Analiza przestrzeni literackiej w zbiorze opowiadań Michala Vrby Kolem Jakuba

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this study is to examine the literary space in Michal Vrba's short stories. It begins with an introduction to the author himself and his previous publications. The discussion also addresses the issues of literary spaces, their construction, functions, and research methods. To gain a better understanding of the topic, the symbolism of lakes in European literature and the tradition of fishpond cultivation in the Czech Republic are discussed. The study then focuses on analyzing the motive of the titular Jakub, focusing on the symbolism and metaphorical value attributed to him. It describes how Jakub has a direct influence on the plot, the atmosphere, and the identity of the characters. The research is based on scholarly literature and specialized journals dedicated to the study of literary space. The study also includes the Central European context in which the stories are set. This context is crucial for interpreting the content of the stories, understanding the issues addressed in them, and conducting research on space. The findings of the study indicate that the literary space created by Michal Vrba plays a crucial role in the proper interpretation of the stories. Through skillful attribution of symbolic characteristics, it becomes almost a separate character in its own right.pl
dc.abstract.plPraca ma na celu zbadanie przestrzeni literackiej w opowiadaniach Michala Vrby. Rozpoczyna się od przybliżenia postaci samego pisarza oraz jego dotychczasowych publikacji. Poruszona jest również problematyka przestrzeni literackich, przykłady ich konstrukcji, funkcji oraz metody badawcze. W celu lepszego zrozumienia tematu, omawiana jest symbolika jezior w europejskiej literaturze oraz tradycji hodowli rybnych w Czechach. Następnie praca skupia się na analizie motywu tytułowego Jakuba i zgłębia nadaną mu symbolikę oraz wartość metaforyczną. Opisane jest w jaki sposób Jakub ma bezpośredni wpływ na fabułę utworu, nastrój w nim panujący i tożsamość bohaterów. Praca opiera się na materiałach źródłowych z literatury naukowej oraz specjalistycznych czasopism, poświęconych badaniom nad przestrzenią literacką. W niniejszej pracy zawarty jest również kontekst środkowoeuropejski, w którym osadzona jest akcja opowiadań. Ów kontekst jest istotny dla interpretacji treści opowiadań, zrozumienia poruszanej w nich problematyki oraz badań nad przestrzenią. Z pracy wynika, że przestrzeń literacka stworzona przez Michala Vrbę odgrywa kluczową rolę w prawidłowej interpretacji opowiadań. Dzięki umiejętnemu przypisaniu jej cech symbolicznych staje się wręcz odrębnym bohaterem.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGierowski, Piotr - 143178 pl
dc.contributor.authorKrawczyk, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerGierowski, Piotr - 143178 pl
dc.contributor.reviewerBielec, Dorota - 127316 pl
dc.date.accessioned2023-07-06T22:36:47Z
dc.date.available2023-07-06T22:36:47Z
dc.date.submitted2023-07-06pl
dc.fieldofstudyfilologia słowiańskapl
dc.identifier.apddiploma-169058-290656pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314728
dc.languagepolpl
dc.subject.enliterary space, Jakub, Czech Republic, Central Europe, fishpondpl
dc.subject.plprzestrzeń literacka, Jakub, Czechy, Europa Środkowa, staw rybnypl
dc.titleAnaliza przestrzeni literackiej w zbiorze opowiadań Michala Vrby Kolem Jakubapl
dc.title.alternativeAnalysis of the literary space in the short story collection Kolem Jakuba by Micha Vrbapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is to examine the literary space in Michal Vrba's short stories. It begins with an introduction to the author himself and his previous publications. The discussion also addresses the issues of literary spaces, their construction, functions, and research methods. To gain a better understanding of the topic, the symbolism of lakes in European literature and the tradition of fishpond cultivation in the Czech Republic are discussed. The study then focuses on analyzing the motive of the titular Jakub, focusing on the symbolism and metaphorical value attributed to him. It describes how Jakub has a direct influence on the plot, the atmosphere, and the identity of the characters. The research is based on scholarly literature and specialized journals dedicated to the study of literary space. The study also includes the Central European context in which the stories are set. This context is crucial for interpreting the content of the stories, understanding the issues addressed in them, and conducting research on space. The findings of the study indicate that the literary space created by Michal Vrba plays a crucial role in the proper interpretation of the stories. Through skillful attribution of symbolic characteristics, it becomes almost a separate character in its own right.
dc.abstract.plpl
Praca ma na celu zbadanie przestrzeni literackiej w opowiadaniach Michala Vrby. Rozpoczyna się od przybliżenia postaci samego pisarza oraz jego dotychczasowych publikacji. Poruszona jest również problematyka przestrzeni literackich, przykłady ich konstrukcji, funkcji oraz metody badawcze. W celu lepszego zrozumienia tematu, omawiana jest symbolika jezior w europejskiej literaturze oraz tradycji hodowli rybnych w Czechach. Następnie praca skupia się na analizie motywu tytułowego Jakuba i zgłębia nadaną mu symbolikę oraz wartość metaforyczną. Opisane jest w jaki sposób Jakub ma bezpośredni wpływ na fabułę utworu, nastrój w nim panujący i tożsamość bohaterów. Praca opiera się na materiałach źródłowych z literatury naukowej oraz specjalistycznych czasopism, poświęconych badaniom nad przestrzenią literacką. W niniejszej pracy zawarty jest również kontekst środkowoeuropejski, w którym osadzona jest akcja opowiadań. Ów kontekst jest istotny dla interpretacji treści opowiadań, zrozumienia poruszanej w nich problematyki oraz badań nad przestrzenią. Z pracy wynika, że przestrzeń literacka stworzona przez Michala Vrbę odgrywa kluczową rolę w prawidłowej interpretacji opowiadań. Dzięki umiejętnemu przypisaniu jej cech symbolicznych staje się wręcz odrębnym bohaterem.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Gierowski, Piotr - 143178
dc.contributor.authorpl
Krawczyk, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Gierowski, Piotr - 143178
dc.contributor.reviewerpl
Bielec, Dorota - 127316
dc.date.accessioned
2023-07-06T22:36:47Z
dc.date.available
2023-07-06T22:36:47Z
dc.date.submittedpl
2023-07-06
dc.fieldofstudypl
filologia słowiańska
dc.identifier.apdpl
diploma-169058-290656
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314728
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
literary space, Jakub, Czech Republic, Central Europe, fishpond
dc.subject.plpl
przestrzeń literacka, Jakub, Czechy, Europa Środkowa, staw rybny
dc.titlepl
Analiza przestrzeni literackiej w zbiorze opowiadań Michala Vrby Kolem Jakuba
dc.title.alternativepl
Analysis of the literary space in the short story collection Kolem Jakuba by Micha Vrba
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available