Pozaludzkie zwierzęta w archeologii wyzysku. Analiza mechanizmów i praktyk wykluczenia w świetle nieantropocentrycznej etyki.

licenciate
dc.abstract.enThe main purpose of the article was to present mechanisms and practices towards non-human animals capable of suffering (sentients) in the light of non-anthropocentric ethics, tointroduce the concept of "marginality" to the field of environmental ethics and to presentselected theses from the Charles Pattersons’ book "Eternal Treblinka". The analysis showed thatindifference, rationalization, euphemization, self-denial, and marginalization are the samemechanisms which ruled the exclusion of various social groups over the centuries andculminated in the Holocaust of Jews in the first half of the 20th century. The study of therelationship between genocide and enslavement of farmed animals was intended to expand thefield of morality and to include non-human animals capable of suffering in ethical considerationsin accordance to the Peter Singer's preferential utilitarianism. Reflection on the human/animalgreat division resulted in a conclusion about the harmfulness of speciesism, not only in relationto the suffering of non-human animals, but also in the way of legitimizing crimes against otherpeople through their dehumanization - giving someone the status of "animal" in the light ofspeciesism became consent to humiliation and extermination,pl
dc.abstract.plCelem artykułu było przedstawienie mechanizmów i praktyk wobec zwierzątpozaludzkich zdolnych do odczuwania (sentientów) w świetle nieantropocentrycznej etyki,wprowadzenie pojęcia „marginesowości” do rozważań z zakresu etyki środowiskowej orazzaprezentowanie wybranych tez Charlesa Pattersona z książki „Wieczna Treblinka”. Analizapokazała, że zobojętnienie, racjonalizacja, eufemizacja, samozaparcie i marginalizacja to te samemechanizmy, które rządziły wykluczaniem różnych grup społecznych na przestrzeni wieków imiały swoje ukoronowanie w holokauście Żydów w pierwszej połowie XX wieku. Badanierelacji ludobójstwa ze zniewoleniem zwierząt hodowlanych miało na celu rozszerzenie polamoralności i włączenie zwierząt pozaludzkich zdolnych do odczuwania cierpienia do rozważańetycznych zgodnie z ideą utylitaryzmu preferencyjnego Petera Singera. Refleksja nad podziałemczłowiek/zwierzę zaowocowała wnioskiem o szkodliwości szowinizmu gatunkowego, nie tylkow odniesieniu do cierpienia zwierząt pozaludzkich, ale również w sposobie legitymizowaniazbrodni wobec innych ludzi poprzez ich dehumanizację - nadanie komuś statusu „zwierzęcia”, wświetle szowinizmu gatunkowego, stało się przyzwoleniem na poniżenie i odebranie życia.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorHańderek, Joanna - 128287 pl
dc.contributor.authorSalwerowicz, Dariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerStrzelecki, Radosławpl
dc.contributor.reviewerHańderek, Joanna - 128287 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:20:35Z
dc.date.available2020-10-21T19:20:35Z
dc.date.submitted2020-09-15pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-145150-229430pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250266
dc.languagepolpl
dc.subject.enanimal studies, slavery, holocaust, abattoir, non-anthropocentric ethics.pl
dc.subject.planimal studies, zniewolenie, holokaust, rzeźnie, etykanieantropocentryczna.pl
dc.titlePozaludzkie zwierzęta w archeologii wyzysku. Analiza mechanizmów i praktyk wykluczenia w świetle nieantropocentrycznej etyki.pl
dc.title.alternativeNon-human animals in the archeology of exploitation. The analysis of mechanisms and practices of exclusion in the light of nonanthropocentric ethics.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of the article was to present mechanisms and practices towards non-human animals capable of suffering (sentients) in the light of non-anthropocentric ethics, tointroduce the concept of "marginality" to the field of environmental ethics and to presentselected theses from the Charles Pattersons’ book "Eternal Treblinka". The analysis showed thatindifference, rationalization, euphemization, self-denial, and marginalization are the samemechanisms which ruled the exclusion of various social groups over the centuries andculminated in the Holocaust of Jews in the first half of the 20th century. The study of therelationship between genocide and enslavement of farmed animals was intended to expand thefield of morality and to include non-human animals capable of suffering in ethical considerationsin accordance to the Peter Singer's preferential utilitarianism. Reflection on the human/animalgreat division resulted in a conclusion about the harmfulness of speciesism, not only in relationto the suffering of non-human animals, but also in the way of legitimizing crimes against otherpeople through their dehumanization - giving someone the status of "animal" in the light ofspeciesism became consent to humiliation and extermination,
dc.abstract.plpl
Celem artykułu było przedstawienie mechanizmów i praktyk wobec zwierzątpozaludzkich zdolnych do odczuwania (sentientów) w świetle nieantropocentrycznej etyki,wprowadzenie pojęcia „marginesowości” do rozważań z zakresu etyki środowiskowej orazzaprezentowanie wybranych tez Charlesa Pattersona z książki „Wieczna Treblinka”. Analizapokazała, że zobojętnienie, racjonalizacja, eufemizacja, samozaparcie i marginalizacja to te samemechanizmy, które rządziły wykluczaniem różnych grup społecznych na przestrzeni wieków imiały swoje ukoronowanie w holokauście Żydów w pierwszej połowie XX wieku. Badanierelacji ludobójstwa ze zniewoleniem zwierząt hodowlanych miało na celu rozszerzenie polamoralności i włączenie zwierząt pozaludzkich zdolnych do odczuwania cierpienia do rozważańetycznych zgodnie z ideą utylitaryzmu preferencyjnego Petera Singera. Refleksja nad podziałemczłowiek/zwierzę zaowocowała wnioskiem o szkodliwości szowinizmu gatunkowego, nie tylkow odniesieniu do cierpienia zwierząt pozaludzkich, ale również w sposobie legitymizowaniazbrodni wobec innych ludzi poprzez ich dehumanizację - nadanie komuś statusu „zwierzęcia”, wświetle szowinizmu gatunkowego, stało się przyzwoleniem na poniżenie i odebranie życia.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Hańderek, Joanna - 128287
dc.contributor.authorpl
Salwerowicz, Daria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Strzelecki, Radosław
dc.contributor.reviewerpl
Hańderek, Joanna - 128287
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:20:35Z
dc.date.available
2020-10-21T19:20:35Z
dc.date.submittedpl
2020-09-15
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-145150-229430
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250266
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
animal studies, slavery, holocaust, abattoir, non-anthropocentric ethics.
dc.subject.plpl
animal studies, zniewolenie, holokaust, rzeźnie, etykanieantropocentryczna.
dc.titlepl
Pozaludzkie zwierzęta w archeologii wyzysku. Analiza mechanizmów i praktyk wykluczenia w świetle nieantropocentrycznej etyki.
dc.title.alternativepl
Non-human animals in the archeology of exploitation. The analysis of mechanisms and practices of exclusion in the light of nonanthropocentric ethics.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
5
Poznan
5
Clonee
4
Sosnowiec
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Bełchatów
1
Bydgoszcz
1
Gmina Bogoria
1

No access

No Thumbnail Available