Warszawski Plac Defilad jako przestrzeń produkowana społecznie.Analiza miejsca w ujęciu teorii Henriego Lefebvre'a.

master
dc.abstract.enThe present work is a cultural studies analysis of the space of Defilad Square in Warsaw, carried out using the theoretical tools of the French researcher Henri Lefebvre. The main purpose of the analysis was to ask questions about the social production of this space, referring to its history and architectural plans drawn up in the 1950s and in 2017. Comparative analysis focuses on the level of space representations, one of the three levels defined by H. Lefebvre as involved in process of the production of space. The analyzed representations of space are as follows: original projects of the space of Defilad Square and plans of the concept for functional and spatial development of the square from the competition announced in 2017. The main context of the analysis is represented by the architectural changes that will occur in the space of Defilad Square in the next few years. The thesis aims also to pose questions about the relationship between space and time, considering terms of cultural memory.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca stanowi analizę kulturoznawczą przestrzeni placu Defilad w Warszawie, przeprowadzoną z pomocą narzędzi teoretycznych francuskiego badacza Henriego Lefebvre'a. Głównym celem analizy było zadanie pytań o społeczną produkcję tej przestrzeni, odwołując się do jego historii oraz planów architektonicznych sporządzonych w latach 50 oraz współcześnie, w 2017 roku. Analiza o charakterze porównawczym koncentruje się na poziomie reprezentacji przestrzeni, jednym z trzech poziomów określonych przez H. Lefebvre'a jako biorących udział w produkcji przestrzeni. Analizowane reprezentacje przestrzeni stanowią kolejno: oryginalne projekty przestrzeni Placu Defilad oraz projekty koncepcji na funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowanie placu z konkursu ogłoszonego w 2017 roku. Głównym kontekstem kulturoznawczych obserwacji są zmiany architektoniczne mające zaistnieć w przestrzeni Placu Defilad w ciągu najbliższych kilku lat. Praca stawia także pytania o relację przestrzeni i czasu, mając na uwadzę zagadnienie pamięci kulturowej.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGalewicz, Cezary - 127992 pl
dc.contributor.authorSzydłowska, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGalewicz, Cezary - 127992 pl
dc.contributor.reviewerCzerner, Rafałpl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:20:10Z
dc.date.available2020-07-27T21:20:10Z
dc.date.submitted2018-10-22pl
dc.fieldofstudyporównawcze studia cywilizacjipl
dc.identifier.apddiploma-128970-167704pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232667
dc.languagepolpl
dc.subject.entheory of space production, anthropology of the city, anthropology of space, architecture anthropology, Henri Lefebvre, memory of places, space of representation, Defilad Square, city of Warsawpl
dc.subject.plteoria produkcji przestrzeni, antropologia miasta, antropologia przestrzeni, antropologia architektury, Henri Lefebvre, pamięć miejsc, przestrzeń reprezentacji, Plac Defilad, miasto Warszawapl
dc.titleWarszawski Plac Defilad jako przestrzeń produkowana społecznie.Analiza miejsca w ujęciu teorii Henriego Lefebvre'a.pl
dc.title.alternativeDefilad Square of Warsaw as a socially produced space. Analysis of the place in terms of Henri Lefebvre's theory.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present work is a cultural studies analysis of the space of Defilad Square in Warsaw, carried out using the theoretical tools of the French researcher Henri Lefebvre. The main purpose of the analysis was to ask questions about the social production of this space, referring to its history and architectural plans drawn up in the 1950s and in 2017. Comparative analysis focuses on the level of space representations, one of the three levels defined by H. Lefebvre as involved in process of the production of space. The analyzed representations of space are as follows: original projects of the space of Defilad Square and plans of the concept for functional and spatial development of the square from the competition announced in 2017. The main context of the analysis is represented by the architectural changes that will occur in the space of Defilad Square in the next few years. The thesis aims also to pose questions about the relationship between space and time, considering terms of cultural memory.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca stanowi analizę kulturoznawczą przestrzeni placu Defilad w Warszawie, przeprowadzoną z pomocą narzędzi teoretycznych francuskiego badacza Henriego Lefebvre'a. Głównym celem analizy było zadanie pytań o społeczną produkcję tej przestrzeni, odwołując się do jego historii oraz planów architektonicznych sporządzonych w latach 50 oraz współcześnie, w 2017 roku. Analiza o charakterze porównawczym koncentruje się na poziomie reprezentacji przestrzeni, jednym z trzech poziomów określonych przez H. Lefebvre'a jako biorących udział w produkcji przestrzeni. Analizowane reprezentacje przestrzeni stanowią kolejno: oryginalne projekty przestrzeni Placu Defilad oraz projekty koncepcji na funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowanie placu z konkursu ogłoszonego w 2017 roku. Głównym kontekstem kulturoznawczych obserwacji są zmiany architektoniczne mające zaistnieć w przestrzeni Placu Defilad w ciągu najbliższych kilku lat. Praca stawia także pytania o relację przestrzeni i czasu, mając na uwadzę zagadnienie pamięci kulturowej.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Galewicz, Cezary - 127992
dc.contributor.authorpl
Szydłowska, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Galewicz, Cezary - 127992
dc.contributor.reviewerpl
Czerner, Rafał
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:20:10Z
dc.date.available
2020-07-27T21:20:10Z
dc.date.submittedpl
2018-10-22
dc.fieldofstudypl
porównawcze studia cywilizacji
dc.identifier.apdpl
diploma-128970-167704
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232667
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
theory of space production, anthropology of the city, anthropology of space, architecture anthropology, Henri Lefebvre, memory of places, space of representation, Defilad Square, city of Warsaw
dc.subject.plpl
teoria produkcji przestrzeni, antropologia miasta, antropologia przestrzeni, antropologia architektury, Henri Lefebvre, pamięć miejsc, przestrzeń reprezentacji, Plac Defilad, miasto Warszawa
dc.titlepl
Warszawski Plac Defilad jako przestrzeń produkowana społecznie.Analiza miejsca w ujęciu teorii Henriego Lefebvre'a.
dc.title.alternativepl
Defilad Square of Warsaw as a socially produced space. Analysis of the place in terms of Henri Lefebvre's theory.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
39
Views per month
Views per city
Warsaw
20
Edinburgh
3
Krakow
3
Dublin
2
London
2
Wroclaw
2
Chorzów
1
Lublin
1
Oxford
1
Radzionkow
1

No access

No Thumbnail Available