Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem domen internetowych

master
dc.abstract.enThe subject of this thesis is to provide an overview of the problem of infringement of trademark rights on the Internet. This analysis focuses primarily on violations carried out through internet domains, and secondarily on other forms of infringement as keywords in the source code of websites and contextual advertising and linking. The analysis is based on Polish and European legislation and case law, including exclusive rights to trademarks and unfair competition law. Furthermore, in order to present a broader perspective on resolving domain name disputes this study additionally includes United States legislation and case law and out-of-court dispute resolution at international level on the example of the UDRP and at national level, on the example of the Arbitration Court at the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy dyplomowej jest węzłowe przedstawienie problematyki związanej z naruszeniem praw ochronnych do znaków towarowych w Internecie. W toku wywodu przedstawiono przede wszystkim naruszenia dokonywane za pośrednictwem domen internetowych. W mniejszym stopniu opisano pozostałe formy naruszeń (słowa klucze w kodach źródłowych stron internetowych oraz reklamie kontekstowej i linking).Analiza została oparta o polskie oraz europejskie ustawodawstwo i orzecznictwo, obejmujące prawa wyłączne do znaków towarowych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W ramach przedstawienia szerszej perspektywy rozstrzygania sporów w zakresie nazw wykorzystanych w domenach internetowych, zaprezentowano również ustawodawstwo i orzecznictwo Stanów Zjednoczonych oraz pozasądowe metody rozstrzygania sporów na płaszczyźnie międzynarodowej, na przykładzie UDRP oraz krajowej, na przykładzie Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWłudyka, Tadeusz - 132679 pl
dc.contributor.authorTarasiewicz, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWłudyka, Tadeusz - 132679 pl
dc.contributor.reviewerWoroniecki, Paweł - 199164 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:27:27Z
dc.date.available2020-07-27T08:27:27Z
dc.date.submitted2017-07-10pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-115929-128557pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221261
dc.languagepolpl
dc.subject.enTrademark, infringement, Internet, keywords, UDRP, WIPO, unfair competition law, industrial property law, internet domain, ICANNpl
dc.subject.plZnak towarowy, naruszenia, Internet, słowa kluczowe, UDRP, WIPO, prawo własności przemysłowej, nieuczciwa konkurencja, domena internetowa, ICANNpl
dc.titleOchrona znaków towarowych przed naruszeniami w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem domen internetowychpl
dc.title.alternativeProtection of trademarks against infringements on the Internet with particular emphasis on internet domainspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is to provide an overview of the problem of infringement of trademark rights on the Internet. This analysis focuses primarily on violations carried out through internet domains, and secondarily on other forms of infringement as keywords in the source code of websites and contextual advertising and linking. The analysis is based on Polish and European legislation and case law, including exclusive rights to trademarks and unfair competition law. Furthermore, in order to present a broader perspective on resolving domain name disputes this study additionally includes United States legislation and case law and out-of-court dispute resolution at international level on the example of the UDRP and at national level, on the example of the Arbitration Court at the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej jest węzłowe przedstawienie problematyki związanej z naruszeniem praw ochronnych do znaków towarowych w Internecie. W toku wywodu przedstawiono przede wszystkim naruszenia dokonywane za pośrednictwem domen internetowych. W mniejszym stopniu opisano pozostałe formy naruszeń (słowa klucze w kodach źródłowych stron internetowych oraz reklamie kontekstowej i linking).Analiza została oparta o polskie oraz europejskie ustawodawstwo i orzecznictwo, obejmujące prawa wyłączne do znaków towarowych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W ramach przedstawienia szerszej perspektywy rozstrzygania sporów w zakresie nazw wykorzystanych w domenach internetowych, zaprezentowano również ustawodawstwo i orzecznictwo Stanów Zjednoczonych oraz pozasądowe metody rozstrzygania sporów na płaszczyźnie międzynarodowej, na przykładzie UDRP oraz krajowej, na przykładzie Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Włudyka, Tadeusz - 132679
dc.contributor.authorpl
Tarasiewicz, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Włudyka, Tadeusz - 132679
dc.contributor.reviewerpl
Woroniecki, Paweł - 199164
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:27:27Z
dc.date.available
2020-07-27T08:27:27Z
dc.date.submittedpl
2017-07-10
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-115929-128557
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221261
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Trademark, infringement, Internet, keywords, UDRP, WIPO, unfair competition law, industrial property law, internet domain, ICANN
dc.subject.plpl
Znak towarowy, naruszenia, Internet, słowa kluczowe, UDRP, WIPO, prawo własności przemysłowej, nieuczciwa konkurencja, domena internetowa, ICANN
dc.titlepl
Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem domen internetowych
dc.title.alternativepl
Protection of trademarks against infringements on the Internet with particular emphasis on internet domains
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Gliwice
1
Jedwabno
1
Krakow
1
Lodz
1
Płońsk
1
Tarnów
1

No access

No Thumbnail Available