Charakterystyka nanoporowatych warstw tlenkowych otrzymywanych elektrochemicznie na powierzchni metalicznej cyny

licenciate
dc.abstract.enIn this work, nanoporous tin oxide(IV) layers with a regular and uniform structure were obtained using electrochemical oxidation in alkaline electrolyte (NaOH). The advantages of this method is simplicity and low cost of synthesis. Effects of the applied potential, the electrolyte concentration and addition of organic solvent on the morphology of such kind of structures were investigated. It has been found that crack-free tin oxide layers can be obtained at the potential of 4 V in a 1M NaOH. The structure of oxide layers were modified by annealing at 200°C and the deposition of noble metals nanoparticles. The photoelectrochemical properties of the modified structure were studied. The highest photocurrent were obtained for annealed sample without nanoparticles on the surface of the oxide layer.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy uzyskano nanoporowate warstwy tlenku cyny(IV) o regularnej i jednolitej strukturze na drodze elektrochemicznego utleniania w elektrolicie zasadowym (NaOH). Zaletą stosowanej metody jest prostota oraz niski koszt syntezy. Zbadano wpływ potencjału przyłożonego do układu, stężenia elektrolitu oraz dodatku rozpuszczalnika organicznego do układu na morfologię tworzącej się struktury. Stwierdzono, że tworzenie anodowych warstw SnO2 najefektywniej zachodzi przy potencjale 4V w elektrolicie o stężeniu 1 mol/dm3. Zmodyfikowano strukturę warstw tlenkowych poprzez wygrzewanie w 200°C oraz osadzenie nanocząstek metali szlachetnych na powierzchni nanostruktury. Zbadano właściwości fotoelektrochemiczne tak otrzymanych materiałów. Największe fotoprądy obserwowano dla próbki wygrzewanej, bez obecności nanocząstek złota i srebra na powierzchni warstwy tlenkowej.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorZaraska, Leszekpl
dc.contributor.authorGurgul, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerSulka, Grzegorz - 132161 pl
dc.contributor.reviewerZaraska, Leszekpl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:18:35Z
dc.date.available2020-07-27T05:18:35Z
dc.date.submitted2017-06-30pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-112853-203188pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218375
dc.languagepolpl
dc.subject.enAnodization, tin oxide, nanopores, regular oxide layers, photoelectrochemical propertiespl
dc.subject.planodyzacja, tlenek cyny, nanopory, jednorodne warstwy tlenkowe, właściwości fotoelektrochemicznepl
dc.titleCharakterystyka nanoporowatych warstw tlenkowych otrzymywanych elektrochemicznie na powierzchni metalicznej cynypl
dc.title.alternativeCHARACTERIZATION OF NANOPOROUS TIN OXIDE LAYERS OBTAINED BY ELECTROCHEMICAL OXIDATION METALIC TINpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this work, nanoporous tin oxide(IV) layers with a regular and uniform structure were obtained using electrochemical oxidation in alkaline electrolyte (NaOH). The advantages of this method is simplicity and low cost of synthesis. Effects of the applied potential, the electrolyte concentration and addition of organic solvent on the morphology of such kind of structures were investigated. It has been found that crack-free tin oxide layers can be obtained at the potential of 4 V in a 1M NaOH. The structure of oxide layers were modified by annealing at 200°C and the deposition of noble metals nanoparticles. The photoelectrochemical properties of the modified structure were studied. The highest photocurrent were obtained for annealed sample without nanoparticles on the surface of the oxide layer.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy uzyskano nanoporowate warstwy tlenku cyny(IV) o regularnej i jednolitej strukturze na drodze elektrochemicznego utleniania w elektrolicie zasadowym (NaOH). Zaletą stosowanej metody jest prostota oraz niski koszt syntezy. Zbadano wpływ potencjału przyłożonego do układu, stężenia elektrolitu oraz dodatku rozpuszczalnika organicznego do układu na morfologię tworzącej się struktury. Stwierdzono, że tworzenie anodowych warstw SnO2 najefektywniej zachodzi przy potencjale 4V w elektrolicie o stężeniu 1 mol/dm3. Zmodyfikowano strukturę warstw tlenkowych poprzez wygrzewanie w 200°C oraz osadzenie nanocząstek metali szlachetnych na powierzchni nanostruktury. Zbadano właściwości fotoelektrochemiczne tak otrzymanych materiałów. Największe fotoprądy obserwowano dla próbki wygrzewanej, bez obecności nanocząstek złota i srebra na powierzchni warstwy tlenkowej.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Zaraska, Leszek
dc.contributor.authorpl
Gurgul, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Sulka, Grzegorz - 132161
dc.contributor.reviewerpl
Zaraska, Leszek
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:18:35Z
dc.date.available
2020-07-27T05:18:35Z
dc.date.submittedpl
2017-06-30
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-112853-203188
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218375
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Anodization, tin oxide, nanopores, regular oxide layers, photoelectrochemical properties
dc.subject.plpl
anodyzacja, tlenek cyny, nanopory, jednorodne warstwy tlenkowe, właściwości fotoelektrochemiczne
dc.titlepl
Charakterystyka nanoporowatych warstw tlenkowych otrzymywanych elektrochemicznie na powierzchni metalicznej cyny
dc.title.alternativepl
CHARACTERIZATION OF NANOPOROUS TIN OXIDE LAYERS OBTAINED BY ELECTROCHEMICAL OXIDATION METALIC TIN
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Chrzanów
1

No access

No Thumbnail Available