Oblicza duchowości w amerykańskim kinie niezależnym w latach 2007-2012

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to discuss how spirituality is represented in contemporary American independent cinema, basing on three films: There Will Be Blood (2007) by Paul Thomas Anderson, Electrick Children (2012) by Rebecca Thomas and Martha Marcy May Marlene (2011) by Sean Durkin. The author analyzes given films within the context of religious, sociological and film theories, examining how the traditional forms of American religiosity (evangelicalism, Mormonism) are being enriched with additional meanings via different narrative and formal strategies. She concentrates on the phenomenon of new spirituality, separate from religiosity, which in American independent cinema meets with unconventional narrative and esthetic solutions.pl
dc.abstract.plPraca ma na celu omówienie sposobów reprezentacji duchowości we współczesnym amerykańskim kinie niezależnym na przykładzie trzech filmów: Aż poleje się krew (There Will Be Blood, 2007) Paula Thomasa Andersona, Electrick Children (2012) Rebeki Thomas oraz Martha Marcy May Marlene (2011) Seana Durkina. Autorka analizuje wybrane filmy w kontekście teorii religioznawczych, socjologicznych i filmoznawczych, badając, jak tradycyjne formy amerykańskiej religijności (ewangelikalizm, mormonizm) zostają w nich wzbogacone o dodatkowe znaczenia za pośrednictwem zabiegów narracyjnych i formalnych. Koncentruje się przy tym na odrębnym od religijności zjawisku nowej duchowości, które w amerykańskim kinie niezależnym krzyżuje się z niekonwencjonalnymi rozwiązaniami narracyjnymi i estetycznymi.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorSyska, Rafał - 132183 pl
dc.contributor.advisorRadkiewicz, Małgorzata - 101485 pl
dc.contributor.authorMinge, Adapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSyska, Rafał - 132183 pl
dc.contributor.reviewerRadkiewicz, Małgorzata - 101485 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:35:50Z
dc.date.available2020-07-24T23:35:50Z
dc.date.submitted2014-06-07pl
dc.fieldofstudyfilmoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-85885-147244pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194573
dc.languagepolpl
dc.subject.enspirituality, religiosity, American independent cinemapl
dc.subject.plduchowość, religijność, amerykańskie kino niezależnepl
dc.titleOblicza duchowości w amerykańskim kinie niezależnym w latach 2007-2012pl
dc.title.alternativeDepictions of spirituality in American independent cinema in the years 2007-2012pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to discuss how spirituality is represented in contemporary American independent cinema, basing on three films: There Will Be Blood (2007) by Paul Thomas Anderson, Electrick Children (2012) by Rebecca Thomas and Martha Marcy May Marlene (2011) by Sean Durkin. The author analyzes given films within the context of religious, sociological and film theories, examining how the traditional forms of American religiosity (evangelicalism, Mormonism) are being enriched with additional meanings via different narrative and formal strategies. She concentrates on the phenomenon of new spirituality, separate from religiosity, which in American independent cinema meets with unconventional narrative and esthetic solutions.
dc.abstract.plpl
Praca ma na celu omówienie sposobów reprezentacji duchowości we współczesnym amerykańskim kinie niezależnym na przykładzie trzech filmów: Aż poleje się krew (There Will Be Blood, 2007) Paula Thomasa Andersona, Electrick Children (2012) Rebeki Thomas oraz Martha Marcy May Marlene (2011) Seana Durkina. Autorka analizuje wybrane filmy w kontekście teorii religioznawczych, socjologicznych i filmoznawczych, badając, jak tradycyjne formy amerykańskiej religijności (ewangelikalizm, mormonizm) zostają w nich wzbogacone o dodatkowe znaczenia za pośrednictwem zabiegów narracyjnych i formalnych. Koncentruje się przy tym na odrębnym od religijności zjawisku nowej duchowości, które w amerykańskim kinie niezależnym krzyżuje się z niekonwencjonalnymi rozwiązaniami narracyjnymi i estetycznymi.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Syska, Rafał - 132183
dc.contributor.advisorpl
Radkiewicz, Małgorzata - 101485
dc.contributor.authorpl
Minge, Ada
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Syska, Rafał - 132183
dc.contributor.reviewerpl
Radkiewicz, Małgorzata - 101485
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:35:50Z
dc.date.available
2020-07-24T23:35:50Z
dc.date.submittedpl
2014-06-07
dc.fieldofstudypl
filmoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-85885-147244
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194573
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
spirituality, religiosity, American independent cinema
dc.subject.plpl
duchowość, religijność, amerykańskie kino niezależne
dc.titlepl
Oblicza duchowości w amerykańskim kinie niezależnym w latach 2007-2012
dc.title.alternativepl
Depictions of spirituality in American independent cinema in the years 2007-2012
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bębło
1
Dublin
1
Krakow
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available