Występowanie i czynniki ryzyka zakażeń szpitalnych układu moczowego w szpitalu specjalistycznym

master
dc.abstract.enIntroduction: Urinary tract infections are among the major infections that occur on hospital wards. The development of urinary tract infections is influenced by various risk factors, both those related to co-morbidities and to bladder catheterization, which, according to the literature, is the main risk factor for UTI. Infections are most common in women, the elderly, and people who are not able to perform daily activities.Aim: The aim of this study was to evaluate the incidence of urinary tract infections in a specialty hospital in 2020 and to understand the risk factors that predispose to their occurrence.Materials and methods: The research method used in this study was documentoscopy. The technique used was the analysis of medical records. The study included 66 patients diagnosed with urinary tract infection. The study was retrospective in nature. The documentation of the Hospital Infection Control Team and medical records of the studied patients were analyzed. Additionally, to collect the data, the original table was used, considering the occurrence of the risk factors studied. Statistical analysis was performed using IBM SPSS.Results: The study included 66 Hospital Infection Registration Cards. The majority of the subjects were women (54,5%) and overall, the group was predominantly composed of patients over 65 years old (74,2%). The main risk factors for developing urinary tract infections were prolonged hospitalization (95,5%) and bladder catheterization (77,3%). In the group of patients with UTI, 54,5% had a risk of developing a hospital – acquired infection.Conclusions: The highest percentage of urinary tract infections was recorded in the Rehabilitation Department (13,46%). Urinary tract infections in the study accounted for 28,27% of all hospitals – acquired infections. Among the studied patients, the clinical course of nosocomial infection was most often mild (60,6%). There was a correlation between chronic kidney disease and the clinical course of nosocomial infection, indicating that death was more common to patients with chronic kidney disease and UTI. Hospitalization lasted longer than 21 days was more likely to predispose to urinary tract infection. On average, the first clinical signs of UTIs were noted 17,27 days after hospitalization.pl
dc.abstract.plWstęp: Zakażenia układu moczowego są jednymi z głównych infekcji, które występują na oddziałach szpitalnych. Do rozwoju infekcji układu moczowego dochodzi pod wpływem różnych czynników ryzyka, zarówno tych związanych z chorobami współistniejącymi czy cewnikowaniem pęcherza moczowego, które jak podaje piśmiennictwo jest głównym czynnikiem ryzyka ZUM. Infekcje najczęściej dotyczą kobiet oraz osób starszych i niesamodzielnych w czynnościach dnia codziennego.Cel pracy: Celem pracy była ocena występowania zakażeń układu moczowego w szpitalu specjalistycznym w 2020 roku, a także poznanie czynników ryzyka predysponujących do ich wystąpienia.Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę badawczą, jaką jest dokumentoskopia. Zastosowaną techniką była analiza dokumentacji medycznej. Badaniem objęto 66 pacjentów z rozpoznanym szpitalnym zakażeniem układu moczowego. Badanie miało charakter retrospektywny. Analizie poddano dokumentację Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz zbiorczą dokumentację pielęgniarską. Dodatkowo w celu zbierania danych posłużono się autorską tabelą, uwzględniającą występowanie badanych czynników ryzyka. Analizę statystyczną wykonano w programie IBM SPSS.Wyniki: Do badania włączono 66 Kart Rejestracji Zakażenia Szpitalnego. Większość badanych stanowiły kobiety (54,5%), a ogółem w grupie przeważającą część stanowili pacjenci powyżej 65 roku życia (74,2%). Głównymi czynnikami ryzyka rozwoju zakażenia układu moczowego był wydłużony czas hospitalizacji (95,5%) oraz cewnikowanie pęcherza moczowego (77,3%). W grupie pacjentów z ZUM, 54,5% badanych miało ryzyko rozwoju zakażenia szpitalnego. Wnioski: Najwyższy odsetek zakażeń układu moczowego odnotowano na Oddziale Rehabilitacji (13,46%). Zakażenia układu moczowego stanowiły 28,27% wszystkich zakażeń szpitalnych w badanym szpitalu. Wśród badanych przebieg kliniczny zakażenia najczęściej był lekki (60,6%). Wykazano zależność między przewlekłą chorobą nerek a przebiegiem klinicznym zakażenia szpitalnego, wskazującą, że u osób z przewlekłą chorobą nerek i ZUM częściej dochodziło do zgonu. Hospitalizacja, która trwała dłużej niż 21 dni, częściej predysponowała do zakażenia układu moczowego. Średnio po 17,27 dniach od hospitalizacji zauważano pierwsze objawy kliniczne ZUM.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorNoppenberg, Mirosława - 174281 pl
dc.contributor.authorKocur, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerNoppenberg, Mirosława - 174281 pl
dc.contributor.reviewerGniadek, Agnieszka - 129519 pl
dc.date.accessioned2022-07-13T22:13:55Z
dc.date.available2022-07-13T22:13:55Z
dc.date.submitted2022-07-13pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-160337-245973pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296869
dc.languagepolpl
dc.subject.enrisk factors, urinary tract infection, adverse eventspl
dc.subject.plczynniki ryzyka, zakażenie układu moczowego, zdarzenia niepożądanepl
dc.titleWystępowanie i czynniki ryzyka zakażeń szpitalnych układu moczowego w szpitalu specjalistycznympl
dc.title.alternativeIncidence and risk factors for nosocomial urinary tract infections in a specialty hospitalpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Urinary tract infections are among the major infections that occur on hospital wards. The development of urinary tract infections is influenced by various risk factors, both those related to co-morbidities and to bladder catheterization, which, according to the literature, is the main risk factor for UTI. Infections are most common in women, the elderly, and people who are not able to perform daily activities.Aim: The aim of this study was to evaluate the incidence of urinary tract infections in a specialty hospital in 2020 and to understand the risk factors that predispose to their occurrence.Materials and methods: The research method used in this study was documentoscopy. The technique used was the analysis of medical records. The study included 66 patients diagnosed with urinary tract infection. The study was retrospective in nature. The documentation of the Hospital Infection Control Team and medical records of the studied patients were analyzed. Additionally, to collect the data, the original table was used, considering the occurrence of the risk factors studied. Statistical analysis was performed using IBM SPSS.Results: The study included 66 Hospital Infection Registration Cards. The majority of the subjects were women (54,5%) and overall, the group was predominantly composed of patients over 65 years old (74,2%). The main risk factors for developing urinary tract infections were prolonged hospitalization (95,5%) and bladder catheterization (77,3%). In the group of patients with UTI, 54,5% had a risk of developing a hospital – acquired infection.Conclusions: The highest percentage of urinary tract infections was recorded in the Rehabilitation Department (13,46%). Urinary tract infections in the study accounted for 28,27% of all hospitals – acquired infections. Among the studied patients, the clinical course of nosocomial infection was most often mild (60,6%). There was a correlation between chronic kidney disease and the clinical course of nosocomial infection, indicating that death was more common to patients with chronic kidney disease and UTI. Hospitalization lasted longer than 21 days was more likely to predispose to urinary tract infection. On average, the first clinical signs of UTIs were noted 17,27 days after hospitalization.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Zakażenia układu moczowego są jednymi z głównych infekcji, które występują na oddziałach szpitalnych. Do rozwoju infekcji układu moczowego dochodzi pod wpływem różnych czynników ryzyka, zarówno tych związanych z chorobami współistniejącymi czy cewnikowaniem pęcherza moczowego, które jak podaje piśmiennictwo jest głównym czynnikiem ryzyka ZUM. Infekcje najczęściej dotyczą kobiet oraz osób starszych i niesamodzielnych w czynnościach dnia codziennego.Cel pracy: Celem pracy była ocena występowania zakażeń układu moczowego w szpitalu specjalistycznym w 2020 roku, a także poznanie czynników ryzyka predysponujących do ich wystąpienia.Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę badawczą, jaką jest dokumentoskopia. Zastosowaną techniką była analiza dokumentacji medycznej. Badaniem objęto 66 pacjentów z rozpoznanym szpitalnym zakażeniem układu moczowego. Badanie miało charakter retrospektywny. Analizie poddano dokumentację Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz zbiorczą dokumentację pielęgniarską. Dodatkowo w celu zbierania danych posłużono się autorską tabelą, uwzględniającą występowanie badanych czynników ryzyka. Analizę statystyczną wykonano w programie IBM SPSS.Wyniki: Do badania włączono 66 Kart Rejestracji Zakażenia Szpitalnego. Większość badanych stanowiły kobiety (54,5%), a ogółem w grupie przeważającą część stanowili pacjenci powyżej 65 roku życia (74,2%). Głównymi czynnikami ryzyka rozwoju zakażenia układu moczowego był wydłużony czas hospitalizacji (95,5%) oraz cewnikowanie pęcherza moczowego (77,3%). W grupie pacjentów z ZUM, 54,5% badanych miało ryzyko rozwoju zakażenia szpitalnego. Wnioski: Najwyższy odsetek zakażeń układu moczowego odnotowano na Oddziale Rehabilitacji (13,46%). Zakażenia układu moczowego stanowiły 28,27% wszystkich zakażeń szpitalnych w badanym szpitalu. Wśród badanych przebieg kliniczny zakażenia najczęściej był lekki (60,6%). Wykazano zależność między przewlekłą chorobą nerek a przebiegiem klinicznym zakażenia szpitalnego, wskazującą, że u osób z przewlekłą chorobą nerek i ZUM częściej dochodziło do zgonu. Hospitalizacja, która trwała dłużej niż 21 dni, częściej predysponowała do zakażenia układu moczowego. Średnio po 17,27 dniach od hospitalizacji zauważano pierwsze objawy kliniczne ZUM.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Noppenberg, Mirosława - 174281
dc.contributor.authorpl
Kocur, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Noppenberg, Mirosława - 174281
dc.contributor.reviewerpl
Gniadek, Agnieszka - 129519
dc.date.accessioned
2022-07-13T22:13:55Z
dc.date.available
2022-07-13T22:13:55Z
dc.date.submittedpl
2022-07-13
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-160337-245973
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296869
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
risk factors, urinary tract infection, adverse events
dc.subject.plpl
czynniki ryzyka, zakażenie układu moczowego, zdarzenia niepożądane
dc.titlepl
Występowanie i czynniki ryzyka zakażeń szpitalnych układu moczowego w szpitalu specjalistycznym
dc.title.alternativepl
Incidence and risk factors for nosocomial urinary tract infections in a specialty hospital
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
104
Views per month
Views per city
Warsaw
17
Wroclaw
7
Katowice
5
Krakow
5
Łańcut
5
Gdansk
4
Wysogotowo
4
Działdowo
3
Poznan
3
Szczecin
3

No access

No Thumbnail Available
Collections