CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PRACY ZAWODOWEJ W OPINIACH STUDENTÓW

master
dc.abstract.enStudents at the threshold of the start of their careers face the challenge of finding a job with attractive features and finding themselves in a dynamic labor market. Changes in the political system and the labor market led that factors determining the attractiveness of work are constantly changing. Employers striving for competent and the best workers also face the challenge of building a positive image of the employer. All these elements allow you to build the demand and the supply side of labor. Enter the new generation professional life also analyzes the situation on the labor market and what are the forecasts in this area are anticipated, looking for tools to help in the search for jobs in local government institutions and expects support from the state. Our study achieved a broader overview of the situation of students in Poland. The labor market situation has been difficult, students declare their willingness to work not related to education and aspirations, and job characteristics considered by respondents to be attractive to be really core features of which employees should not worry. They are also known commonly tools they use to build your company's image, but often some of them are unnoticed or unappreciated. Few students know the rankings of the best employers while suggesting the absence of a forward-looking approach to the future of young people.pl
dc.abstract.plStudenci u progu rozpoczęcia kariery zawodowej stają przed wyzwaniem znalezienia pracy o atrakcyjnych cechach i odnalezieniem się na dynamicznym rynku pracy. Zmiany ustrojowe i na rynku pracy doprowadziły, iż czynniki decydujące o atrakcyjności pracy ulegają ciągłym zmianom. Pracodawcy zabiegając o kompetentnych i najlepszych pracowników również stają przed wyzwaniem zbudowania odpowiedniego wizerunku pracodawcy. Wszystkie te elementy pozwalają na zbudowanie popytowej i podażowej strony pracy. Wkraczając w życie zawodowe młode pokolenie analizuje również sytuację na rynku pracy i to jakie prognozy w tym zakresie są przewidywane, poszukuje narzędzi pomocnych przy poszukiwaniu miejsca pracy wśród lokalnych instytucji państwowych i oczekuje wsparcia ze strony państwa. W przeprowadzonym badaniu uzyskano szerszy ogląd na sytuację studentów w Polsce. Sytuacja na rynku pracy oceniana jest jako trudna, studenci deklarują skłonność do podejmowania pracy nie związanej z wykształceniem i aspiracjami, a cechy pracy uważane przez badanych za atrakcyjne powinny być tak naprawdę cechami podstawowymi o które pracownicy nie powinni się martwić. Znane są również powszechnie narzędzia jakie stosują firmy aby zbudować swój wizerunek, jednak często część z nich jest niedostrzegana bądź nie doceniana. Niewielu studentów zna natomiast rankingi najlepszych pracodawców co świadczy o braku perspektywicznego podejścia do przyszłości wśród młodzieży.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.authorPysik, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:55:40Z
dc.date.available2020-07-25T01:55:40Z
dc.date.submitted2014-07-08pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-88225-166555pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196739
dc.languagepolpl
dc.subject.enattractiveness of the job-market labor-employer imagepl
dc.subject.platrakcyjność pracy- rynek pracy- wizerunek pracodawcypl
dc.titleCZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PRACY ZAWODOWEJ W OPINIACH STUDENTÓWpl
dc.title.alternativeFactors attractiveness of work in the opinions of studentspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Students at the threshold of the start of their careers face the challenge of finding a job with attractive features and finding themselves in a dynamic labor market. Changes in the political system and the labor market led that factors determining the attractiveness of work are constantly changing. Employers striving for competent and the best workers also face the challenge of building a positive image of the employer. All these elements allow you to build the demand and the supply side of labor. Enter the new generation professional life also analyzes the situation on the labor market and what are the forecasts in this area are anticipated, looking for tools to help in the search for jobs in local government institutions and expects support from the state. Our study achieved a broader overview of the situation of students in Poland. The labor market situation has been difficult, students declare their willingness to work not related to education and aspirations, and job characteristics considered by respondents to be attractive to be really core features of which employees should not worry. They are also known commonly tools they use to build your company's image, but often some of them are unnoticed or unappreciated. Few students know the rankings of the best employers while suggesting the absence of a forward-looking approach to the future of young people.
dc.abstract.plpl
Studenci u progu rozpoczęcia kariery zawodowej stają przed wyzwaniem znalezienia pracy o atrakcyjnych cechach i odnalezieniem się na dynamicznym rynku pracy. Zmiany ustrojowe i na rynku pracy doprowadziły, iż czynniki decydujące o atrakcyjności pracy ulegają ciągłym zmianom. Pracodawcy zabiegając o kompetentnych i najlepszych pracowników również stają przed wyzwaniem zbudowania odpowiedniego wizerunku pracodawcy. Wszystkie te elementy pozwalają na zbudowanie popytowej i podażowej strony pracy. Wkraczając w życie zawodowe młode pokolenie analizuje również sytuację na rynku pracy i to jakie prognozy w tym zakresie są przewidywane, poszukuje narzędzi pomocnych przy poszukiwaniu miejsca pracy wśród lokalnych instytucji państwowych i oczekuje wsparcia ze strony państwa. W przeprowadzonym badaniu uzyskano szerszy ogląd na sytuację studentów w Polsce. Sytuacja na rynku pracy oceniana jest jako trudna, studenci deklarują skłonność do podejmowania pracy nie związanej z wykształceniem i aspiracjami, a cechy pracy uważane przez badanych za atrakcyjne powinny być tak naprawdę cechami podstawowymi o które pracownicy nie powinni się martwić. Znane są również powszechnie narzędzia jakie stosują firmy aby zbudować swój wizerunek, jednak często część z nich jest niedostrzegana bądź nie doceniana. Niewielu studentów zna natomiast rankingi najlepszych pracodawców co świadczy o braku perspektywicznego podejścia do przyszłości wśród młodzieży.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.authorpl
Pysik, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:55:40Z
dc.date.available
2020-07-25T01:55:40Z
dc.date.submittedpl
2014-07-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-88225-166555
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196739
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
attractiveness of the job-market labor-employer image
dc.subject.plpl
atrakcyjność pracy- rynek pracy- wizerunek pracodawcy
dc.titlepl
CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PRACY ZAWODOWEJ W OPINIACH STUDENTÓW
dc.title.alternativepl
Factors attractiveness of work in the opinions of students
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Warsaw
1
Zamarte
1

No access

No Thumbnail Available