Ocena wybranych zachowań zdrowotnych pielęgniarek

master
dc.abstract.enIntroduction: The study of the health behaviour of nurses, especially those working in hospitals in a shift system, is important due to the staff decline in Polish nursing, poor working conditions, and due to the much shorter life expectancy of nurses in relation to other women in the general population.Aim: The aim of the study was to learn about selected health behaviours of professionally active nurses working in hospitals.Material and methods: The study was conducted on a group of 116 nurses. The method of a diagnostic survey was used. The research technique used in the work was the questionnaire technique, and the research tool was the original questionnaire. In addition to the proprietary questionnaire, the work uses a standardized Health Behaviour Questionnaire by Zygfryd Juczyński.Results: The study showed that the lower the number of hours spent at work per month, the lower the severity of health-related behaviours. Only 17.2% of nurses ate five meals a day, and 25.9% of nurses ate regularly. 72.4% of people spent no more than 60 minutes a week on physical activity. Problems with falling asleep concerned 29.3% of nurses, and 44.0% woke up from sleep during the night. 69.0% of respondents declared using alcohol, and 19.0% smoked cigarettes. 93.1% of the nurses drank coffee. The occurrence of skipping meals due to lack of time was indicated by 90.5% of respondents. Shift work made it necessary to give up regular physical activity (88.8%) and limited contacts with family and friends (75.9%).Conclusions: 1. Having medical education does not significantly influence the better health behaviour of nurses. 2. Almost half of the nurses are overweight or obese, and most nurses eat meals irregularly. 3. Most nurses do not take up enough physical activity. 4. Sleep disorders occur in a significant number of shift nurses. 5. Nurses use stimulants, most often coffee and alcohol. 6. The specificity of nursing work and the negative consequences associated with it, translate into health behaviours of nurses.pl
dc.abstract.plWstęp: Badanie zachowań zdrowotnych pielęgniarek, szczególnie tych pracujących w szpitalach w systemie zmianowym jest istotne z powodu zapaści kadrowej w polskim pielęgniarstwie, złych warunków pracy, a także ze względu na znacznie krótszą spodziewaną długość życia pielęgniarek w stosunku do innych kobiet w populacji ogólnej. Cel: Celem pracy było poznanie wybranych zachowań zdrowotnych pielęgniarek aktywnych zawodowo pracujących w szpitalu.Materiał i metody: Badanie przeprowadzono na grupie 116 pielęgniarek i pielęgniarzy. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Techniką badawczą użytą w pracy była technika ankiety, a narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Poza autorskim kwestionariuszem ankiety w pracy wykorzystano standaryzowany Kwestionariusz Zachowań Zdrowotnych autorstwa Zygfryda Juczyńskiego.Wyniki: Badanie wykazało, że im więcej godzin przeznaczano na pracę w ciągu miesiąca, tym wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych był niższy. Tylko 17,2% pielęgniarek i pielęgniarzy spożywało 5 posiłków dziennie, a regularnie jadło 25,9% pielęgniarek. 72,4% osób przeznaczało na aktywność fizyczną nie dłużej niż 60 minut tygodniowo. Problemy z zasypianiem dotyczyły 29,3% pielęgniarek, a w ciągu nocy ze snu wybudzało się 44,0% osób. Sięganie po alkohol zadeklarowało 69,0% badanych, a papierosy paliło 19,0% osób. Kawę piło 93,1% pielęgniarek. Występowanie przypadków pomijania posiłków z powodu braku czasu wskazało 90,5% badanych osób. Praca zmianowa wymuszała konieczność rezygnacji z regularnej aktywności fizycznej (88,8%) i ograniczała kontakty z rodziną i znajomymi (75,9%).Wnioski: 1. Posiadanie wykształcenia medycznego nie wpływa znacząco na lepsze zachowania zdrowotne pielęgniarek. 2. U prawie połowy pielęgniarek występuje nadwaga lub otyłość, a posiłki spożywane są nieregularnie przez większość z nich. 3. Większość pielęgniarek nie podejmuje wystarczającej aktywności fizycznej. 4. U znacznej ilości pielęgniarek pracujących w trybie zmianowym występują zaburzenia snu. 5. Pielęgniarki sięgają po używki, najczęściej po kawę i alkohol. 6. Specyfika pracy pielęgniarskiej i negatywne następstwa z nią związane, przekładają się na zachowania zdrowotne pielęgniarek.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZiarko, Ewa - 133922 pl
dc.contributor.authorBastrzyk, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerZiarko, Ewa - 133922 pl
dc.contributor.reviewerMajewska-Szczepanik, Monikapl
dc.date.accessioned2022-09-28T21:49:59Z
dc.date.available2022-09-28T21:49:59Z
dc.date.submitted2022-09-27pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-162388-193515pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300449
dc.languagepolpl
dc.subject.enhealth behaviour, nurses, shift workpl
dc.subject.plzachowanie zdrowotne, pielęgniarki, praca zmianowapl
dc.titleOcena wybranych zachowań zdrowotnych pielęgniarekpl
dc.title.alternativeEvaluation of selected health behaviours of nursespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The study of the health behaviour of nurses, especially those working in hospitals in a shift system, is important due to the staff decline in Polish nursing, poor working conditions, and due to the much shorter life expectancy of nurses in relation to other women in the general population.Aim: The aim of the study was to learn about selected health behaviours of professionally active nurses working in hospitals.Material and methods: The study was conducted on a group of 116 nurses. The method of a diagnostic survey was used. The research technique used in the work was the questionnaire technique, and the research tool was the original questionnaire. In addition to the proprietary questionnaire, the work uses a standardized Health Behaviour Questionnaire by Zygfryd Juczyński.Results: The study showed that the lower the number of hours spent at work per month, the lower the severity of health-related behaviours. Only 17.2% of nurses ate five meals a day, and 25.9% of nurses ate regularly. 72.4% of people spent no more than 60 minutes a week on physical activity. Problems with falling asleep concerned 29.3% of nurses, and 44.0% woke up from sleep during the night. 69.0% of respondents declared using alcohol, and 19.0% smoked cigarettes. 93.1% of the nurses drank coffee. The occurrence of skipping meals due to lack of time was indicated by 90.5% of respondents. Shift work made it necessary to give up regular physical activity (88.8%) and limited contacts with family and friends (75.9%).Conclusions: 1. Having medical education does not significantly influence the better health behaviour of nurses. 2. Almost half of the nurses are overweight or obese, and most nurses eat meals irregularly. 3. Most nurses do not take up enough physical activity. 4. Sleep disorders occur in a significant number of shift nurses. 5. Nurses use stimulants, most often coffee and alcohol. 6. The specificity of nursing work and the negative consequences associated with it, translate into health behaviours of nurses.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Badanie zachowań zdrowotnych pielęgniarek, szczególnie tych pracujących w szpitalach w systemie zmianowym jest istotne z powodu zapaści kadrowej w polskim pielęgniarstwie, złych warunków pracy, a także ze względu na znacznie krótszą spodziewaną długość życia pielęgniarek w stosunku do innych kobiet w populacji ogólnej. Cel: Celem pracy było poznanie wybranych zachowań zdrowotnych pielęgniarek aktywnych zawodowo pracujących w szpitalu.Materiał i metody: Badanie przeprowadzono na grupie 116 pielęgniarek i pielęgniarzy. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Techniką badawczą użytą w pracy była technika ankiety, a narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Poza autorskim kwestionariuszem ankiety w pracy wykorzystano standaryzowany Kwestionariusz Zachowań Zdrowotnych autorstwa Zygfryda Juczyńskiego.Wyniki: Badanie wykazało, że im więcej godzin przeznaczano na pracę w ciągu miesiąca, tym wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych był niższy. Tylko 17,2% pielęgniarek i pielęgniarzy spożywało 5 posiłków dziennie, a regularnie jadło 25,9% pielęgniarek. 72,4% osób przeznaczało na aktywność fizyczną nie dłużej niż 60 minut tygodniowo. Problemy z zasypianiem dotyczyły 29,3% pielęgniarek, a w ciągu nocy ze snu wybudzało się 44,0% osób. Sięganie po alkohol zadeklarowało 69,0% badanych, a papierosy paliło 19,0% osób. Kawę piło 93,1% pielęgniarek. Występowanie przypadków pomijania posiłków z powodu braku czasu wskazało 90,5% badanych osób. Praca zmianowa wymuszała konieczność rezygnacji z regularnej aktywności fizycznej (88,8%) i ograniczała kontakty z rodziną i znajomymi (75,9%).Wnioski: 1. Posiadanie wykształcenia medycznego nie wpływa znacząco na lepsze zachowania zdrowotne pielęgniarek. 2. U prawie połowy pielęgniarek występuje nadwaga lub otyłość, a posiłki spożywane są nieregularnie przez większość z nich. 3. Większość pielęgniarek nie podejmuje wystarczającej aktywności fizycznej. 4. U znacznej ilości pielęgniarek pracujących w trybie zmianowym występują zaburzenia snu. 5. Pielęgniarki sięgają po używki, najczęściej po kawę i alkohol. 6. Specyfika pracy pielęgniarskiej i negatywne następstwa z nią związane, przekładają się na zachowania zdrowotne pielęgniarek.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ziarko, Ewa - 133922
dc.contributor.authorpl
Bastrzyk, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ziarko, Ewa - 133922
dc.contributor.reviewerpl
Majewska-Szczepanik, Monika
dc.date.accessioned
2022-09-28T21:49:59Z
dc.date.available
2022-09-28T21:49:59Z
dc.date.submittedpl
2022-09-27
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-162388-193515
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300449
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
health behaviour, nurses, shift work
dc.subject.plpl
zachowanie zdrowotne, pielęgniarki, praca zmianowa
dc.titlepl
Ocena wybranych zachowań zdrowotnych pielęgniarek
dc.title.alternativepl
Evaluation of selected health behaviours of nurses
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
71
Views per month
Views per city
Jasło
11
Warsaw
11
Lodz
6
Elizówka
3
Krakow
3
Poznan
3
Bydgoszcz
2
Chorzów
2
Katowice
2
Leszno
2

No access

No Thumbnail Available
Collections