl
dc.subject.otherRoy Andersson, kino szwedzkie, Pieśni z drugiego piętrapl
dc.titlePieśni człowiecze Roya Anderssona. Analiza filmu "Pieśni z drugiego piętra" (2000).pl
dc.title.alternativeRoy Andersson's Songs of Mankind. An analysis of Songs from the Second Floor (2000)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is an in-depth analysis of Roy Andersson’s film Songs from the Second Floor (2000). The first chapter probes this filmmaker’s signature style and the formal means and methods of work he employs. Chapter Two analyses the condition of humanity as presented in the film through such phenomena as the disintegration of social bonds, the decline of Western civilization and a crisis of religion. The final chapter attempts to place this work within a broader cultural context and studies the historical, pictorial and literary references found in the film.
dc.abstract.otherpl
Celem niniejszej pracy jest analiza filmu szwedzkiego reżysera Roya Anderssona pt. „Pieśni z drugiego piętra” (2000). W rozdziale pierwszym badaniu poddany zostaje autorski styl filmowca i związane z nim zabiegi formalne oraz metody pracy. Rozdział drugi analizuje kondycję ludzkości poprzez takie zjawiska, jak rozpad więzi społecznych, schyłek cywilizacji zachodu oraz kryzys religii, ukazane w filmie. Ostatni rozdział to próba osadzenia dzieła w szerszym kontekście kulturowym i studium nawiązań historycznych, malarskich oraz literackich.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Pitrus, Andrzej - 131431
dc.contributor.authorpl
Dymny, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kolasińska-Pasterczyk, Iwona - 129001
dc.contributor.reviewerpl
Pitrus, Andrzej - 131431
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:15:51Z
dc.date.available
2020-07-20T20:15:51Z
dc.date.submittedpl
2011-10-19
dc.fieldofstudypl
filmoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-61533-31572
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175091
dc.subject.enpl
Roy Andersson, cinema of Sweden, Songs from the Second Floor
dc.subject.otherpl
Roy Andersson, kino szwedzkie, Pieśni z drugiego piętra
dc.titlepl
Pieśni człowiecze Roya Anderssona. Analiza filmu "Pieśni z drugiego piętra" (2000).
dc.title.alternativepl
Roy Andersson's Songs of Mankind. An analysis of Songs from the Second Floor (2000)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Bialystok
2
Miechow
2
Allen
1
Bergen
1
Chandler
1
Des Moines
1
Dublin
1
Krakow
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available