Zarządzanie organizacjami publicznymi realizującymi politykę społeczną w Polsce na przykładzie MOPS w Krakowie

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this thesis was to present the method of public management on the example of the functioning of public institutions in Poland from the point of view of the social politics management in the social assistance area. In particular, the activity implemented by the City Center of Social Assistance in Cracow, its organizational structure, documents and laws used by the organization were analyzed.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przedstawienie metody zarządzania publicznego na przykładzie funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce z punktu widzenia zarządzania polityką społeczną w zakresie pomocy społecznej. W szczególności analizie poddane zostały realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie działalność, struktura organizacyjna, a także stosowane przez organizacje dokumenty oraz przepisy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMusialik, Rafał - 130818 pl
dc.contributor.authorNurtayeva, Uassilyapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMusialik, Rafał - 130818 pl
dc.contributor.reviewerKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:19:31Z
dc.date.available2020-07-27T22:19:31Z
dc.date.submitted2019-11-27pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-130516-236559pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233573
dc.languagepolpl
dc.subject.enmanagement, social policy, social assistance, public institutions, centerpl
dc.subject.plzarządzanie, polityka społeczna, pomóc społeczna, instytucje publiczne, ośrodekpl
dc.titleZarządzanie organizacjami publicznymi realizującymi politykę społeczną w Polsce na przykładzie MOPS w Krakowiepl
dc.title.alternativeManagement of public organizations implementing social policy in Poland on the example of the CCSA in Cracowpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis was to present the method of public management on the example of the functioning of public institutions in Poland from the point of view of the social politics management in the social assistance area. In particular, the activity implemented by the City Center of Social Assistance in Cracow, its organizational structure, documents and laws used by the organization were analyzed.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metody zarządzania publicznego na przykładzie funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce z punktu widzenia zarządzania polityką społeczną w zakresie pomocy społecznej. W szczególności analizie poddane zostały realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie działalność, struktura organizacyjna, a także stosowane przez organizacje dokumenty oraz przepisy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Musialik, Rafał - 130818
dc.contributor.authorpl
Nurtayeva, Uassilya
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Musialik, Rafał - 130818
dc.contributor.reviewerpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:19:31Z
dc.date.available
2020-07-27T22:19:31Z
dc.date.submittedpl
2019-11-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-130516-236559
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233573
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
management, social policy, social assistance, public institutions, center
dc.subject.plpl
zarządzanie, polityka społeczna, pomóc społeczna, instytucje publiczne, ośrodek
dc.titlepl
Zarządzanie organizacjami publicznymi realizującymi politykę społeczną w Polsce na przykładzie MOPS w Krakowie
dc.title.alternativepl
Management of public organizations implementing social policy in Poland on the example of the CCSA in Cracow
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
48
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Wroclaw
6
Krakow
3
Siedlce
3
Bialystok
2
Dublin
2
Opole
2
Poznan
2
Łubianka
2
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available