Gospodarcze skutki dążeń niepodległościowych w Katalonii w latach 2010-2020

2021
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T21:43:18Z
dc.abstract.enCatalonia is treated by economists as one of the best developing regions not only in Spain, but also in Europe. Thanks to a very well-developed economy, it arouses the interest of foreign investors (German, French, Swiss) who decide to establish business contacts and place their capital in this part of Spain, contributing to its economic growth. The same economic awareness of the Catalans (along with the historical awareness and national identity) is at the basis of unwavering aspirations for independence. The events that significantly influenced not only political stability in the last decade, but also the economic situation of Catalonia were two referenda organized in 2014 and 2017. Their correlation with selected subsectors of the Catalan economy is shown e.g by macroeconomic indicators such as FDI or IPI, the values of which (especially after 2017) dropped drastically. The decisions of the Constitutional Court on the illegal nature of actions taken by the authorities in Catalonia, court sentences imposing imprisonment on politicians for rebellions and misappropriation of public funds, and finally information chaos, caused uncertainty among business partners, resulting in the deterioration of the economic situation in recent years in this region of Spain. In this article, the economic analysis covers the years 2010-2020, during which the biggest negative event was the "independence referendum" in 2017.pl
dc.abstract.plKatalonia uznawana jest przez ekonomistów za jeden z najlepiej rozwijających się regionów nie tylko Hiszpanii, ale także Europy. Dzięki bardzo dobrze rozwiniętej gospodarce wzbudza zainteresowanie inwestorów zagranicznych (niemieckich, francuskich, szwajcarskich), którzy decydują się nawiązywać kontakty biznesowe i umieszczać swój kapitał właśnie w tej części Hiszpanii, przyczyniając się tym samym do jej wzrostu gospodarczego. Ta sama świadomość ekonomiczna Katalończyków (obok świadomości historycznej i tożsamości narodowej) stanowi jedną z przyczyn niegasnących dążeń niepodległościowych. Wydarzeniami, które w ostatniej dekadzie znacząco wpłynęły nie tylko na stabilność polityczną, ale także na sytuację ekonomiczną Katalonii, były dwa "referenda" zorganizowane w roku 2014 oraz 2017. Ich korelację z wybranymi podsektorami katalońskiej gospodarki prezentują m.in. takie wskaźniki makroekonomiczne jak BIZ czy IPI, których wartości (szczególnie po roku 2017) drastycznie spadły. Decyzje Trybunału Konstytucyjnego o nielegalnym charakterze działań władz w Katalonii, wyroki sądu nakładające kary więzienia na polityków za rebelie i sprzeniewierzenie środków publicznych, a w końcu chaos informacyjny, wywołały niepewność partnerów biznesowych, doprowadzając w konsekwencji do pogorszenia się sytuacji gospodarczej w ostatnich latach w tym regionie Hiszpanii. W niniejszym artykule analizie ekonomicznej poddane zostały lata 2010-2020, w ciągu których największym negatywnym wydarzeniem było "referendum niepodległościowe" w Katalonii w roku 2017.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.authorKasper, Magdalena - 222190 pl
dc.date.accessioned2022-03-07T17:00:05Z
dc.date.available2022-03-07T17:00:05Z
dc.date.issued2021pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 97-102pl
dc.description.physical77-102pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume20pl
dc.identifier.doi10.12797/SI.20.2021.20.04pl
dc.identifier.eissn2391-7636pl
dc.identifier.issn2082-8594pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/288849
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enCataloniapl
dc.subject.enindependence aspirationspl
dc.subject.enpolitical stabilitypl
dc.subject.eneconomic situationpl
dc.subject.eneconomypl
dc.subject.plKataloniapl
dc.subject.pldążenia niepodległościowepl
dc.subject.plstabilność politycznapl
dc.subject.plsytuacja ekonomicznapl
dc.subject.plgospodarkapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleGospodarcze skutki dążeń niepodległościowych w Katalonii w latach 2010-2020pl
dc.title.alternativeEconomic effects of the independence aspirations of Catalonia in 2010-2020pl
dc.title.journalStudia Iberystycznepl
dc.title.volumeGłosy polskiej katalonistyki = Estudis catalans a Polònia = Catalan studies in Polandpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T21:43:18Z
dc.abstract.enpl
Catalonia is treated by economists as one of the best developing regions not only in Spain, but also in Europe. Thanks to a very well-developed economy, it arouses the interest of foreign investors (German, French, Swiss) who decide to establish business contacts and place their capital in this part of Spain, contributing to its economic growth. The same economic awareness of the Catalans (along with the historical awareness and national identity) is at the basis of unwavering aspirations for independence. The events that significantly influenced not only political stability in the last decade, but also the economic situation of Catalonia were two referenda organized in 2014 and 2017. Their correlation with selected subsectors of the Catalan economy is shown e.g by macroeconomic indicators such as FDI or IPI, the values of which (especially after 2017) dropped drastically. The decisions of the Constitutional Court on the illegal nature of actions taken by the authorities in Catalonia, court sentences imposing imprisonment on politicians for rebellions and misappropriation of public funds, and finally information chaos, caused uncertainty among business partners, resulting in the deterioration of the economic situation in recent years in this region of Spain. In this article, the economic analysis covers the years 2010-2020, during which the biggest negative event was the "independence referendum" in 2017.
dc.abstract.plpl
Katalonia uznawana jest przez ekonomistów za jeden z najlepiej rozwijających się regionów nie tylko Hiszpanii, ale także Europy. Dzięki bardzo dobrze rozwiniętej gospodarce wzbudza zainteresowanie inwestorów zagranicznych (niemieckich, francuskich, szwajcarskich), którzy decydują się nawiązywać kontakty biznesowe i umieszczać swój kapitał właśnie w tej części Hiszpanii, przyczyniając się tym samym do jej wzrostu gospodarczego. Ta sama świadomość ekonomiczna Katalończyków (obok świadomości historycznej i tożsamości narodowej) stanowi jedną z przyczyn niegasnących dążeń niepodległościowych. Wydarzeniami, które w ostatniej dekadzie znacząco wpłynęły nie tylko na stabilność polityczną, ale także na sytuację ekonomiczną Katalonii, były dwa "referenda" zorganizowane w roku 2014 oraz 2017. Ich korelację z wybranymi podsektorami katalońskiej gospodarki prezentują m.in. takie wskaźniki makroekonomiczne jak BIZ czy IPI, których wartości (szczególnie po roku 2017) drastycznie spadły. Decyzje Trybunału Konstytucyjnego o nielegalnym charakterze działań władz w Katalonii, wyroki sądu nakładające kary więzienia na polityków za rebelie i sprzeniewierzenie środków publicznych, a w końcu chaos informacyjny, wywołały niepewność partnerów biznesowych, doprowadzając w konsekwencji do pogorszenia się sytuacji gospodarczej w ostatnich latach w tym regionie Hiszpanii. W niniejszym artykule analizie ekonomicznej poddane zostały lata 2010-2020, w ciągu których największym negatywnym wydarzeniem było "referendum niepodległościowe" w Katalonii w roku 2017.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.authorpl
Kasper, Magdalena - 222190
dc.date.accessioned
2022-03-07T17:00:05Z
dc.date.available
2022-03-07T17:00:05Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 97-102
dc.description.physicalpl
77-102
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
20
dc.identifier.doipl
10.12797/SI.20.2021.20.04
dc.identifier.eissnpl
2391-7636
dc.identifier.issnpl
2082-8594
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/288849
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Catalonia
dc.subject.enpl
independence aspirations
dc.subject.enpl
political stability
dc.subject.enpl
economic situation
dc.subject.enpl
economy
dc.subject.plpl
Katalonia
dc.subject.plpl
dążenia niepodległościowe
dc.subject.plpl
stabilność polityczna
dc.subject.plpl
sytuacja ekonomiczna
dc.subject.plpl
gospodarka
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Gospodarcze skutki dążeń niepodległościowych w Katalonii w latach 2010-2020
dc.title.alternativepl
Economic effects of the independence aspirations of Catalonia in 2010-2020
dc.title.journalpl
Studia Iberystyczne
dc.title.volumepl
Głosy polskiej katalonistyki = Estudis catalans a Polònia = Catalan studies in Poland
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Ashburn
5
Dublin
3
Krakow
3
Wroclaw
2
Boardman
1
Chicago
1
Katowice
1
Downloads
kasper_gospodarcze_skutki_dazen_niepodleglosciowych_w_katalonii_2021.pdf
40
kasper_gospodarcze_skutki_dazen_niepodleglosciowych_w_katalonii_2021.odt
5