Przemiany na rynku pracy w Polsce na tle procesów integracji z Unią Europejską

master
dc.abstract.en.pl
dc.abstract.plPraca posiada trójdzielny charakter: prezentację pojęć związanych z rynkiem pracy i integracją europejską, prezentację europejskiego rynku pracy oraz prezentację polskiego rynku pracy. Na ogólną charakterystykę rynku pracy składają się definicje pojęć samej pracy, rynku pracy, funkcje pracy w społeczeństwie oraz geneza funkcjonowania europejskiego rynku pracy, jego uwarunkowania, rola pracy i jej ewolucja w historii Europy. Zaprezentowano także etapy kształtowania się europejskiego rynku pracy i współcześnie dominujące na nim tendencje. przedstawione zostały podstawy prawne funkcjonowania europejskiego rynku pracy wraz z etapami integracji europejskiej, kształtowania się UE i jej systemu prawnego, z przeglądem aktów prawnych Zwrócono szczególną uwagę na rynek pracy w UE. Przybliżono zagadnienia związane ze strukturą zatrudnienia w UE. Przedstawione zostały możliwości zatrudnienia w wybranych krajach UE, zaprezentowano pojęcie kultury biznesowej, wielokulturowości i ich wpływ na funkcjonowanie jednostek w środowisku pracy w wybranych krajach UE. Podjęto próbę analizy bezrobocia w UE - przytoczono definicje, pojęcia i typologie. Przedstawione zostały dane związane ze stopą bezrobocia w UE. Zaprezentowano także sposoby walki z bezrobociem, przesłanki i przykłady finansowania podejmowanych działań na przykładzie programu Progress oraz działalności Europejskich Służb Zatrudnienia, która została wnikliwie scharakteryzowana. Polski rynek pracy został omówiony na tle integracji z UE. Przedstawiono genezę polskiego rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej. zasygnalizowano pojawienie się nowych zjawisk, w szczególności - bezrobocia. Ukazano przemiany rynku pracy na tle procesów integracji europejskiej. Przybliżona została procedura procesu akcesyjnego, etapy integracji Polski z UE, szczególnie ich wpływ na zatrudnienie. Omówiono także przewidywane tendencje na rynku pracy, zarówno pozytywne, jak i negatywne oraz zwrócono uwagę na destandaryzację i elastyczność pracy. Podsumowaniem tej analizy było przytoczenie strategii rozwoju Europa 2020, uwzględniając nowe tendencje.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZombirt, Jolanta - 132935 pl
dc.contributor.authorSklorz, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.contributor.reviewerZombirt, Jolanta - 132935 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:03:16Z
dc.date.available2020-07-24T10:03:16Z
dc.date.submitted2012-10-04pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-68786-133132pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181986
dc.languagepolpl
dc.subject.en.pl
dc.subject.plrynek pracy, integracja, Unia Europejskapl
dc.titlePrzemiany na rynku pracy w Polsce na tle procesów integracji z Unią Europejskąpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
.
dc.abstract.plpl
Praca posiada trójdzielny charakter: prezentację pojęć związanych z rynkiem pracy i integracją europejską, prezentację europejskiego rynku pracy oraz prezentację polskiego rynku pracy. Na ogólną charakterystykę rynku pracy składają się definicje pojęć samej pracy, rynku pracy, funkcje pracy w społeczeństwie oraz geneza funkcjonowania europejskiego rynku pracy, jego uwarunkowania, rola pracy i jej ewolucja w historii Europy. Zaprezentowano także etapy kształtowania się europejskiego rynku pracy i współcześnie dominujące na nim tendencje. przedstawione zostały podstawy prawne funkcjonowania europejskiego rynku pracy wraz z etapami integracji europejskiej, kształtowania się UE i jej systemu prawnego, z przeglądem aktów prawnych Zwrócono szczególną uwagę na rynek pracy w UE. Przybliżono zagadnienia związane ze strukturą zatrudnienia w UE. Przedstawione zostały możliwości zatrudnienia w wybranych krajach UE, zaprezentowano pojęcie kultury biznesowej, wielokulturowości i ich wpływ na funkcjonowanie jednostek w środowisku pracy w wybranych krajach UE. Podjęto próbę analizy bezrobocia w UE - przytoczono definicje, pojęcia i typologie. Przedstawione zostały dane związane ze stopą bezrobocia w UE. Zaprezentowano także sposoby walki z bezrobociem, przesłanki i przykłady finansowania podejmowanych działań na przykładzie programu Progress oraz działalności Europejskich Służb Zatrudnienia, która została wnikliwie scharakteryzowana. Polski rynek pracy został omówiony na tle integracji z UE. Przedstawiono genezę polskiego rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej. zasygnalizowano pojawienie się nowych zjawisk, w szczególności - bezrobocia. Ukazano przemiany rynku pracy na tle procesów integracji europejskiej. Przybliżona została procedura procesu akcesyjnego, etapy integracji Polski z UE, szczególnie ich wpływ na zatrudnienie. Omówiono także przewidywane tendencje na rynku pracy, zarówno pozytywne, jak i negatywne oraz zwrócono uwagę na destandaryzację i elastyczność pracy. Podsumowaniem tej analizy było przytoczenie strategii rozwoju Europa 2020, uwzględniając nowe tendencje.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zombirt, Jolanta - 132935
dc.contributor.authorpl
Sklorz, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.contributor.reviewerpl
Zombirt, Jolanta - 132935
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:03:16Z
dc.date.available
2020-07-24T10:03:16Z
dc.date.submittedpl
2012-10-04
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-68786-133132
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181986
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
.
dc.subject.plpl
rynek pracy, integracja, Unia Europejska
dc.titlepl
Przemiany na rynku pracy w Polsce na tle procesów integracji z Unią Europejską
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Krakow
2
Siechnice
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Sosnowiec
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available