Osady aromańskie w górach południowego Pirynu : odtwarzanie dawnego dziedzictwa kulturowego pasterskiej społeczności (II)

2023
journal article
article
dc.abstract.enThe cultural heritage of the Aromanian (Vlach) shepherds in Bulgaria is still an underresearched topic in the field of contemporary heritology and memory studies. The Aromanians settled there after years of severe persecution perpetrated by the Turks and Albanians at the end of the 18th century. For almost two centuries, Bulgaria was a space where they created their own world, with houses, farms, and places of religious worship They set up a network of herding and trade routes leading to various regions of the Balkans and Europe. The aim of this paper is to explore the remaining traces of the cultural heritage of Aromanian shepherds that can be found in the settlements of southern Pirin in Bulgaria. It presents the main Aromanian mountain villages, former herding routes and preserved cultural heritage. The research is based on the qualitative methodology, including participant observations in the villages of Pirin and interviews with the inhabitants of Bulgarian mountain villages. The research has shown that today’s sparse Aromanian community living in the Bulgarian Pirin Mountains has retained the memory of its roots, as well as a small number of neglected cultural heritage sites. Undoubtedly, places and non-places of this community require description, documentation, and revitalisation.pl
dc.abstract.plDziedzictwo kulturowe aromańskich (wołoskich) pasterzy w Bułgarii jest wciąż niedostatecznie zbadanym tematem w dziedzinie współczesnej heritologii i studiów nad pamięcią. Aromani osiedlili się tam po latach dotkliwych prześladowań ze strony Turków i Albańczyków pod koniec XVIII wieku. Przez prawie dwa stulecia Bułgaria była przestrzenią, w której stworzyli swój własny świat, z domami, gospodarstwami i miejscami kultu religijnego. Stworzyli sieć szlaków pasterskich i handlowych prowadzących do różnych regionów Bałkanów i Europy. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie pozostałych śladów dziedzictwa kulturowego pasterzy aromańskich, które można znaleźć w osadach południowego Pirinu w Bułgarii. Przedstawiono w nim główne górskie wioski aromańskie, dawne szlaki pasterskie i zachowane dziedzictwo kulturowe. Badania opierają się na metodologii jakościowej, obejmującej obserwacje uczestniczące w wioskach Pirinu i wywiady z mieszkańcami bułgarskich wiosek górskich. Badania wykazały, że dzisiejsza nieliczna społeczność aromańska zamieszkująca bułgarskie góry Pirin zachowała pamięć o swoich korzeniach, a także niewielką liczbę zaniedbanych miejsc dziedzictwa kulturowego. Niewątpliwie miejsca i nie-miejsca tej społeczności wymagają opisu, dokumentacji i rewitalizacji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kulturypl
dc.contributor.authorKocój, Ewa - 185927 pl
dc.contributor.authorKocój, Łukaszpl
dc.date.accession2024-03-25pl
dc.date.accessioned2024-03-25T14:02:33Z
dc.date.available2024-03-25T14:02:33Z
dc.date.issued2023pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 354-357pl
dc.description.number1pl
dc.description.physical331-357pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume30pl
dc.identifier.doi10.14746/bp.2023.30.18pl
dc.identifier.issn0239-4278pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/328406
dc.identifier.weblinkhttps://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/31874/34788pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.encultural heritagepl
dc.subject.enpastoralismpl
dc.subject.enAromanians (Vlachs)pl
dc.subject.enBulgariapl
dc.subject.enPirinpl
dc.subject.entraditional professionspl
dc.subject.enplaces of religious worshippl
dc.subject.enshepherd's routespl
dc.subject.enplaces and (not) placespl
dc.subject.pldziedzictwo kulturowepl
dc.subject.plpasterstwopl
dc.subject.plAromanie (Wołosi)pl
dc.subject.plBułgariapl
dc.subject.plPirynpl
dc.subject.pltradycyjne profesjepl
dc.subject.plmiejsca kultu religijnegopl
dc.subject.plszlaki pasterskiepl
dc.subject.plmiejsca i (nie)-miejscapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOsady aromańskie w górach południowego Pirynu : odtwarzanie dawnego dziedzictwa kulturowego pasterskiej społeczności (II)pl
dc.title.alternativeAromanian settlement in the Pirin Mountains (the southern part) - restoring the cultural heritage of pastoral community (II)pl
dc.title.journalBalcanica Posnaniensiapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The cultural heritage of the Aromanian (Vlach) shepherds in Bulgaria is still an underresearched topic in the field of contemporary heritology and memory studies. The Aromanians settled there after years of severe persecution perpetrated by the Turks and Albanians at the end of the 18th century. For almost two centuries, Bulgaria was a space where they created their own world, with houses, farms, and places of religious worship They set up a network of herding and trade routes leading to various regions of the Balkans and Europe. The aim of this paper is to explore the remaining traces of the cultural heritage of Aromanian shepherds that can be found in the settlements of southern Pirin in Bulgaria. It presents the main Aromanian mountain villages, former herding routes and preserved cultural heritage. The research is based on the qualitative methodology, including participant observations in the villages of Pirin and interviews with the inhabitants of Bulgarian mountain villages. The research has shown that today’s sparse Aromanian community living in the Bulgarian Pirin Mountains has retained the memory of its roots, as well as a small number of neglected cultural heritage sites. Undoubtedly, places and non-places of this community require description, documentation, and revitalisation.
dc.abstract.plpl
Dziedzictwo kulturowe aromańskich (wołoskich) pasterzy w Bułgarii jest wciąż niedostatecznie zbadanym tematem w dziedzinie współczesnej heritologii i studiów nad pamięcią. Aromani osiedlili się tam po latach dotkliwych prześladowań ze strony Turków i Albańczyków pod koniec XVIII wieku. Przez prawie dwa stulecia Bułgaria była przestrzenią, w której stworzyli swój własny świat, z domami, gospodarstwami i miejscami kultu religijnego. Stworzyli sieć szlaków pasterskich i handlowych prowadzących do różnych regionów Bałkanów i Europy. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie pozostałych śladów dziedzictwa kulturowego pasterzy aromańskich, które można znaleźć w osadach południowego Pirinu w Bułgarii. Przedstawiono w nim główne górskie wioski aromańskie, dawne szlaki pasterskie i zachowane dziedzictwo kulturowe. Badania opierają się na metodologii jakościowej, obejmującej obserwacje uczestniczące w wioskach Pirinu i wywiady z mieszkańcami bułgarskich wiosek górskich. Badania wykazały, że dzisiejsza nieliczna społeczność aromańska zamieszkująca bułgarskie góry Pirin zachowała pamięć o swoich korzeniach, a także niewielką liczbę zaniedbanych miejsc dziedzictwa kulturowego. Niewątpliwie miejsca i nie-miejsca tej społeczności wymagają opisu, dokumentacji i rewitalizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury
dc.contributor.authorpl
Kocój, Ewa - 185927
dc.contributor.authorpl
Kocój, Łukasz
dc.date.accessionpl
2024-03-25
dc.date.accessioned
2024-03-25T14:02:33Z
dc.date.available
2024-03-25T14:02:33Z
dc.date.issuedpl
2023
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 354-357
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
331-357
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
30
dc.identifier.doipl
10.14746/bp.2023.30.18
dc.identifier.issnpl
0239-4278
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/328406
dc.identifier.weblinkpl
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/31874/34788
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
cultural heritage
dc.subject.enpl
pastoralism
dc.subject.enpl
Aromanians (Vlachs)
dc.subject.enpl
Bulgaria
dc.subject.enpl
Pirin
dc.subject.enpl
traditional professions
dc.subject.enpl
places of religious worship
dc.subject.enpl
shepherd's routes
dc.subject.enpl
places and (not) places
dc.subject.plpl
dziedzictwo kulturowe
dc.subject.plpl
pasterstwo
dc.subject.plpl
Aromanie (Wołosi)
dc.subject.plpl
Bułgaria
dc.subject.plpl
Piryn
dc.subject.plpl
tradycyjne profesje
dc.subject.plpl
miejsca kultu religijnego
dc.subject.plpl
szlaki pasterskie
dc.subject.plpl
miejsca i (nie)-miejsca
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Osady aromańskie w górach południowego Pirynu : odtwarzanie dawnego dziedzictwa kulturowego pasterskiej społeczności (II)
dc.title.alternativepl
Aromanian settlement in the Pirin Mountains (the southern part) - restoring the cultural heritage of pastoral community (II)
dc.title.journalpl
Balcanica Posnaniensia
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Cieszyn
3
Katowice
3
Krakow
1
Downloads
kocoj_kocoj_osady_aromanskie_w_gorach_poludniowego_pirynu_2023.pdf
2