Wpływ czynników kulturowych na adaptację przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

master
dc.abstract.enThe main aim of this master thesis is to illuminate the influence of cultural factors at the process of adaptation of an enterprise to the international market. Four enterprises: McDonald’s Corporation (USA), Benetton Group (Italy), IKEA (Sweden) and Michelin (France) were deeply analyzed in order to provide relevant data. The first chapter includes definition of strategy as well as causes and methods of international expansion. There is the description of criteria used by the company to choose the method of expansion too. The second chapter outlines main principles of Hofstede’s method and cultural dimensions proposed by F. Trompenaars, that are the ground of research to this thesis. The third chapter pertains to influence of cultural factors at international expansion. Moreover, there is description of the process of adaptation of an enterprise at a new market.In the fourth chapter there is the deep analysis of above mentioned companies from the perspective of how they expand, on which markets and to what extend they reflect cultural dimensions proposed by Hofstede in own policy. In this chapter there is also demonstrated how companies use verbal and nonverbal communication in the process of international adaptation and how they differ from their competitors. This master thesis was written on the basis of literature, internet sources, and the results of own observation and knowledge of the field of learning.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zobrazowanie wpływu czynników kulturowych na proces adaptacji przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Na potrzeby uzyskania danych potrzebnych do jej napisania zostały zanalizowane cztery przedsiębiorstwa: McDonald’s Corporation ( Stany Zjednoczone), Benetton Group ( Włochy), IKEA ( Szwecja) oraz Michelin ( Francja). Pierwszy rozdział pracy został poświęcony zdefiniowaniu strategii, przyczyn oraz form ekspansji zagranicznej. Znajduje się w nim również opis kryteriów, którymi firmy kierują się przy wyborze sposobu ekspansji. W drugim rozdziale omówiono zasady metody Hofstede oraz wymiary kultury wg F. Trompenaars, będące podstawą badawczą tejże pracy. Ponadto, zostały w nim określone sposoby dostosowywania produktu do wymagań klienta. Trzeci rozdział dotyczy wpływu czynników kulturowych na ekspansję zagraniczną. Został w nim również opisany proces adaptacji firm na nowych rynkach. W czwartym rozdziale znajduje się analiza wyżej wymienionych przedsiębiorstw pod kątem tego, jak przebiega ich ekspansja, na jakie rynki jest ukierunkowana oraz w jakim wymiarze polityka firmy odzwierciedla wymiary kultury wg Hofstede. W tymże rozdziale zostaje również wykazane w jaki sposób dane przedsiębiorstwo wykorzystuje komunikację werbalną i niewerbalną w procesie ekspansji oraz czym wyróżnia się na tle konkurencji. Praca magisterska została napisana w oparciu o literaturę, źródła internetowe, jak również wyniki obserwacji własnej oraz wiedzę z zakresu tego tematu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.authorBłaszczyk, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:40:02Z
dc.date.available2020-07-26T18:40:02Z
dc.date.submitted2015-10-27pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie własnością intelektualną i doradztwo gospodarczepl
dc.identifier.apddiploma-101567-125894pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208556
dc.languagepolpl
dc.subject.encultural dimensions - cultural factors - international adaptation - international expansionpl
dc.subject.pladaptacja przedsiębiorstw - czynniki kulturowe - ekspansja przedsiębiorstw - wymiary kulturypl
dc.titleWpływ czynników kulturowych na adaptację przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.pl
dc.title.alternativeInfulence of cultural factors on the process of adaptation of an enterprise on the foreign marketpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this master thesis is to illuminate the influence of cultural factors at the process of adaptation of an enterprise to the international market. Four enterprises: McDonald’s Corporation (USA), Benetton Group (Italy), IKEA (Sweden) and Michelin (France) were deeply analyzed in order to provide relevant data. The first chapter includes definition of strategy as well as causes and methods of international expansion. There is the description of criteria used by the company to choose the method of expansion too. The second chapter outlines main principles of Hofstede’s method and cultural dimensions proposed by F. Trompenaars, that are the ground of research to this thesis. The third chapter pertains to influence of cultural factors at international expansion. Moreover, there is description of the process of adaptation of an enterprise at a new market.In the fourth chapter there is the deep analysis of above mentioned companies from the perspective of how they expand, on which markets and to what extend they reflect cultural dimensions proposed by Hofstede in own policy. In this chapter there is also demonstrated how companies use verbal and nonverbal communication in the process of international adaptation and how they differ from their competitors. This master thesis was written on the basis of literature, internet sources, and the results of own observation and knowledge of the field of learning.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zobrazowanie wpływu czynników kulturowych na proces adaptacji przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Na potrzeby uzyskania danych potrzebnych do jej napisania zostały zanalizowane cztery przedsiębiorstwa: McDonald’s Corporation ( Stany Zjednoczone), Benetton Group ( Włochy), IKEA ( Szwecja) oraz Michelin ( Francja). Pierwszy rozdział pracy został poświęcony zdefiniowaniu strategii, przyczyn oraz form ekspansji zagranicznej. Znajduje się w nim również opis kryteriów, którymi firmy kierują się przy wyborze sposobu ekspansji. W drugim rozdziale omówiono zasady metody Hofstede oraz wymiary kultury wg F. Trompenaars, będące podstawą badawczą tejże pracy. Ponadto, zostały w nim określone sposoby dostosowywania produktu do wymagań klienta. Trzeci rozdział dotyczy wpływu czynników kulturowych na ekspansję zagraniczną. Został w nim również opisany proces adaptacji firm na nowych rynkach. W czwartym rozdziale znajduje się analiza wyżej wymienionych przedsiębiorstw pod kątem tego, jak przebiega ich ekspansja, na jakie rynki jest ukierunkowana oraz w jakim wymiarze polityka firmy odzwierciedla wymiary kultury wg Hofstede. W tymże rozdziale zostaje również wykazane w jaki sposób dane przedsiębiorstwo wykorzystuje komunikację werbalną i niewerbalną w procesie ekspansji oraz czym wyróżnia się na tle konkurencji. Praca magisterska została napisana w oparciu o literaturę, źródła internetowe, jak również wyniki obserwacji własnej oraz wiedzę z zakresu tego tematu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.authorpl
Błaszczyk, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:40:02Z
dc.date.available
2020-07-26T18:40:02Z
dc.date.submittedpl
2015-10-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie własnością intelektualną i doradztwo gospodarcze
dc.identifier.apdpl
diploma-101567-125894
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208556
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cultural dimensions - cultural factors - international adaptation - international expansion
dc.subject.plpl
adaptacja przedsiębiorstw - czynniki kulturowe - ekspansja przedsiębiorstw - wymiary kultury
dc.titlepl
Wpływ czynników kulturowych na adaptację przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.
dc.title.alternativepl
Infulence of cultural factors on the process of adaptation of an enterprise on the foreign market
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Krakow
2
Bayreuth
1
Chandler
1
Domaradz
1
Gadki
1
Gdansk
1
Michalowice
1

No access

No Thumbnail Available