ZARZĄDZANIE WIEDZĄ - PROJEKT WDROŻENIA SYSTEMU W CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO WSPARCIA PROJEKTÓW UJ

master
dc.abstract.enAbstract from work at the Administrative Centre for Project Support of the Jagiellonian University. The aim of this work is to create an appropriate system of management, sharing and storage of knowledge in the studied organization. Knowledge management determines the condition of CAWP. In my work I will present the subject of significant participation of knowledge management in shaping the organizational model. I will show the differences in the positioning of knowledge in management, describe the techniques of its use, and present a number of theories that coexist on this subject. By using the Action Research method and observation combined with active participation, I will try to examine the current level of general knowledge management in this Unit. After the analysis, I will make appropriate recommendations, indicate elements that can be improved and streamlined. Based on the subject literature and my own experience, I will try to design the best model of the knowledge management system that can be implemented in CAWP UJ.pl
dc.abstract.plAbstrakt pracy w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów UJ. Celem niniejszej pracy jest stworzenie odpowiedniego systemu zarządzania, dzielenia i magazynowania wiedzy w CAWP. Zarządzanie wiedzą określa kondycję danej organizacji. W mojej pracy przybliżę temat znaczącego udziału zarządzania wiedzą w kształtowaniu modelu organizacji. Pokażę różnice w pozycjonowaniu wiedzy w zarządzaniu, opiszę techniki jej wykorzystywania, a także przedstawię szereg współistniejących teorii na ten temat. Dzięki wykorzystaniu metody Action Research i obserwacji połączonej z aktywnym uczestnictwem postaram się zbadać dotychczasowy poziom ogólnego zarządzania wiedzą w badanej jednostce. Po analizie wystosuję odpowiednie rekomendacje, wskażę elementy, które można poprawić oraz usprawnić. Opierając się na literaturze tematu oraz własnym doświadczeniu, postaram się zaprojektować najlepszy model systemu zarządzania wiedzą, który będzie można wprowadzić w życie w CAWP UJ.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMaciąg, Justynapl
dc.contributor.authorSobolewski, Bartłomiejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPrawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389 pl
dc.contributor.reviewerMaciąg, Justynapl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:12:27Z
dc.date.available2020-07-28T06:12:27Z
dc.date.submitted2020-06-25pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-140684-163034pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240757
dc.languagepolpl
dc.subject.enKNOWLEDGE SHARING, KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM, TECHNIQUES AND TOOLS KNOWLEDGE MANAGEMENT, TECHNOLOGY, KNOWLEDGEpl
dc.subject.plDZIELENIE SIĘ WIEDZĄ, SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, TECHNIKI I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, TECHNOLOGIA, WIEDZApl
dc.titleZARZĄDZANIE WIEDZĄ - PROJEKT WDROŻENIA SYSTEMU W CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO WSPARCIA PROJEKTÓW UJpl
dc.title.alternativeKnowledge Management - a system implementation project in the Jagiellonian University's Project Support Centrepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Abstract from work at the Administrative Centre for Project Support of the Jagiellonian University. The aim of this work is to create an appropriate system of management, sharing and storage of knowledge in the studied organization. Knowledge management determines the condition of CAWP. In my work I will present the subject of significant participation of knowledge management in shaping the organizational model. I will show the differences in the positioning of knowledge in management, describe the techniques of its use, and present a number of theories that coexist on this subject. By using the Action Research method and observation combined with active participation, I will try to examine the current level of general knowledge management in this Unit. After the analysis, I will make appropriate recommendations, indicate elements that can be improved and streamlined. Based on the subject literature and my own experience, I will try to design the best model of the knowledge management system that can be implemented in CAWP UJ.
dc.abstract.plpl
Abstrakt pracy w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów UJ. Celem niniejszej pracy jest stworzenie odpowiedniego systemu zarządzania, dzielenia i magazynowania wiedzy w CAWP. Zarządzanie wiedzą określa kondycję danej organizacji. W mojej pracy przybliżę temat znaczącego udziału zarządzania wiedzą w kształtowaniu modelu organizacji. Pokażę różnice w pozycjonowaniu wiedzy w zarządzaniu, opiszę techniki jej wykorzystywania, a także przedstawię szereg współistniejących teorii na ten temat. Dzięki wykorzystaniu metody Action Research i obserwacji połączonej z aktywnym uczestnictwem postaram się zbadać dotychczasowy poziom ogólnego zarządzania wiedzą w badanej jednostce. Po analizie wystosuję odpowiednie rekomendacje, wskażę elementy, które można poprawić oraz usprawnić. Opierając się na literaturze tematu oraz własnym doświadczeniu, postaram się zaprojektować najlepszy model systemu zarządzania wiedzą, który będzie można wprowadzić w życie w CAWP UJ.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Maciąg, Justyna
dc.contributor.authorpl
Sobolewski, Bartłomiej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Prawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389
dc.contributor.reviewerpl
Maciąg, Justyna
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:12:27Z
dc.date.available
2020-07-28T06:12:27Z
dc.date.submittedpl
2020-06-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-140684-163034
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240757
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
KNOWLEDGE SHARING, KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM, TECHNIQUES AND TOOLS KNOWLEDGE MANAGEMENT, TECHNOLOGY, KNOWLEDGE
dc.subject.plpl
DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ, SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, TECHNIKI I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, TECHNOLOGIA, WIEDZA
dc.titlepl
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ - PROJEKT WDROŻENIA SYSTEMU W CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO WSPARCIA PROJEKTÓW UJ
dc.title.alternativepl
Knowledge Management - a system implementation project in the Jagiellonian University's Project Support Centre
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Cieszyn
7
Dublin
3
Lodz
2
Wroclaw
2
Gmina Bolków
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available