Satysfakcja zawodowa lekarzy w lecznictwie otwartym

master
dc.abstract.enINTRODUCTION: Medical staff are a key element of the health care system. In connection with health care challenges, there is a need for qualified and motivated human resources. Currently, in Poland a number of problems with medical staff are defined. The general analysis of the doctors situation in Poland as well as an investigation into their job satisfaction will allow to present the current problems faced by medical staff.PURPOSE OF THE THESIS: Evaluation of the level of satisfaction among doctors at the facilities covered in the study concerning particular aspects of their work as well as the current job situation taking into consideration social and demographic factors.METHODS: The study used a survey questionnaire. The study was conducted by distributing the questionnaires. The statistical analysis was performed using the Statistica software for statistical analyses. The distributions of the particular aspects of satisfaction in the groups according to the sex, age, length of employment and marital status were analysed using a non-parametric chi-square test of independence. RESULTS: The results of the analysis indicate a high level of doctors satisfaction with many aspects of their professional work. The doctors were most satisfied with the interpersonal relations, care of the patients, the options for improving their professional skills and the kind of work they perform. They displayed the greatest dissatisfaction regording to their personal area (salary, time for the family, friends and hobby) as well as with regard to the workload and administrative tasks.CONCLUSIONS: This analysis allow to identify the key areas that determining the level of doctors satisfaction from their professional work. Dissatisfaction with the particular aspects of professional work identifies the areas that need improvement. This mainly concerns administrative tasks, workload or salary. The current, health care system challenges as well as the unfavourable Polish doctors situation require the government to take action to improve the situation of medical staff.pl
dc.abstract.plWSTĘP: Kadry medyczne stanowią kluczowy element systemu ochrony zdrowia. W związku z wyzwaniami jakie stoją przed ochroną zdrowia, istnieje potrzeba posiadania wykwalifikowanych i zmotywowanych do działania zasobów ludzkich. Obecnie w Polsce definiuje się szereg problemów dotyczących kadr medycznych. Ogólna analiza sytuacji lekarzy w Polsce oraz badanie satysfakcji z pracy zawodowej pozwoli przybliżyć aktualne problemy z jakimi boryka się personel lekarski. CEL PRACY: Ocena stopnia zadowolenia lekarzy badanej placówki z poszczególnych aspektów pracy oraz z aktualnej sytuacji zawodowej, z uwzględnieniem czynników społeczno-demograficznych. METODY: Do przeprowadzenia badania zastosowano kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono za pomocą techniki ankiety rozdawanej. Analiza statystyczna przeprowadzona była przy użyciu programu do analiz statystycznych Statistica. Rozkłady poszczególnych aspektów satysfakcji w grupach płci, wieku, stażu pracy oraz stanu cywilnego analizowane były przy użyciu nieparametrycznego testu niezależności ch-kwadrat. WYNIKI: Wyniki analizy wskazują na wysoki poziom zadowolenia lekarzy z wielu aspektów pracy zawodowej. Lekarze najbardziej zadowoleni byli z relacji interpersonalnych, opieki nad pacjentem, możliwości doskonalenia zawodowego oraz rodzaju wykonywanej pracy. Największe niezadowolenie wskazywali w wymiarze osobistym (wynagrodzenie, czas dla rodziny, przyjaciół, hobby) oraz w odniesieniu do obciążenia pracą i działań administracyjnych. WNIOSKI: Niniejsza analiza pozwoliła na identyfikację kluczowych obszarów, które decydują o poziomie satysfakcji z pracy zawodowej lekarzy. Niezadowolenie z poszczególnych aspektów pracy zawodowej wskazuje na obszary wymagające poprawy. Dotyczy to głównie działań administracyjnych, obciążenia pracą czy wynagrodzenia. Aktualne wyzwania jakie stoją przed systemem ochrony zdrowia oraz niekorzystna sytuacja polskich lekarzy stawia przed rządzącymi konieczność podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji kadr medycznych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorDomagała, Alicja - 162219 pl
dc.contributor.authorHołyst, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerDomagała, Alicja - 162219 pl
dc.contributor.reviewerKowalska-Bobko, Iwona - 130354 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:24:08Z
dc.date.available2020-07-28T01:24:08Z
dc.date.submitted2019-07-08pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-134192-196004pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236421
dc.languagepolpl
dc.subject.ensatisfaction, contentment, doctors, factorspl
dc.subject.plsatysfakcja, zadowolenie, lekarze, czynnikipl
dc.titleSatysfakcja zawodowa lekarzy w lecznictwie otwartympl
dc.title.alternativeSatisfaction of doctors working in outpatient facilitiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
INTRODUCTION: Medical staff are a key element of the health care system. In connection with health care challenges, there is a need for qualified and motivated human resources. Currently, in Poland a number of problems with medical staff are defined. The general analysis of the doctors situation in Poland as well as an investigation into their job satisfaction will allow to present the current problems faced by medical staff.PURPOSE OF THE THESIS: Evaluation of the level of satisfaction among doctors at the facilities covered in the study concerning particular aspects of their work as well as the current job situation taking into consideration social and demographic factors.METHODS: The study used a survey questionnaire. The study was conducted by distributing the questionnaires. The statistical analysis was performed using the Statistica software for statistical analyses. The distributions of the particular aspects of satisfaction in the groups according to the sex, age, length of employment and marital status were analysed using a non-parametric chi-square test of independence. RESULTS: The results of the analysis indicate a high level of doctors satisfaction with many aspects of their professional work. The doctors were most satisfied with the interpersonal relations, care of the patients, the options for improving their professional skills and the kind of work they perform. They displayed the greatest dissatisfaction regording to their personal area (salary, time for the family, friends and hobby) as well as with regard to the workload and administrative tasks.CONCLUSIONS: This analysis allow to identify the key areas that determining the level of doctors satisfaction from their professional work. Dissatisfaction with the particular aspects of professional work identifies the areas that need improvement. This mainly concerns administrative tasks, workload or salary. The current, health care system challenges as well as the unfavourable Polish doctors situation require the government to take action to improve the situation of medical staff.
dc.abstract.plpl
WSTĘP: Kadry medyczne stanowią kluczowy element systemu ochrony zdrowia. W związku z wyzwaniami jakie stoją przed ochroną zdrowia, istnieje potrzeba posiadania wykwalifikowanych i zmotywowanych do działania zasobów ludzkich. Obecnie w Polsce definiuje się szereg problemów dotyczących kadr medycznych. Ogólna analiza sytuacji lekarzy w Polsce oraz badanie satysfakcji z pracy zawodowej pozwoli przybliżyć aktualne problemy z jakimi boryka się personel lekarski. CEL PRACY: Ocena stopnia zadowolenia lekarzy badanej placówki z poszczególnych aspektów pracy oraz z aktualnej sytuacji zawodowej, z uwzględnieniem czynników społeczno-demograficznych. METODY: Do przeprowadzenia badania zastosowano kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono za pomocą techniki ankiety rozdawanej. Analiza statystyczna przeprowadzona była przy użyciu programu do analiz statystycznych Statistica. Rozkłady poszczególnych aspektów satysfakcji w grupach płci, wieku, stażu pracy oraz stanu cywilnego analizowane były przy użyciu nieparametrycznego testu niezależności ch-kwadrat. WYNIKI: Wyniki analizy wskazują na wysoki poziom zadowolenia lekarzy z wielu aspektów pracy zawodowej. Lekarze najbardziej zadowoleni byli z relacji interpersonalnych, opieki nad pacjentem, możliwości doskonalenia zawodowego oraz rodzaju wykonywanej pracy. Największe niezadowolenie wskazywali w wymiarze osobistym (wynagrodzenie, czas dla rodziny, przyjaciół, hobby) oraz w odniesieniu do obciążenia pracą i działań administracyjnych. WNIOSKI: Niniejsza analiza pozwoliła na identyfikację kluczowych obszarów, które decydują o poziomie satysfakcji z pracy zawodowej lekarzy. Niezadowolenie z poszczególnych aspektów pracy zawodowej wskazuje na obszary wymagające poprawy. Dotyczy to głównie działań administracyjnych, obciążenia pracą czy wynagrodzenia. Aktualne wyzwania jakie stoją przed systemem ochrony zdrowia oraz niekorzystna sytuacja polskich lekarzy stawia przed rządzącymi konieczność podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji kadr medycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Domagała, Alicja - 162219
dc.contributor.authorpl
Hołyst, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Domagała, Alicja - 162219
dc.contributor.reviewerpl
Kowalska-Bobko, Iwona - 130354
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:24:08Z
dc.date.available
2020-07-28T01:24:08Z
dc.date.submittedpl
2019-07-08
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-134192-196004
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236421
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
satisfaction, contentment, doctors, factors
dc.subject.plpl
satysfakcja, zadowolenie, lekarze, czynniki
dc.titlepl
Satysfakcja zawodowa lekarzy w lecznictwie otwartym
dc.title.alternativepl
Satisfaction of doctors working in outpatient facilities
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Mannheim
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1
Jedlicze
1
Kolanowice
1
Lodz
1
Nienaszów
1
Nowy Sącz
1

No access

No Thumbnail Available