Zombie jako figura. Analiza zjawiska w ujęciu literackim i popkulturowym

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to analyze the character of a zombie in contemporary culture and to examine the evolution of such concept. Crucial to the paper is the historical perspective, starting with the history of voodoo and Haitian culture and ending with contemporary film and literary works, which established the image of the undead.The first chapter comments on the previous scientific studies of the topic – books and papers of both Polish and foreign authors – and tries to localize zombie among other cultural depictions of monsters (werewolves, vampires and ghosts).The second chapter presents the historical and religious perspective of the subject. Zombies functioned differently in European, American and African culture and the relations between these perspectives are researched. The chapter provides an etymological explanation of the term “zombie” and embeds it within the tradition of voodoo.The third chapter focuses on the functioning of the character of a zombie in contemporary narrations and defining it, using its typical features (the physical appearance, the means through which it comes to life, the ways of feeding) presented in the works of film and literature.The fourth chapter continues the analysis of the literary phenomenon and discusses some of the literary works containing zombie characters, such as: Frankenstein; or, The Modern Prometheus, Herbert West—Reanimator, Word War Z or Zombie Survival Guide.The fifth chapter concerns breaking cultural conventions related to zombies and describes the works playing on the stereotypical depictions of live dead. It also addresses the process of the reception of such works.The conclusion is at the same time an attempt to explain the popularity of zombies in contemporary culture and an interpretation of the trope itself (in context of Marxist literary criticism, theories of Bachtin (carnivalesque) and Freud (Das Unheimliche).pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy dyplomowej jest analiza przedstawienia postaci zombie w kulturze współczesnej, a także prześledzenie ewolucji jaką przeszło to pojęcie. Istotne dla tej rozprawy jest ujęcie historyczne, poczynając od historii voodoo i kultury Haiti, a skończywszy na współczesnych dziełach zarówno literackich jak filmowych, które ukonstytuowały wizerunek ożywieńca.W rozdziale wprowadzającym przedstawione są opracowania tematu: książki i artykuły badaczy polskich i zagranicznych, jak również podjęta jest próba umiejscowienia zombie wśród innych kulturowych przedstawień potworów (obok wilkołaków, wampirów i duchów).W rozdziale drugim ukazane jest ujęcie historyczno-religijne badanego tematu. Zombie różnie funkcjonowało w europejskiej, amerykańskiej i afrykańskiej kulturze – badane są zależności pomiędzy poszczególnymi ujęciami, jak również wskazywane różnice w kształtowaniu się obrazu żywych trupów. Rozdział wyjaśnia etymologię słowa ,,zombie” i osadza potwora w tradycji voodoo.Rozdział trzeci skupia się na funkcjonowaniu postaci ożywieńca we współczesnych narracjach. Podjęta została próba utworzenia definicji zombie, poprzez opisanie jego charakterystycznych cech(wygląd, sposoby przywracania do życia, sposoby pożywiania się) w oparciu o teksty literackie i dzieła filmowe.W rozdziale czwartym kontynuowana jest analiza zjawiska w przestrzeni literackiej: wskazane są dzieła, w których odnaleźć można ożywione zwłoki: Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz, opowiadanie Reanimator, stylizowane na reportaż Word War Z czy napisany w formie poradnika Zombie Survival Guide.Rozdział piąty dotyczy przełamywania konwencji i schematów w narracjach o zombie. Ukazane są w nim dzieła opierające się na grze ze stereotypowym przedstawieniem żywych trupów i skutki, jakie niesie to za sobą w procesie odbioru przez czytelnika bądź widza.Analizą kończącą pracę jest próba wyjaśnienia popularności zombie w kulturze współczesnej i interpretacja samego motywu (w kontekście krytyki marksistowskiej, bachtinowskiego pojęcia karnawalizacji i freudowskiego Das Unheimliche).pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorCałek, Anita - 174439 pl
dc.contributor.authorCiesielska, Edytapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerCałek, Anita - 174439 pl
dc.contributor.reviewerJuszczyk, Andrzej - 128568 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T16:02:01Z
dc.date.available2020-07-26T16:02:01Z
dc.date.submitted2015-07-14pl
dc.fieldofstudyantropologiczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-99051-148092pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206328
dc.languagepolpl
dc.subject.enZombiepl
dc.subject.plZombie, Popkulturapl
dc.titleZombie jako figura. Analiza zjawiska w ujęciu literackim i popkulturowympl
dc.title.alternativeZombie as a character. Analysis in terms of literature and contemporary culture.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to analyze the character of a zombie in contemporary culture and to examine the evolution of such concept. Crucial to the paper is the historical perspective, starting with the history of voodoo and Haitian culture and ending with contemporary film and literary works, which established the image of the undead.The first chapter comments on the previous scientific studies of the topic – books and papers of both Polish and foreign authors – and tries to localize zombie among other cultural depictions of monsters (werewolves, vampires and ghosts).The second chapter presents the historical and religious perspective of the subject. Zombies functioned differently in European, American and African culture and the relations between these perspectives are researched. The chapter provides an etymological explanation of the term “zombie” and embeds it within the tradition of voodoo.The third chapter focuses on the functioning of the character of a zombie in contemporary narrations and defining it, using its typical features (the physical appearance, the means through which it comes to life, the ways of feeding) presented in the works of film and literature.The fourth chapter continues the analysis of the literary phenomenon and discusses some of the literary works containing zombie characters, such as: Frankenstein; or, The Modern Prometheus, Herbert West—Reanimator, Word War Z or Zombie Survival Guide.The fifth chapter concerns breaking cultural conventions related to zombies and describes the works playing on the stereotypical depictions of live dead. It also addresses the process of the reception of such works.The conclusion is at the same time an attempt to explain the popularity of zombies in contemporary culture and an interpretation of the trope itself (in context of Marxist literary criticism, theories of Bachtin (carnivalesque) and Freud (Das Unheimliche).
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest analiza przedstawienia postaci zombie w kulturze współczesnej, a także prześledzenie ewolucji jaką przeszło to pojęcie. Istotne dla tej rozprawy jest ujęcie historyczne, poczynając od historii voodoo i kultury Haiti, a skończywszy na współczesnych dziełach zarówno literackich jak filmowych, które ukonstytuowały wizerunek ożywieńca.W rozdziale wprowadzającym przedstawione są opracowania tematu: książki i artykuły badaczy polskich i zagranicznych, jak również podjęta jest próba umiejscowienia zombie wśród innych kulturowych przedstawień potworów (obok wilkołaków, wampirów i duchów).W rozdziale drugim ukazane jest ujęcie historyczno-religijne badanego tematu. Zombie różnie funkcjonowało w europejskiej, amerykańskiej i afrykańskiej kulturze – badane są zależności pomiędzy poszczególnymi ujęciami, jak również wskazywane różnice w kształtowaniu się obrazu żywych trupów. Rozdział wyjaśnia etymologię słowa ,,zombie” i osadza potwora w tradycji voodoo.Rozdział trzeci skupia się na funkcjonowaniu postaci ożywieńca we współczesnych narracjach. Podjęta została próba utworzenia definicji zombie, poprzez opisanie jego charakterystycznych cech(wygląd, sposoby przywracania do życia, sposoby pożywiania się) w oparciu o teksty literackie i dzieła filmowe.W rozdziale czwartym kontynuowana jest analiza zjawiska w przestrzeni literackiej: wskazane są dzieła, w których odnaleźć można ożywione zwłoki: Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz, opowiadanie Reanimator, stylizowane na reportaż Word War Z czy napisany w formie poradnika Zombie Survival Guide.Rozdział piąty dotyczy przełamywania konwencji i schematów w narracjach o zombie. Ukazane są w nim dzieła opierające się na grze ze stereotypowym przedstawieniem żywych trupów i skutki, jakie niesie to za sobą w procesie odbioru przez czytelnika bądź widza.Analizą kończącą pracę jest próba wyjaśnienia popularności zombie w kulturze współczesnej i interpretacja samego motywu (w kontekście krytyki marksistowskiej, bachtinowskiego pojęcia karnawalizacji i freudowskiego Das Unheimliche).
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Całek, Anita - 174439
dc.contributor.authorpl
Ciesielska, Edyta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Całek, Anita - 174439
dc.contributor.reviewerpl
Juszczyk, Andrzej - 128568
dc.date.accessioned
2020-07-26T16:02:01Z
dc.date.available
2020-07-26T16:02:01Z
dc.date.submittedpl
2015-07-14
dc.fieldofstudypl
antropologiczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-99051-148092
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206328
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Zombie
dc.subject.plpl
Zombie, Popkultura
dc.titlepl
Zombie jako figura. Analiza zjawiska w ujęciu literackim i popkulturowym
dc.title.alternativepl
Zombie as a character. Analysis in terms of literature and contemporary culture.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Krakow
10
Warsaw
5
Wroclaw
5
Biłgoraj
1
Cieszyn
1
Dublin
1
Kielce
1
Nowa Deba
1
Ostrowiec Świętokrzyski
1
Piotrkow Trybunalski
1

No access

No Thumbnail Available