Synteza nowych anilidowych pochodnych 1,3-dimetylopuryno-2,6-dionu jako antagonistów kanałów TRPA1 o potencjalnej aktywności przeciwbólowej

master
dc.abstract.enTheoretical part of this thesis includes characterization of pain phenomenom: classification, pathomechanisms and pathways. Close attention was paid to non-receptor neuropathic pain. Afterwards TRP channels participation in pain stimuli were described. Furthermore there is a brief description of chosen TRP subtypes (TRPM8 and TRPV1) with focus on TRPA1 subtype and its antagonists. Searching for compounds of this type recently became a new research strategy to find novel analgesic drugs. Well known and thoroughly examined TRPA1 antagonist is xanthine derivative – compound HC-030031. Research carried out in the Chair of Pharmaceutical Chemistry JUMC pertained to a group of HC-030031 analogues with substituents in position 8 that showed antagonistic properties towards TRPA1. Most potent compounds were stronger and more active in animal models of pain (formalin and oxaliplatin test) than reference compound HC-03001. Due to those results aim of this study was to design and synthesize anilide derivatives of 1,3-dimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-2,6-dion as potential TRPA1 antagonists. Experimental part presents synthesis and physicochemical properties of designed anilide deratives of 1,3-dimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-2,6-dion that had alkoxy (series I) or arylalkylamine (series II) substituent in position 8. Fifteen intermediates and nine new final anilides were obtained and their structures were confirmed using spectral 1HNMR analysis. Molecular weights were confirmed using LC/MS technique whereas purity was determined by UPLC. New final anilides were handed over to pharmacological testing in order to determine their antagonistic activity towards TRPA1.pl
dc.abstract.plWe wstępie teoretycznym niniejszej pracy scharakteryzowano zjawisko bólu – jego rodzaje, przyczyny, patomechanizm i drogi przewodzenia. Szczególną uwagę zwrócono na niereceptorowy ból neuropatyczny. Następnie opisano udział kanałów TRP w przewodzeniu bólu i krótko scharakteryzowano wybrane podtypy (TRPM8 i TRPV1), omawiając szerzej podtyp TRPA1 i jego antagonistów. Poszukiwanie antagonistów TRPA1 jest nową strategią badawczą w celu znalezienia potencjalnych nowych leków o zastosowaniu przeciwbólowym. Znanym i dobrze udokumentowanym antagonistą TRPA1 jest pochodna ksantyny - związek HC-030031. Dotychczasowe badania przeprowadzone w Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJCM w grupie 8-podstawionych analogów HC-030031 wykazały ich działanie antagonistyczne wobec TRPA1. Najbardziej aktywne pochodne były silniejsze od referencyjnego związku HC-030031 oraz były aktywne w zwierzęcych modelach bólu (test formalinowy i oksaliplatynowy). Wyniki te stały się przesłanką dla niniejszej pracy, której celem było zaprojektowanie i synteza anilidowych pochodnych 1,3-dimetylo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-puryno-2,6-dionu jako potencjalnych antagonistów kanałów TRPA1. W części eksperymentalnej przedstawiono syntezę i właściwości fizykochemiczne zaprojektowanych anilinowych pochodnych 1,3-dimetylo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-puryno-2,6-dionu zawierających w położeniu 8 grupę alkoksylową (seria I) lub ugrupowanie aryloalkiloaminowe (seria II). Uzyskano 15 związków pośrednich oraz 9 finalnych anilidów, których struktury potwierdzono analizą spektralną 1HNMR. Masę cząsteczkową potwierdzono za pomocą metody LC/MS, a czystość zbadano metodą UPLC. Otrzymane finalne anilidy zostały przekazane do badań farmakologicznych, w celu określenia ich działania antagonistycznego w stosunku do TRPA1.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorChłoń-Rzepa, Grażyna - 128990 pl
dc.contributor.authorTorbus, Adampl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerChłoń-Rzepa, Grażyna - 128990 pl
dc.contributor.reviewerZagórska, Agnieszkapl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:43:26Z
dc.date.available2020-07-27T04:43:26Z
dc.date.submitted2017-10-27pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-112189-169719pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217828
dc.languagepolpl
dc.subject.enTRPA1 channels, anilide derivatives of 1,3-dimethylpurine-2,6-dionepl
dc.subject.plkanały TRPA1, anilidowe pochodne 1,3-dimetylopuryno-2,6-dionupl
dc.titleSynteza nowych anilidowych pochodnych 1,3-dimetylopuryno-2,6-dionu jako antagonistów kanałów TRPA1 o potencjalnej aktywności przeciwbólowejpl
dc.title.alternativeSynthesis of new anilide derivatives of 1,3-dimethylpurine-2,6-dione as TRPA1 channels antagonists with potential analgesic activitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Theoretical part of this thesis includes characterization of pain phenomenom: classification, pathomechanisms and pathways. Close attention was paid to non-receptor neuropathic pain. Afterwards TRP channels participation in pain stimuli were described. Furthermore there is a brief description of chosen TRP subtypes (TRPM8 and TRPV1) with focus on TRPA1 subtype and its antagonists. Searching for compounds of this type recently became a new research strategy to find novel analgesic drugs. Well known and thoroughly examined TRPA1 antagonist is xanthine derivative – compound HC-030031. Research carried out in the Chair of Pharmaceutical Chemistry JUMC pertained to a group of HC-030031 analogues with substituents in position 8 that showed antagonistic properties towards TRPA1. Most potent compounds were stronger and more active in animal models of pain (formalin and oxaliplatin test) than reference compound HC-03001. Due to those results aim of this study was to design and synthesize anilide derivatives of 1,3-dimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-2,6-dion as potential TRPA1 antagonists. Experimental part presents synthesis and physicochemical properties of designed anilide deratives of 1,3-dimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-2,6-dion that had alkoxy (series I) or arylalkylamine (series II) substituent in position 8. Fifteen intermediates and nine new final anilides were obtained and their structures were confirmed using spectral 1HNMR analysis. Molecular weights were confirmed using LC/MS technique whereas purity was determined by UPLC. New final anilides were handed over to pharmacological testing in order to determine their antagonistic activity towards TRPA1.
dc.abstract.plpl
We wstępie teoretycznym niniejszej pracy scharakteryzowano zjawisko bólu – jego rodzaje, przyczyny, patomechanizm i drogi przewodzenia. Szczególną uwagę zwrócono na niereceptorowy ból neuropatyczny. Następnie opisano udział kanałów TRP w przewodzeniu bólu i krótko scharakteryzowano wybrane podtypy (TRPM8 i TRPV1), omawiając szerzej podtyp TRPA1 i jego antagonistów. Poszukiwanie antagonistów TRPA1 jest nową strategią badawczą w celu znalezienia potencjalnych nowych leków o zastosowaniu przeciwbólowym. Znanym i dobrze udokumentowanym antagonistą TRPA1 jest pochodna ksantyny - związek HC-030031. Dotychczasowe badania przeprowadzone w Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJCM w grupie 8-podstawionych analogów HC-030031 wykazały ich działanie antagonistyczne wobec TRPA1. Najbardziej aktywne pochodne były silniejsze od referencyjnego związku HC-030031 oraz były aktywne w zwierzęcych modelach bólu (test formalinowy i oksaliplatynowy). Wyniki te stały się przesłanką dla niniejszej pracy, której celem było zaprojektowanie i synteza anilidowych pochodnych 1,3-dimetylo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-puryno-2,6-dionu jako potencjalnych antagonistów kanałów TRPA1. W części eksperymentalnej przedstawiono syntezę i właściwości fizykochemiczne zaprojektowanych anilinowych pochodnych 1,3-dimetylo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-puryno-2,6-dionu zawierających w położeniu 8 grupę alkoksylową (seria I) lub ugrupowanie aryloalkiloaminowe (seria II). Uzyskano 15 związków pośrednich oraz 9 finalnych anilidów, których struktury potwierdzono analizą spektralną 1HNMR. Masę cząsteczkową potwierdzono za pomocą metody LC/MS, a czystość zbadano metodą UPLC. Otrzymane finalne anilidy zostały przekazane do badań farmakologicznych, w celu określenia ich działania antagonistycznego w stosunku do TRPA1.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Chłoń-Rzepa, Grażyna - 128990
dc.contributor.authorpl
Torbus, Adam
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Chłoń-Rzepa, Grażyna - 128990
dc.contributor.reviewerpl
Zagórska, Agnieszka
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:43:26Z
dc.date.available
2020-07-27T04:43:26Z
dc.date.submittedpl
2017-10-27
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-112189-169719
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217828
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
TRPA1 channels, anilide derivatives of 1,3-dimethylpurine-2,6-dione
dc.subject.plpl
kanały TRPA1, anilidowe pochodne 1,3-dimetylopuryno-2,6-dionu
dc.titlepl
Synteza nowych anilidowych pochodnych 1,3-dimetylopuryno-2,6-dionu jako antagonistów kanałów TRPA1 o potencjalnej aktywności przeciwbólowej
dc.title.alternativepl
Synthesis of new anilide derivatives of 1,3-dimethylpurine-2,6-dione as TRPA1 channels antagonists with potential analgesic activity
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Lomianki Dolne
3
Fes
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Poznan
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available