Rola pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w opiece nad chorym po 65 roku życia z zaburzeniami psychicznymi.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this work was to conceptualize the role of family environmental nurse during caring for the patient with mental disorders in the elderly.Based on actual medical press reviews, has been elaborated the Pathophysiology and physical changes, occurring in human body over 65 years of age. Paying attention to the most occurring mental disorders (Alzheimer disease, Multi-infarct dementia, advanced age depression and neurosis) and their causes. The emphasis were put on the role and participating of family environmental nurse caring for patient in elderly as well as problems that theirs guardians are dealing with.pl
dc.abstract.plCelem mojej pracy jest przedstawienie roli pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej w opiece nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w wieku podeszłym. Na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa medycznego omówiono zmiany patofizjologiczne i fizyczne zachodzące w organizmie człowieka po 65 roku życia. Przedstawiono najczęściej występujące zaburzenia psychiczne (Choroba Alzheimera, zespół otępienia naczyniopochodnego, depresja w wieku podeszłym, zaburzenia nerwicowe) oraz przyczyny ich powstawania. Opracowano zadania i udział pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej w opiece nad pacjentem w wieku podeszłym oraz przedstawiono problemy z jakimi zmagają się ich opiekunowie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGawor, Anna - 129472 pl
dc.contributor.authorKaufmann, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGaweł, Genowefa - 129458 pl
dc.contributor.reviewerGawor, Anna - 129472 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:41:36Z
dc.date.available2020-07-23T22:41:36Z
dc.date.submitted2012-07-05pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-64418-142092pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177976
dc.languagepolpl
dc.subject.enelderly, mental disorders, family environmental nurse.pl
dc.subject.plstarość, zaburzenia psychiczne, pielęgniarka środowiskowo – rodzinnapl
dc.titleRola pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w opiece nad chorym po 65 roku życia z zaburzeniami psychicznymi.pl
dc.title.alternativeThe role of family environmental nurse under caring for ill person over 65 years of age with mentally disorderspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work was to conceptualize the role of family environmental nurse during caring for the patient with mental disorders in the elderly.Based on actual medical press reviews, has been elaborated the Pathophysiology and physical changes, occurring in human body over 65 years of age. Paying attention to the most occurring mental disorders (Alzheimer disease, Multi-infarct dementia, advanced age depression and neurosis) and their causes. The emphasis were put on the role and participating of family environmental nurse caring for patient in elderly as well as problems that theirs guardians are dealing with.
dc.abstract.plpl
Celem mojej pracy jest przedstawienie roli pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej w opiece nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w wieku podeszłym. Na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa medycznego omówiono zmiany patofizjologiczne i fizyczne zachodzące w organizmie człowieka po 65 roku życia. Przedstawiono najczęściej występujące zaburzenia psychiczne (Choroba Alzheimera, zespół otępienia naczyniopochodnego, depresja w wieku podeszłym, zaburzenia nerwicowe) oraz przyczyny ich powstawania. Opracowano zadania i udział pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej w opiece nad pacjentem w wieku podeszłym oraz przedstawiono problemy z jakimi zmagają się ich opiekunowie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gawor, Anna - 129472
dc.contributor.authorpl
Kaufmann, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Genowefa - 129458
dc.contributor.reviewerpl
Gawor, Anna - 129472
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:41:36Z
dc.date.available
2020-07-23T22:41:36Z
dc.date.submittedpl
2012-07-05
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-64418-142092
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177976
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
elderly, mental disorders, family environmental nurse.
dc.subject.plpl
starość, zaburzenia psychiczne, pielęgniarka środowiskowo – rodzinna
dc.titlepl
Rola pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w opiece nad chorym po 65 roku życia z zaburzeniami psychicznymi.
dc.title.alternativepl
The role of family environmental nurse under caring for ill person over 65 years of age with mentally disorders
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
59
Views per month
Views per city
Krakow
7
Poznan
7
Warsaw
5
Lublin
3
Szczecin
3
Wroclaw
3
Bialystok
2
Dublin
2
Gdansk
2
Gmina Jędrzejów
2

No access

No Thumbnail Available