Zwiększenie trwałości i efektywności działania adsorbentów na drodze ich dotowania nanocząsteczkami otrzymanymi zielonymi metodami

master
dc.abstract.enIn this master's thesis, coffee grounds were utilized for the synthesis of coppernanoparticles and the creation of an adsorbent, which were subsequently characterizedand examined for the removal of contaminants from water in the form ofpharmaceuticals, nitrofenols, and chlorofenols.Copper nanoparticles were obtained using an extract from coffee grounds, whichserved as a reducing and stabilizing agent, and this synthesis was carried out in a onestep process.The adsorbents were obtained through delignification and extraction usingchemical reagents used on coffee grounds. The resulting material participated inadsorption tests for a mixture of pharmaceuticals and fenols.Copper nanoparticles were deposited onto the obtained materials, creating acomposite material that was subsequently employed in catalytic tests forpharmaceuticals and fenols, as well as in antimicrobial studies against a mixture ofmicroorganisms.pl
dc.abstract.plW pracy magisterskiej wykorzystano fusy kawowe do syntezy nanocząsteczek miedzi oraz stworzenia adsorbentu, które kolejno zbadano w celu charakterystyki otrzymanych materiałów oraz pod kątem usuwania zanieczyszczeń z wody w postaci leków oraz nitrofenoli i chlorofenoli. Nanocząsteczki miedzi otrzymano przy wykorzystaniu ekstraktu z fusówkawowych, który służył jako środek redukujący i stabilizujący, synteza ta byłajednoetapowa. Adsorbenty zostały otrzymane na drodze delignifikacji oraz ekstrakcji za pomocą odczynników chemicznych fusów kawowych. Otrzymany materiał brał udział w testach adsorpcyjnych mieszanki leków i fenoli. Na otrzymany materiał zostały naniesione nanocząsteczki miedzi, tak uzyskany kompozyt został wykorzystany w testach katalitycznych degradacji leków i fenoli oraz właściwości antyseptycznych na mieszance mikroorganizmów.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorWęgrzyn, Agnieszka - 132595 pl
dc.contributor.authorWiśniewski, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerBakierska, Monikapl
dc.contributor.reviewerWęgrzyn, Agnieszka - 132595 pl
dc.date.accessioned2023-10-16T21:34:56Z
dc.date.available2023-10-16T21:34:56Z
dc.date.submitted2023-10-13pl
dc.fieldofstudyochrona środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-163034-306551pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321025
dc.languagepolpl
dc.subject.enspent coffee grounds, nanoparticles, copper, adsorbents, catalystspl
dc.subject.plfusy kawowe, nanocząsteczki, miedź, adsorbenty, katalizatorypl
dc.titleZwiększenie trwałości i efektywności działania adsorbentów na drodze ich dotowania nanocząsteczkami otrzymanymi zielonymi metodamipl
dc.title.alternativeIncreasing the durability and effectiveness of adsorbents by subsidizing them with nanoparticles obtained using green methods.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this master's thesis, coffee grounds were utilized for the synthesis of coppernanoparticles and the creation of an adsorbent, which were subsequently characterizedand examined for the removal of contaminants from water in the form ofpharmaceuticals, nitrofenols, and chlorofenols.Copper nanoparticles were obtained using an extract from coffee grounds, whichserved as a reducing and stabilizing agent, and this synthesis was carried out in a onestep process.The adsorbents were obtained through delignification and extraction usingchemical reagents used on coffee grounds. The resulting material participated inadsorption tests for a mixture of pharmaceuticals and fenols.Copper nanoparticles were deposited onto the obtained materials, creating acomposite material that was subsequently employed in catalytic tests forpharmaceuticals and fenols, as well as in antimicrobial studies against a mixture ofmicroorganisms.
dc.abstract.plpl
W pracy magisterskiej wykorzystano fusy kawowe do syntezy nanocząsteczek miedzi oraz stworzenia adsorbentu, które kolejno zbadano w celu charakterystyki otrzymanych materiałów oraz pod kątem usuwania zanieczyszczeń z wody w postaci leków oraz nitrofenoli i chlorofenoli. Nanocząsteczki miedzi otrzymano przy wykorzystaniu ekstraktu z fusówkawowych, który służył jako środek redukujący i stabilizujący, synteza ta byłajednoetapowa. Adsorbenty zostały otrzymane na drodze delignifikacji oraz ekstrakcji za pomocą odczynników chemicznych fusów kawowych. Otrzymany materiał brał udział w testach adsorpcyjnych mieszanki leków i fenoli. Na otrzymany materiał zostały naniesione nanocząsteczki miedzi, tak uzyskany kompozyt został wykorzystany w testach katalitycznych degradacji leków i fenoli oraz właściwości antyseptycznych na mieszance mikroorganizmów.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Węgrzyn, Agnieszka - 132595
dc.contributor.authorpl
Wiśniewski, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Bakierska, Monika
dc.contributor.reviewerpl
Węgrzyn, Agnieszka - 132595
dc.date.accessioned
2023-10-16T21:34:56Z
dc.date.available
2023-10-16T21:34:56Z
dc.date.submittedpl
2023-10-13
dc.fieldofstudypl
ochrona środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-163034-306551
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321025
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
spent coffee grounds, nanoparticles, copper, adsorbents, catalysts
dc.subject.plpl
fusy kawowe, nanocząsteczki, miedź, adsorbenty, katalizatory
dc.titlepl
Zwiększenie trwałości i efektywności działania adsorbentów na drodze ich dotowania nanocząsteczkami otrzymanymi zielonymi metodami
dc.title.alternativepl
Increasing the durability and effectiveness of adsorbents by subsidizing them with nanoparticles obtained using green methods.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections