Mikoryza roślin zasiedlających bogate w metale ciężkie gleby Sardynii.

master
dc.abstract.enPlant material originating from South-West Sardinia was analyzed. The aim of the current study was to assess mycorrhizal colonization of plants spontaneously colonizing post-mining tailings with a high content of Zn and Pb and to characterize morphotypes of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF). Eight plant species were collected from three sites in the region that differed in the degree of substratum toxicity. Three morphotypes were described. In most cases the domination of Arum-type mycorrhiza was found. This morphotype was the most common within the roots of Rosmarinus officinalis, collected from the lowest degree of substratum toxicity. In this species the highest values of mycorrhizal parameters were observed. Paris-type was found only in two cases. Six plant species formed mycorrhiza with Glomus tenue. This fungus colonized roots of Helichrysum italicum only in the sites with the highest toxic metal concentrations. At the site of the lowest level of toxicity , G. tenue was not observed in the roots of H. italicum. The use of trap cultures allowed to acquire a number of strains of mycorrhizal fungi: Glomus irregulare, Glomus intraradices and Acaulospora sp. These strains/species can be of great value in preparation of inocula for reclamation of industrial tailings in Sardinia and other regions. According to other research the introduction of suitable plants together with mycorrhizal symbionts can strongly enhance sustainable and successful reclamation of degraded sites.pl
dc.abstract.otherAnalizowano materiał roślinny pochodzący z Południowo-Zachodniej Sardynii. Celem pracy była ocena stopnia kolonizacji mikoryzowej roślin spontanicznie zasiedlających hałdy pogórnicze o wysokiej zawartości Zn i Pb oraz charakterystyka morfotypów arbuskularnych grzybów mikoryzowych (AGM). Zebrano osiem gatunków roślin z trzech stanowisk różniących się stopniem toksyczności podłoża. W zebranym materiale wyróżniono trzy morfotypy grzybów. Przeważała mikoryza typu Arum, obecna u niemal wszystkich badanych roślin. Ten morfotyp zdominował korzenie Rosmarinus officinalis, zebrane ze stanowiska o najniższym stopniu toksyczności,. U tego gatunku zanotowano najwyższe wartości parametrów mikoryzowych. Typ Paris obserwowany był jedynie w dwóch przypadkach. U sześciu gatunków roślin wyróżniono również morfotyp zidentyfikowany jako Glomus tenue. Grzyb ten kolonizował korzenie Helichrysum italicum tylko na stanowiskach o najwyższych stężeniach metali toksycznych. Na stanowisku najmniej toksycznym w korzeniach H. italicum nie stwierdzono występowania G. tenue. Sporządzenie kultur pułapkowych z wykorzystaniem fragmentów korzeni roślin, zebranych z terenu hałdy, pozwoliło na uzyskanie szczepów grzybów mikoryzowych (Glomus intraradices, Glomus irregulare i Acaulospora sp.), które mogą stanowić przydatny materiał do inokulacji i rekultywacji podłoży o wysokich stężeniach metali toksycznych.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorTurnau, Katarzyna - 132450 pl
dc.contributor.authorDuraj, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerRożen, Anna - 131709 pl
dc.contributor.reviewerTurnau, Katarzyna - 132450 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T17:59:37Z
dc.date.available2020-07-14T17:59:37Z
dc.date.submitted2011-10-13pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-54541-63996pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169531
dc.subject.enarbuscular mycorrhizae, heavy metals, Glomus tenue, Helichrysum italicumpl
dc.subject.othermikoryza arbuskularna, metale ciężkie, Glomus tenue, Helichrysum italicumpl
dc.titleMikoryza roślin zasiedlających bogate w metale ciężkie gleby Sardynii.pl
dc.title.alternativeMycorrhiza of plants colonizing heavy metal-rich soils of Sardinia.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Plant material originating from South-West Sardinia was analyzed. The aim of the current study was to assess mycorrhizal colonization of plants spontaneously colonizing post-mining tailings with a high content of Zn and Pb and to characterize morphotypes of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF). Eight plant species were collected from three sites in the region that differed in the degree of substratum toxicity. Three morphotypes were described. In most cases the domination of Arum-type mycorrhiza was found. This morphotype was the most common within the roots of Rosmarinus officinalis, collected from the lowest degree of substratum toxicity. In this species the highest values of mycorrhizal parameters were observed. Paris-type was found only in two cases. Six plant species formed mycorrhiza with Glomus tenue. This fungus colonized roots of Helichrysum italicum only in the sites with the highest toxic metal concentrations. At the site of the lowest level of toxicity , G. tenue was not observed in the roots of H. italicum. The use of trap cultures allowed to acquire a number of strains of mycorrhizal fungi: Glomus irregulare, Glomus intraradices and Acaulospora sp. These strains/species can be of great value in preparation of inocula for reclamation of industrial tailings in Sardinia and other regions. According to other research the introduction of suitable plants together with mycorrhizal symbionts can strongly enhance sustainable and successful reclamation of degraded sites.
dc.abstract.otherpl
Analizowano materiał roślinny pochodzący z Południowo-Zachodniej Sardynii. Celem pracy była ocena stopnia kolonizacji mikoryzowej roślin spontanicznie zasiedlających hałdy pogórnicze o wysokiej zawartości Zn i Pb oraz charakterystyka morfotypów arbuskularnych grzybów mikoryzowych (AGM). Zebrano osiem gatunków roślin z trzech stanowisk różniących się stopniem toksyczności podłoża. W zebranym materiale wyróżniono trzy morfotypy grzybów. Przeważała mikoryza typu Arum, obecna u niemal wszystkich badanych roślin. Ten morfotyp zdominował korzenie Rosmarinus officinalis, zebrane ze stanowiska o najniższym stopniu toksyczności,. U tego gatunku zanotowano najwyższe wartości parametrów mikoryzowych. Typ Paris obserwowany był jedynie w dwóch przypadkach. U sześciu gatunków roślin wyróżniono również morfotyp zidentyfikowany jako Glomus tenue. Grzyb ten kolonizował korzenie Helichrysum italicum tylko na stanowiskach o najwyższych stężeniach metali toksycznych. Na stanowisku najmniej toksycznym w korzeniach H. italicum nie stwierdzono występowania G. tenue. Sporządzenie kultur pułapkowych z wykorzystaniem fragmentów korzeni roślin, zebranych z terenu hałdy, pozwoliło na uzyskanie szczepów grzybów mikoryzowych (Glomus intraradices, Glomus irregulare i Acaulospora sp.), które mogą stanowić przydatny materiał do inokulacji i rekultywacji podłoży o wysokich stężeniach metali toksycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Turnau, Katarzyna - 132450
dc.contributor.authorpl
Duraj, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Rożen, Anna - 131709
dc.contributor.reviewerpl
Turnau, Katarzyna - 132450
dc.date.accessioned
2020-07-14T17:59:37Z
dc.date.available
2020-07-14T17:59:37Z
dc.date.submittedpl
2011-10-13
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-54541-63996
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169531
dc.subject.enpl
arbuscular mycorrhizae, heavy metals, Glomus tenue, Helichrysum italicum
dc.subject.otherpl
mikoryza arbuskularna, metale ciężkie, Glomus tenue, Helichrysum italicum
dc.titlepl
Mikoryza roślin zasiedlających bogate w metale ciężkie gleby Sardynii.
dc.title.alternativepl
Mycorrhiza of plants colonizing heavy metal-rich soils of Sardinia.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Lublin
1
Rio Grande
1

No access

No Thumbnail Available