OUBZ jako instrument rewindykacji w polityce Rosji na przykładzie konfliktu w Gruzji

master
dc.abstract.enThis diploma thesis analyzes Russia's use of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) in the process of reclaiming former USSR republics. The thesis explores Russia's geopolitical ambitions and the influence of its foreign policy on the realization of these ambitions, using the example of the 2008 conflict in Georgia. The thesis is divided into four chapters that cover topics such as the CSTO and the Russo-Georgian conflict.In the first part, historical background and the formation of the CSTO are discussed, along with a description of its structure. The following section characterizes the Russian process of reclamation, involving attempts to regain territories lost after the dissolution of the USSR, using three factors: "soft power," hybrid warfare, and "hard power." Subsequently, Georgian-Russian relations from Georgia's incorporation into the USSR structures to the end of the 2008 war are analyzed. The final chapter examines the CSTO's relationship with Georgia from the perspective of the 2008 conflict, considering that Georgia was part of its structures in the 1990s. The thesis draws on analyses from specialized research centers, such as the Center for Eastern Studies and the Polish Institute of International Affairs, among others.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dyplomowa stanowi analizę wykorzystania przez Rosję Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym do procesu rewindykacji byłych republik ZSRR. W pracy ujęto mocarstwowe ambicje Rosji i wpływ jej polityki zagranicznej na realizację tych ambicji, opierając się na przykładzie konfliktu w Gruzji w 2008 roku. Praca podzielona jest na cztery rozdziały opisujące takie zagadnienia jak OUBZ i konflikt rosyjsko – gruziński. W pierwszej części omówiono uwarunkowania historyczne i proces tworzenia OUBZ oraz opisano jej strukturę. W następnej części scharakteryzowano proces rosyjskiej rewindykacji czyli próby odzyskania utraconych przez nią ziem po rozpadzie ZSRR, przy wykorzystaniu trzech czynników: „soft power”, wojna hybrydowa i „hard power”. Następnie przeanalizowano stosunki gruzińsko-rosyjskie od wcielenia Gruzji w struktury ZSRR do zakończenia wojny w 2008 roku. Ostatni rozdział bada relacje OUBZ z Gruzją z perspektywy konfliktu z 2008 roku biorąc pod uwagę fakt, że Gruzja należała do jej struktur w latach 90. XX wieku. W pracy wykorzystano między innymi analizy specjalistycznych ośrodków badawczych, takich jak Ośrodek Studiów Wschodnich czy Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJach, Anna - 160095 pl
dc.contributor.authorPyrdoł, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerJach, Anna - 160095 pl
dc.contributor.reviewerDiec, Joachim - 127727 pl
dc.date.accessioned2023-10-17T21:44:44Z
dc.date.available2023-10-17T21:44:44Z
dc.date.submitted2023-10-17pl
dc.fieldofstudystudia eurazjatyckiepl
dc.identifier.apddiploma-169134-216283pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321249
dc.languagepolpl
dc.subject.enInternational relations, Eurasia, Revindication, USSR, Georgia, Russian Federation, CSTO, Geopolitics, Soft power, Hard power,pl
dc.subject.plStosunki międzynarodowe, Eurazja, Rewindykacja, ZSRR, Gruzja, Federacja Rosyjska, OUBZ, Geopolityka, Soft power, Hard power,pl
dc.titleOUBZ jako instrument rewindykacji w polityce Rosji na przykładzie konfliktu w Gruzjipl
dc.title.alternativeCSTO as an instrument of revindication in Russia's policy on the example of the conflict in Georgiapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This diploma thesis analyzes Russia's use of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) in the process of reclaiming former USSR republics. The thesis explores Russia's geopolitical ambitions and the influence of its foreign policy on the realization of these ambitions, using the example of the 2008 conflict in Georgia. The thesis is divided into four chapters that cover topics such as the CSTO and the Russo-Georgian conflict.In the first part, historical background and the formation of the CSTO are discussed, along with a description of its structure. The following section characterizes the Russian process of reclamation, involving attempts to regain territories lost after the dissolution of the USSR, using three factors: "soft power," hybrid warfare, and "hard power." Subsequently, Georgian-Russian relations from Georgia's incorporation into the USSR structures to the end of the 2008 war are analyzed. The final chapter examines the CSTO's relationship with Georgia from the perspective of the 2008 conflict, considering that Georgia was part of its structures in the 1990s. The thesis draws on analyses from specialized research centers, such as the Center for Eastern Studies and the Polish Institute of International Affairs, among others.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dyplomowa stanowi analizę wykorzystania przez Rosję Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym do procesu rewindykacji byłych republik ZSRR. W pracy ujęto mocarstwowe ambicje Rosji i wpływ jej polityki zagranicznej na realizację tych ambicji, opierając się na przykładzie konfliktu w Gruzji w 2008 roku. Praca podzielona jest na cztery rozdziały opisujące takie zagadnienia jak OUBZ i konflikt rosyjsko – gruziński. W pierwszej części omówiono uwarunkowania historyczne i proces tworzenia OUBZ oraz opisano jej strukturę. W następnej części scharakteryzowano proces rosyjskiej rewindykacji czyli próby odzyskania utraconych przez nią ziem po rozpadzie ZSRR, przy wykorzystaniu trzech czynników: „soft power”, wojna hybrydowa i „hard power”. Następnie przeanalizowano stosunki gruzińsko-rosyjskie od wcielenia Gruzji w struktury ZSRR do zakończenia wojny w 2008 roku. Ostatni rozdział bada relacje OUBZ z Gruzją z perspektywy konfliktu z 2008 roku biorąc pod uwagę fakt, że Gruzja należała do jej struktur w latach 90. XX wieku. W pracy wykorzystano między innymi analizy specjalistycznych ośrodków badawczych, takich jak Ośrodek Studiów Wschodnich czy Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jach, Anna - 160095
dc.contributor.authorpl
Pyrdoł, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Jach, Anna - 160095
dc.contributor.reviewerpl
Diec, Joachim - 127727
dc.date.accessioned
2023-10-17T21:44:44Z
dc.date.available
2023-10-17T21:44:44Z
dc.date.submittedpl
2023-10-17
dc.fieldofstudypl
studia eurazjatyckie
dc.identifier.apdpl
diploma-169134-216283
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321249
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
International relations, Eurasia, Revindication, USSR, Georgia, Russian Federation, CSTO, Geopolitics, Soft power, Hard power,
dc.subject.plpl
Stosunki międzynarodowe, Eurazja, Rewindykacja, ZSRR, Gruzja, Federacja Rosyjska, OUBZ, Geopolityka, Soft power, Hard power,
dc.titlepl
OUBZ jako instrument rewindykacji w polityce Rosji na przykładzie konfliktu w Gruzji
dc.title.alternativepl
CSTO as an instrument of revindication in Russia's policy on the example of the conflict in Georgia
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Biburg
1
Olsztyn
1
Sopot
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections