Przyznawanie cudzoziemcom świadczeń z zakresu pomocy społecznej

master
dc.abstract.enThe master's thesis talks primarily about how benefits are granted to foreigners in Poland. At the beginning of the thesis, the focus was on the definition of a foreigner and the provisions of the Act that refer to the use of social assistance by foreigners. Then, the consents, permits and statuses of foreigners are described in turn, on the basis of which the right to benefits is granted. In the next stage of work, individual cash and non-cash benefits are described in detail. In the final stage of the master thesis an integration program is described, which can only be used by specific groups of foreigners, i.e. those who are entitled to special treatment due to their heavy and traumatic life experiences.pl
dc.abstract.plPraca mówi przede wszystkim o tym, w jaki sposób przyznawane są świadczenia cudzoziemcom w Polsce. Na początku pracy skupiono się na definicji cudzoziemca oraz przepisach z ustawy, które odwołują się do korzystania przez cudzoziemców z pomocy społecznej. Następnie opisywane są po kolei zgody, zezwolenia i statusy cudzoziemców, na podstawie których przyznaje się prawo do świadczeń. W kolejnym etapie pracy opisywane są szczegółowo poszczególne świadczenia pieniężne i niepieniężne. W finalnym etapie pracy opisywany jest program integracji, z którego wyłącznie mogą skorzystać określone grupy cudzoziemców, czyli takie, którym przysługuje prawo do szczególnego traktowania ze względu na ich ciężkie i traumatyczne doświadczenia życiowe.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBandarzewski, Kazimierz - 127200 pl
dc.contributor.authorKołodziej, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBandarzewski, Kazimierz - 127200 pl
dc.contributor.reviewerMączyński, Marek - 130463 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:11:29Z
dc.date.available2020-10-21T19:11:29Z
dc.date.submitted2020-09-24pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-144933-220902pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250124
dc.languagepolpl
dc.subject.enforeigners, benefits, the Act on social assistance,social assistance, integration of foreigners, residence permits, residence permitspl
dc.subject.plcudzoziemcy, świadczenia, ustawa o pomocy społecznej pomoc społeczna, integracja cudzoziemców, zezwolenia na pobyt, zgody na pobytpl
dc.titlePrzyznawanie cudzoziemcom świadczeń z zakresu pomocy społecznejpl
dc.title.alternativeGranting foreigners in the field of social assistancepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master's thesis talks primarily about how benefits are granted to foreigners in Poland. At the beginning of the thesis, the focus was on the definition of a foreigner and the provisions of the Act that refer to the use of social assistance by foreigners. Then, the consents, permits and statuses of foreigners are described in turn, on the basis of which the right to benefits is granted. In the next stage of work, individual cash and non-cash benefits are described in detail. In the final stage of the master thesis an integration program is described, which can only be used by specific groups of foreigners, i.e. those who are entitled to special treatment due to their heavy and traumatic life experiences.
dc.abstract.plpl
Praca mówi przede wszystkim o tym, w jaki sposób przyznawane są świadczenia cudzoziemcom w Polsce. Na początku pracy skupiono się na definicji cudzoziemca oraz przepisach z ustawy, które odwołują się do korzystania przez cudzoziemców z pomocy społecznej. Następnie opisywane są po kolei zgody, zezwolenia i statusy cudzoziemców, na podstawie których przyznaje się prawo do świadczeń. W kolejnym etapie pracy opisywane są szczegółowo poszczególne świadczenia pieniężne i niepieniężne. W finalnym etapie pracy opisywany jest program integracji, z którego wyłącznie mogą skorzystać określone grupy cudzoziemców, czyli takie, którym przysługuje prawo do szczególnego traktowania ze względu na ich ciężkie i traumatyczne doświadczenia życiowe.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bandarzewski, Kazimierz - 127200
dc.contributor.authorpl
Kołodziej, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Bandarzewski, Kazimierz - 127200
dc.contributor.reviewerpl
Mączyński, Marek - 130463
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:11:29Z
dc.date.available
2020-10-21T19:11:29Z
dc.date.submittedpl
2020-09-24
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-144933-220902
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250124
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
foreigners, benefits, the Act on social assistance,social assistance, integration of foreigners, residence permits, residence permits
dc.subject.plpl
cudzoziemcy, świadczenia, ustawa o pomocy społecznej pomoc społeczna, integracja cudzoziemców, zezwolenia na pobyt, zgody na pobyt
dc.titlepl
Przyznawanie cudzoziemcom świadczeń z zakresu pomocy społecznej
dc.title.alternativepl
Granting foreigners in the field of social assistance
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Warsaw
2
Bialystok
1
Bytom
1
Częstochowa
1
Dublin
1
Gdansk
1
Katowice
1
Kobyłka
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available