Wiedza i postawy mieszkańców Bytomia wobec transplantacji narządów.

master
dc.abstract.enTransplantation is a distinctive treatment method as, instead of pills, it requires a living organism which cannot be bought nor produced. Transplantation consists in placing an organ or tissues coming from another person inside the recipient’s body. Sometimes it is the only way to save a patient’s life, which most frequently than not means the death of another person. Nobody has any obligation to donate their tissues or organs, nor can anyone make legal claims towards another person’s organs, living or dead. The society is expected to understand the idea of transplantation expressed in helping another human being.The aim of this thesis was to research the knowledge and attitudes of Bytom residents in terms of organ transplantation. The research was done by means of a diagnostic poll method utilising an authorial questionnaire.According to the poll, almost three quarters of the residents are familiarized with the definition of the term “transplantation.” Organs which were enumerated by the residents most frequently included kidneys and the heart. The acceptance of transplanting organs taken from both the dead and the living is common. No relationship between the attitudes towards organ transplantation and people’s age, education, marital status, religious beliefs was found. Almost three quarters of Bytom residents are not familiar with the legal grounds for taking organs for the transplantation-related purposes in Poland, and half of the residents are not familiar with the definition of a person’s death.pl
dc.abstract.plTransplantacja jest specyficzną metodą leczenia - zamiast tabletek wymaga żywego organu, którego nie można kupić, ani też jak dotąd wyprodukować. Transplantacja polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od drugiego człowieka. Czasem jest to jedyna metoda ratowania życia chorego, która niejednokrotnie oznacza śmierć drugiej osoby. Nikt nie ma obowiązku darowania swoich tkanek lub organów, nikt też nie może zgłaszać roszczeń prawnych do organów drugiego człowieka żywego czy zmarłego. Od społeczeństwa oczekuje się zrozumienia idei transplantacji wyrażonej pomocą drugiemu człowiekowi.Celem pracy było poznanie wiedzy i postaw mieszkańców Bytomia wobec transplantacji narządów. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu kwestionariusza ankiety własnego autorstwa.Jak wynika z badań prawie trzy czwarte respondentów jest zorientowana co do definicji pojęcia „transplantacja”. Najczęściej wymienianym narządem możliwym obecnie do przeszczepiania według mieszkańców Bytomia były nerki i serce. Akceptacja przeszczepiania narządów pobranych od osób zmarłych oraz żyjących jest powszechna. Nie stwierdzono zależności postaw odnośnie transplantacji w kontekście wieku, wykształcenia, stanu cywilnego, stosunku do religii. Prawie trzy czwarte mieszkańców Bytomia nie zna podstaw prawnych odnośnie pobierania narządów do transplantacji narządów w Polsce oraz połowa respondentów nie zna definicji śmierci człowieka.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKamińska, Alicjapl
dc.contributor.authorSkiba, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPucko, Zygmunt - 133241 pl
dc.contributor.reviewerKamińska, Alicjapl
dc.date.accessioned2020-07-24T11:28:43Z
dc.date.available2020-07-24T11:28:43Z
dc.date.submitted2012-10-26pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-70123-132866pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183256
dc.languagepolpl
dc.subject.entransplantation, knowledge, attitudepl
dc.subject.pltransplantacja, wiedza, postawypl
dc.titleWiedza i postawy mieszkańców Bytomia wobec transplantacji narządów.pl
dc.title.alternativeKnowledge and attitudes of Bytom residents in terms of organ transplantation.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Transplantation is a distinctive treatment method as, instead of pills, it requires a living organism which cannot be bought nor produced. Transplantation consists in placing an organ or tissues coming from another person inside the recipient’s body. Sometimes it is the only way to save a patient’s life, which most frequently than not means the death of another person. Nobody has any obligation to donate their tissues or organs, nor can anyone make legal claims towards another person’s organs, living or dead. The society is expected to understand the idea of transplantation expressed in helping another human being.The aim of this thesis was to research the knowledge and attitudes of Bytom residents in terms of organ transplantation. The research was done by means of a diagnostic poll method utilising an authorial questionnaire.According to the poll, almost three quarters of the residents are familiarized with the definition of the term “transplantation.” Organs which were enumerated by the residents most frequently included kidneys and the heart. The acceptance of transplanting organs taken from both the dead and the living is common. No relationship between the attitudes towards organ transplantation and people’s age, education, marital status, religious beliefs was found. Almost three quarters of Bytom residents are not familiar with the legal grounds for taking organs for the transplantation-related purposes in Poland, and half of the residents are not familiar with the definition of a person’s death.
dc.abstract.plpl
Transplantacja jest specyficzną metodą leczenia - zamiast tabletek wymaga żywego organu, którego nie można kupić, ani też jak dotąd wyprodukować. Transplantacja polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od drugiego człowieka. Czasem jest to jedyna metoda ratowania życia chorego, która niejednokrotnie oznacza śmierć drugiej osoby. Nikt nie ma obowiązku darowania swoich tkanek lub organów, nikt też nie może zgłaszać roszczeń prawnych do organów drugiego człowieka żywego czy zmarłego. Od społeczeństwa oczekuje się zrozumienia idei transplantacji wyrażonej pomocą drugiemu człowiekowi.Celem pracy było poznanie wiedzy i postaw mieszkańców Bytomia wobec transplantacji narządów. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu kwestionariusza ankiety własnego autorstwa.Jak wynika z badań prawie trzy czwarte respondentów jest zorientowana co do definicji pojęcia „transplantacja”. Najczęściej wymienianym narządem możliwym obecnie do przeszczepiania według mieszkańców Bytomia były nerki i serce. Akceptacja przeszczepiania narządów pobranych od osób zmarłych oraz żyjących jest powszechna. Nie stwierdzono zależności postaw odnośnie transplantacji w kontekście wieku, wykształcenia, stanu cywilnego, stosunku do religii. Prawie trzy czwarte mieszkańców Bytomia nie zna podstaw prawnych odnośnie pobierania narządów do transplantacji narządów w Polsce oraz połowa respondentów nie zna definicji śmierci człowieka.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kamińska, Alicja
dc.contributor.authorpl
Skiba, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Pucko, Zygmunt - 133241
dc.contributor.reviewerpl
Kamińska, Alicja
dc.date.accessioned
2020-07-24T11:28:43Z
dc.date.available
2020-07-24T11:28:43Z
dc.date.submittedpl
2012-10-26
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-70123-132866
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183256
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
transplantation, knowledge, attitude
dc.subject.plpl
transplantacja, wiedza, postawy
dc.titlepl
Wiedza i postawy mieszkańców Bytomia wobec transplantacji narządów.
dc.title.alternativepl
Knowledge and attitudes of Bytom residents in terms of organ transplantation.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Krakow
3
Dublin
2
Kazimierza Wielka
2
Wroclaw
2
Gdansk
1
Katowice
1
Koniecpol
1
Lodz
1
Mecina
1
Milanówek
1

No access

No Thumbnail Available