Techniques of teaching grammar in senior secondary school

master
dc.abstract.enThe present MA paper is a description of a research on techniques applied in secondary school for teaching grammar. The paper consists of two parts, namely, theoretical and empirical part. The former part is an overview of theoretical background concerning teaching grammar. The readers are provided with the definition of grammar, arguments for and against teaching it. The theoretical section presents readers with approaches to teaching grammar such as, deductive and inductive, as well as focus on form and focus on forms. The theoretical section describes as well eclecticism in teaching languages. Apart from the well-know approaches, one of the chapters addresses approaches presently promoted and applied in teaching grammar.In the second part of the thesis, the results obtained from the questionnaire are discussed. The research conducted among teachers in secondary schools aimed at discovering techniques which are prevalent in teaching grammar. Respondents were asked about the sources and the approaches applied in their teaching. The paper presents teachers’ opinions on the importance of teaching grammar. Last but not least, the issue of covering the syllabus and extending it with additional grammar items was investigated. To conclude, the main aim of Polish teachers is to teach productive and receptive skills. Deductive approach is more common than inductive approach, mainly due to the reason that teachers do not have much time. The main conclusion is that there is not just one approach, method or technique which is the most frequently used. In their teaching practice, teachers employ the eclectic approach.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska stanowi opis technik używanych w szkole średniej do nauczania gramatyki. Praca podzielona jest na dwie części: teoretyczną i empiryczną. Część pierwsza przedstawia w ogólnym zarysie podłoże teoretyczne dotyczące nauczania gramatyki. Przedstawiona zostaje definicja gramatyki, argumenty za i przeciw nauczania jej. Część ta zapoznaje również czytelników z indukcyjnym i dedukcyjnym podejściem do nauczania gramatyki, jak również skupianie się na formie i skupianie się na formach. W części teoretycznej zostało opisane również podejście eklektyczne w nauczaniu języków. Jeden z rozdziałów zajmuje się podejściami aktualnie promowanymi i używanymi w nauczaniu gramatyki. W drugiej część pracy omawiane są wyniki uzyskane w kwestionariuszu. Pomógł on w zebraniu danych do badania, które zostało przeprowadzone wśród nauczycieli w szkołach średnich i które miało na celu poznanie technik stosowanych do nauczania gramatyki. Respondentów zapytano o źródła i podejścia stosowane przez nich w nauczaniu. Praca przestawia także punkt widzenia nauczycieli dotyczący tego, czy gramatyka powinna być nauczana. Zbadano również kwestię realizowania programu nauczania i poszerzania go o dodatkowe zagadnienia gramatyczne.Podsumowując, głównym celem polskich nauczycieli jest nauczanie umiejętności produktywnych i receptywnych. Podejście dedukcyjne jest bardziej powszechne niż indukcyjne, głównie z powodu braku wystarczającej liczby godzin. Główny wniosek jest taki, iż nie ma jednego podejścia, metody czy techniki, która jest najczęściej używana. W swoim nauczaniu, nauczyciele stosują podejście eklektyczne.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKusiak-Pisowacka, Monika - 129792 pl
dc.contributor.authorFrankowski, Damianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerBandura, Ewa - 127201 pl
dc.contributor.reviewerKusiak-Pisowacka, Monika - 129792 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:32:19Z
dc.date.available2020-07-27T06:32:19Z
dc.date.submitted2017-07-06pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-114116-200518pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219515
dc.languageengpl
dc.subject.ensenior secondary school, grammar teaching , approaches to teaching grammarpl
dc.subject.plszkoła średnia, nauczanie gramatyki, podejścia do nauczania gramatykipl
dc.titleTechniques of teaching grammar in senior secondary schoolpl
dc.title.alternativeTechniki nauczania gramatyki w szkole średniejpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present MA paper is a description of a research on techniques applied in secondary school for teaching grammar. The paper consists of two parts, namely, theoretical and empirical part. The former part is an overview of theoretical background concerning teaching grammar. The readers are provided with the definition of grammar, arguments for and against teaching it. The theoretical section presents readers with approaches to teaching grammar such as, deductive and inductive, as well as focus on form and focus on forms. The theoretical section describes as well eclecticism in teaching languages. Apart from the well-know approaches, one of the chapters addresses approaches presently promoted and applied in teaching grammar.In the second part of the thesis, the results obtained from the questionnaire are discussed. The research conducted among teachers in secondary schools aimed at discovering techniques which are prevalent in teaching grammar. Respondents were asked about the sources and the approaches applied in their teaching. The paper presents teachers’ opinions on the importance of teaching grammar. Last but not least, the issue of covering the syllabus and extending it with additional grammar items was investigated. To conclude, the main aim of Polish teachers is to teach productive and receptive skills. Deductive approach is more common than inductive approach, mainly due to the reason that teachers do not have much time. The main conclusion is that there is not just one approach, method or technique which is the most frequently used. In their teaching practice, teachers employ the eclectic approach.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska stanowi opis technik używanych w szkole średniej do nauczania gramatyki. Praca podzielona jest na dwie części: teoretyczną i empiryczną. Część pierwsza przedstawia w ogólnym zarysie podłoże teoretyczne dotyczące nauczania gramatyki. Przedstawiona zostaje definicja gramatyki, argumenty za i przeciw nauczania jej. Część ta zapoznaje również czytelników z indukcyjnym i dedukcyjnym podejściem do nauczania gramatyki, jak również skupianie się na formie i skupianie się na formach. W części teoretycznej zostało opisane również podejście eklektyczne w nauczaniu języków. Jeden z rozdziałów zajmuje się podejściami aktualnie promowanymi i używanymi w nauczaniu gramatyki. W drugiej część pracy omawiane są wyniki uzyskane w kwestionariuszu. Pomógł on w zebraniu danych do badania, które zostało przeprowadzone wśród nauczycieli w szkołach średnich i które miało na celu poznanie technik stosowanych do nauczania gramatyki. Respondentów zapytano o źródła i podejścia stosowane przez nich w nauczaniu. Praca przestawia także punkt widzenia nauczycieli dotyczący tego, czy gramatyka powinna być nauczana. Zbadano również kwestię realizowania programu nauczania i poszerzania go o dodatkowe zagadnienia gramatyczne.Podsumowując, głównym celem polskich nauczycieli jest nauczanie umiejętności produktywnych i receptywnych. Podejście dedukcyjne jest bardziej powszechne niż indukcyjne, głównie z powodu braku wystarczającej liczby godzin. Główny wniosek jest taki, iż nie ma jednego podejścia, metody czy techniki, która jest najczęściej używana. W swoim nauczaniu, nauczyciele stosują podejście eklektyczne.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kusiak-Pisowacka, Monika - 129792
dc.contributor.authorpl
Frankowski, Damian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Bandura, Ewa - 127201
dc.contributor.reviewerpl
Kusiak-Pisowacka, Monika - 129792
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:32:19Z
dc.date.available
2020-07-27T06:32:19Z
dc.date.submittedpl
2017-07-06
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-114116-200518
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219515
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
senior secondary school, grammar teaching , approaches to teaching grammar
dc.subject.plpl
szkoła średnia, nauczanie gramatyki, podejścia do nauczania gramatyki
dc.titlepl
Techniques of teaching grammar in senior secondary school
dc.title.alternativepl
Techniki nauczania gramatyki w szkole średniej
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Piotrkow Trybunalski
4
Krakow
3
Dublin
2
Gorzyczki
2
Wroclaw
2
Banská Bystrica
1
Nowy Targ
1
Tokarnia
1

No access

No Thumbnail Available