Wpływ migracji ludności z Ukrainy na polską gospodarkę oraz rynek pracy

licenciate
dc.abstract.enThe main purpose of the work is to analyze Ukrainian migration and its impact on the Polish economy and the labor market. The first chapter of the work contains the definition of migration and a more detailed definition of economic migration. It presents the reasons for the economic migration of Ukrainians to Poland as well as the positive and negative effects for the emigration and immigration country. Everett Lee's push-pull theory was used to study the causes of Ukrainian migration. The second part of the work presents the history of the migration of people from Ukraine to Poland starting from 1982, as well as the reasons for the departure of Ukrainians in particular periods and the estimated number of migrants leaving their homeland. In addition, this chapter describes the reasons for the slow development of the Ukrainian economy compared to the Polish economy and their impact on migration. The third and fourth chapter of the work is devoted to researching Ukrainian migrants. The work shows how the migrations of people from Ukraine affect the development of the Polish economy and how they affect the labor market.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy jest analiza migracji ukraińskiej oraz jej wpływ na Polską gospodarkę i rynek pracy. Pierwszy rozdział pracy zawiera definicję migracji oraz bardziej szczegółową definicję migracji zarobkowych. Przedstawione w nim są przyczyny migracji zarobkowych Ukraińców do Polski oraz skutki pozytywne i negatywne dla kraju emigracyjnego oraz imigracyjnego. Do badań przyczyn migracji Ukraińców została wykorzystana teoria push-pull Everetta Lee. W drugiej części pracy przedstawiona zaprezentowana jest historia migracji ludności z Ukrainy do Polski zaczynając od 1982 roku, a także przyczyny wyjazdu Ukraińców w poszczególnych okresach oraz szacunkowe liczby migrantów opuszczających ojczyznę. Dodatkowo w rozdziale tym opisane są przyczyny wolnego rozwoju ukraińskiej gospodarki w porównaniu do polskiej oraz ich wpływa na migrację. Trzeci i czwarty rozdział pracy jest poświęcony badaniom migrantów ukraińskich. Praca pokazuje w jaki sposób migracje ludności z Ukrainy wpływają na rozwój polskiej gospodarki oraz w jaki sposób wpływają na rynek pracy.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGajda, Kinga - 173349 pl
dc.contributor.authorLuchko, Oleksiipl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGajda, Kinga - 173349 pl
dc.contributor.reviewerKubicki, Paweł - 129611 pl
dc.date.accessioned2022-07-05T22:08:04Z
dc.date.available2022-07-05T22:08:04Z
dc.date.submitted2022-06-27pl
dc.fieldofstudystudia europejskiepl
dc.identifier.apddiploma-160179-256271pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294786
dc.languagepolpl
dc.subject.enMigration, labor migration, migration of Ukrainians to Poland, war migration, Polish labor market, Polish economypl
dc.subject.plMigracja, migracja zarobkowa, migracja ukraińców do Polski, migrację wojenne, Polski rynek pracy, Polska gospodarkapl
dc.titleWpływ migracji ludności z Ukrainy na polską gospodarkę oraz rynek pracypl
dc.title.alternativeThe Impact of the Migration of people from Ukraine on the Polish Economy and Labor Marketpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of the work is to analyze Ukrainian migration and its impact on the Polish economy and the labor market. The first chapter of the work contains the definition of migration and a more detailed definition of economic migration. It presents the reasons for the economic migration of Ukrainians to Poland as well as the positive and negative effects for the emigration and immigration country. Everett Lee's push-pull theory was used to study the causes of Ukrainian migration. The second part of the work presents the history of the migration of people from Ukraine to Poland starting from 1982, as well as the reasons for the departure of Ukrainians in particular periods and the estimated number of migrants leaving their homeland. In addition, this chapter describes the reasons for the slow development of the Ukrainian economy compared to the Polish economy and their impact on migration. The third and fourth chapter of the work is devoted to researching Ukrainian migrants. The work shows how the migrations of people from Ukraine affect the development of the Polish economy and how they affect the labor market.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy jest analiza migracji ukraińskiej oraz jej wpływ na Polską gospodarkę i rynek pracy. Pierwszy rozdział pracy zawiera definicję migracji oraz bardziej szczegółową definicję migracji zarobkowych. Przedstawione w nim są przyczyny migracji zarobkowych Ukraińców do Polski oraz skutki pozytywne i negatywne dla kraju emigracyjnego oraz imigracyjnego. Do badań przyczyn migracji Ukraińców została wykorzystana teoria push-pull Everetta Lee. W drugiej części pracy przedstawiona zaprezentowana jest historia migracji ludności z Ukrainy do Polski zaczynając od 1982 roku, a także przyczyny wyjazdu Ukraińców w poszczególnych okresach oraz szacunkowe liczby migrantów opuszczających ojczyznę. Dodatkowo w rozdziale tym opisane są przyczyny wolnego rozwoju ukraińskiej gospodarki w porównaniu do polskiej oraz ich wpływa na migrację. Trzeci i czwarty rozdział pracy jest poświęcony badaniom migrantów ukraińskich. Praca pokazuje w jaki sposób migracje ludności z Ukrainy wpływają na rozwój polskiej gospodarki oraz w jaki sposób wpływają na rynek pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gajda, Kinga - 173349
dc.contributor.authorpl
Luchko, Oleksii
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Gajda, Kinga - 173349
dc.contributor.reviewerpl
Kubicki, Paweł - 129611
dc.date.accessioned
2022-07-05T22:08:04Z
dc.date.available
2022-07-05T22:08:04Z
dc.date.submittedpl
2022-06-27
dc.fieldofstudypl
studia europejskie
dc.identifier.apdpl
diploma-160179-256271
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294786
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Migration, labor migration, migration of Ukrainians to Poland, war migration, Polish labor market, Polish economy
dc.subject.plpl
Migracja, migracja zarobkowa, migracja ukraińców do Polski, migrację wojenne, Polski rynek pracy, Polska gospodarka
dc.titlepl
Wpływ migracji ludności z Ukrainy na polską gospodarkę oraz rynek pracy
dc.title.alternativepl
The Impact of the Migration of people from Ukraine on the Polish Economy and Labor Market
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
53
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Krakow
7
Tczew
3
Garwolin
2
Granowo
2
Poznan
2
Shkoder
2
Trzyciąż
2
Wroclaw
2
Czapury
1

No access

No Thumbnail Available