Uwarunkowania postaw maturzystów wobec starości

master
dc.abstract.enThe aim of this master’s thesis is to getting to know the determinants of the attitudes of high school graduates towards old age. The psycho-social, socio-demographic, cultural and subjective characteristics of the respondents were analyzed. Also influence of this characteristics to the attitudes of high school graduates were analyzed. 108 high school students from the 6th high school in Nowy Sącz took part in the research. In order to learn about these traits, the following were used: The Fraboni Scale of Ageism, Polish Adaption of the Positivity Scale, Rokeach Value Survey, and a questionnaire which were constructed for the needs of the research. The master’s thesis also characterized the old age and adolescence and related them tasks.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest poznanie uwarunkowań postaw maturzystów wobec starości. Przeanalizowano cechy: psycho - społeczne, społeczno - demograficzne, kulturowe oraz podmiotowe badanych i to jaki wpływ mają one na postawy maturzystów. W badaniu udział wzięło 108 maturzystów z VI LO im. B. Barbackiego w Nowym Sączu. W celu poznania tych cech posłużono się: Skalą Fraboni, Polską Adaptacją Skali Pozytywnej, Skalą Wartości Rokeacha oraz skonstruowaną na potrzeby badań ankietą. W pracy scharakteryzowano również starość i adolescencję oraz zadania z nimi związane.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.contributor.authorKmak, Dorotapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.contributor.reviewerDąbrowska, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:17:20Z
dc.date.available2020-07-27T21:17:20Z
dc.date.submitted2018-10-24pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogikąpl
dc.identifier.apddiploma-128920-230462pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232623
dc.languagepolpl
dc.subject.enConditions of attutudes of high school graduates, old age, ageism, young peoplepl
dc.subject.pluwarunkowania postaw maturzystów, starość, ageizm, młodzieżpl
dc.titleUwarunkowania postaw maturzystów wobec starościpl
dc.title.alternativeConditions of attitudes of high school graduates towards old agepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this master’s thesis is to getting to know the determinants of the attitudes of high school graduates towards old age. The psycho-social, socio-demographic, cultural and subjective characteristics of the respondents were analyzed. Also influence of this characteristics to the attitudes of high school graduates were analyzed. 108 high school students from the 6th high school in Nowy Sącz took part in the research. In order to learn about these traits, the following were used: The Fraboni Scale of Ageism, Polish Adaption of the Positivity Scale, Rokeach Value Survey, and a questionnaire which were constructed for the needs of the research. The master’s thesis also characterized the old age and adolescence and related them tasks.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest poznanie uwarunkowań postaw maturzystów wobec starości. Przeanalizowano cechy: psycho - społeczne, społeczno - demograficzne, kulturowe oraz podmiotowe badanych i to jaki wpływ mają one na postawy maturzystów. W badaniu udział wzięło 108 maturzystów z VI LO im. B. Barbackiego w Nowym Sączu. W celu poznania tych cech posłużono się: Skalą Fraboni, Polską Adaptacją Skali Pozytywnej, Skalą Wartości Rokeacha oraz skonstruowaną na potrzeby badań ankietą. W pracy scharakteryzowano również starość i adolescencję oraz zadania z nimi związane.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.contributor.authorpl
Kmak, Dorota
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.contributor.reviewerpl
Dąbrowska, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:17:20Z
dc.date.available
2020-07-27T21:17:20Z
dc.date.submittedpl
2018-10-24
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogiką
dc.identifier.apdpl
diploma-128920-230462
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232623
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Conditions of attutudes of high school graduates, old age, ageism, young people
dc.subject.plpl
uwarunkowania postaw maturzystów, starość, ageizm, młodzież
dc.titlepl
Uwarunkowania postaw maturzystów wobec starości
dc.title.alternativepl
Conditions of attitudes of high school graduates towards old age
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Krakow
4
Dublin
2
Opole
2
Wroclaw
2
Lodz
1
Nowa Sol
1
Spiczyn
1
Warsaw
1
Wisznice
1

No access

No Thumbnail Available