Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w wieku niemowlęcym z kolostomią.

licenciate
dc.abstract.enIn Poland live 20 thousand people with intestinal stoma and annually is performed around 2500-4500 of new surgical procedures associated with the emergence of an intestinal fistula. Despite enormous progress in the diagnosis, surgical techniques and medical technologies, the number of surgical interventions resulting in stoma is not decreasing. The problem of intestinal stoma concerns, however, not only adults, but also children. The most common indications of the emergence of an abdominal anus, in the pediatric population, are anorectal malformations, in most cases requiring a two-stage surgery.The aim of this study was to intensify and systematize knowledge about the role of nurse in the care of a child, during the infancy with an exposed colostomy. Method used in the study was to analyze the current scientific literature.The first section presents the types of intestinal stoma, selection rules of its location, indications for realize, surgical and dermatological complications of intestinal fistula and types of ostomy equipment. This study contains also information about anorectal malformations, constituting one of the most common indications to realize colostomy in children. Moreover described the epidemiology, etiology, classification, clinical presentation, diagnosis and surgical treatment methods. The second chapter discusses the role of professional nurse, nursing functions according to the World Health Organization and the resulting tasks that a nurse performs in her work. The third chapter presents participation of nurse in the care of a child in infancy, after an exposed colostomy surgery. Participation of nurse in this care was presented on the basis of the nursing functions and professional tasks performed by nurses, as well as on the basis of nursing procedures in postoperative care of patients with a stoma.Professional nursing care of pediatric patients in infancy with a created colostomy and its parents in the postoperative period, first of all significantly reduces the possibility of complications, increases the feeling of safety of the child and his parents and their confidence to the medical staff, facilitates to adapt to the new situation, reduces staying in hospital and improves their quality of life in the home environment.pl
dc.abstract.plW Polsce żyje ponad 20 tysięcy osób ze stomią jelitową, a corocznie wykonuje się około 2500-4500 nowych zabiegów operacyjnych wyłonienia przetoki jelitowej. Pomimo ogromnego postępu w zakresie diagnostyki, technik chirurgicznych i technologii medycznych, liczba wykonywanych stomii nie uległa zmniejszeniu. Problem stomii jelitowych nie dotyczy jednak tylko dorosłych pacjentów, ale także dzieci. Do najczęstszych wskazań wyłonienia odbytu brzusznego w populacji dziecięcej należą wrodzone wady odbytu i odbytnicy, wymagające w większości przypadków dwuetapowego leczenia chirurgicznego.Celem pracy było pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat roli pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w okresie niemowlęcym z wyłonioną kolostomią. Zastosowaną w pracy metodą była analiza aktualnej literatury naukowej.W rozdziale pierwszym przedstawiono rodzaje stomii jelitowej, zasady wyboru miejsca jej lokalizacji, wskazania do wykonania, powikłania chirurgiczne i dermatologiczne przetoki jelitowej oraz rodzaje sprzętu stomijnego. Zawarto informacje również na temat wad odbytu i odbytnicy, stanowiących jedno z najczęstszych wskazań do wykonania kolostomii u dzieci. Opisano ich epidemiologię, etiologię, klasyfikacje, objawy kliniczne, diagnostykę oraz metody leczenia chirurgicznego. W drugim rozdziale omówiono rolę zawodową pielęgniarki, funkcje pielęgniarstwa według Światowej Organizacji Zdrowia oraz przedstawiono wynikające z nich zadania, jakie pielęgniarka realizuje w swojej pracy zawodowej. W rozdziale trzecim został ukazany udział pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w okresie niemowlęcym po zabiegu operacyjnym wyłonienia kolostomii. Udział pielęgniarki w tej opiece został przedstawiony na podstawie funkcji pielęgniarstwa oraz zadań zawodowych wykonywanych przez pielęgniarki, jak również w oparciu o procedury postępowania pielęgniarskiego w opiece pooperacyjnej nad pacjentem ze stomią. Profesjonalna opieka pielęgniarska nad pacjentem pediatrycznym w wieku niemowlęcym z wyłonioną kolostomią i jego rodzicami w okresie pooperacyjnym, przede wszystkim znacząco ogranicza możliwość wystąpienia powikłań, zwiększa poczucie bezpieczeństwa dziecka i jego rodziców oraz ich zaufanie do personelu medycznego, ułatwia przystosowanie się do nowej sytuacji życiowej, skraca pobyt w szpitalu oraz poprawia jakość ich życia w środowisku domowym.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.contributor.authorBaniak, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.contributor.reviewerWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:39:57Z
dc.date.available2020-07-23T22:39:57Z
dc.date.submitted2012-07-05pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-64398-145525pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177956
dc.languagepolpl
dc.subject.encolostomy, anorectal malformations, child, nursing functions, nursing carepl
dc.subject.plkolostomia, wrodzone wady odbytu i odbytnicy, dziecko, funkcje pielęgniarstwa, opieka pielęgniarskapl
dc.titleRola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w wieku niemowlęcym z kolostomią.pl
dc.title.alternativeThe role of nurse in the care of child in infancy with colostomypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In Poland live 20 thousand people with intestinal stoma and annually is performed around 2500-4500 of new surgical procedures associated with the emergence of an intestinal fistula. Despite enormous progress in the diagnosis, surgical techniques and medical technologies, the number of surgical interventions resulting in stoma is not decreasing. The problem of intestinal stoma concerns, however, not only adults, but also children. The most common indications of the emergence of an abdominal anus, in the pediatric population, are anorectal malformations, in most cases requiring a two-stage surgery.The aim of this study was to intensify and systematize knowledge about the role of nurse in the care of a child, during the infancy with an exposed colostomy. Method used in the study was to analyze the current scientific literature.The first section presents the types of intestinal stoma, selection rules of its location, indications for realize, surgical and dermatological complications of intestinal fistula and types of ostomy equipment. This study contains also information about anorectal malformations, constituting one of the most common indications to realize colostomy in children. Moreover described the epidemiology, etiology, classification, clinical presentation, diagnosis and surgical treatment methods. The second chapter discusses the role of professional nurse, nursing functions according to the World Health Organization and the resulting tasks that a nurse performs in her work. The third chapter presents participation of nurse in the care of a child in infancy, after an exposed colostomy surgery. Participation of nurse in this care was presented on the basis of the nursing functions and professional tasks performed by nurses, as well as on the basis of nursing procedures in postoperative care of patients with a stoma.Professional nursing care of pediatric patients in infancy with a created colostomy and its parents in the postoperative period, first of all significantly reduces the possibility of complications, increases the feeling of safety of the child and his parents and their confidence to the medical staff, facilitates to adapt to the new situation, reduces staying in hospital and improves their quality of life in the home environment.
dc.abstract.plpl
W Polsce żyje ponad 20 tysięcy osób ze stomią jelitową, a corocznie wykonuje się około 2500-4500 nowych zabiegów operacyjnych wyłonienia przetoki jelitowej. Pomimo ogromnego postępu w zakresie diagnostyki, technik chirurgicznych i technologii medycznych, liczba wykonywanych stomii nie uległa zmniejszeniu. Problem stomii jelitowych nie dotyczy jednak tylko dorosłych pacjentów, ale także dzieci. Do najczęstszych wskazań wyłonienia odbytu brzusznego w populacji dziecięcej należą wrodzone wady odbytu i odbytnicy, wymagające w większości przypadków dwuetapowego leczenia chirurgicznego.Celem pracy było pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat roli pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w okresie niemowlęcym z wyłonioną kolostomią. Zastosowaną w pracy metodą była analiza aktualnej literatury naukowej.W rozdziale pierwszym przedstawiono rodzaje stomii jelitowej, zasady wyboru miejsca jej lokalizacji, wskazania do wykonania, powikłania chirurgiczne i dermatologiczne przetoki jelitowej oraz rodzaje sprzętu stomijnego. Zawarto informacje również na temat wad odbytu i odbytnicy, stanowiących jedno z najczęstszych wskazań do wykonania kolostomii u dzieci. Opisano ich epidemiologię, etiologię, klasyfikacje, objawy kliniczne, diagnostykę oraz metody leczenia chirurgicznego. W drugim rozdziale omówiono rolę zawodową pielęgniarki, funkcje pielęgniarstwa według Światowej Organizacji Zdrowia oraz przedstawiono wynikające z nich zadania, jakie pielęgniarka realizuje w swojej pracy zawodowej. W rozdziale trzecim został ukazany udział pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w okresie niemowlęcym po zabiegu operacyjnym wyłonienia kolostomii. Udział pielęgniarki w tej opiece został przedstawiony na podstawie funkcji pielęgniarstwa oraz zadań zawodowych wykonywanych przez pielęgniarki, jak również w oparciu o procedury postępowania pielęgniarskiego w opiece pooperacyjnej nad pacjentem ze stomią. Profesjonalna opieka pielęgniarska nad pacjentem pediatrycznym w wieku niemowlęcym z wyłonioną kolostomią i jego rodzicami w okresie pooperacyjnym, przede wszystkim znacząco ogranicza możliwość wystąpienia powikłań, zwiększa poczucie bezpieczeństwa dziecka i jego rodziców oraz ich zaufanie do personelu medycznego, ułatwia przystosowanie się do nowej sytuacji życiowej, skraca pobyt w szpitalu oraz poprawia jakość ich życia w środowisku domowym.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.contributor.authorpl
Baniak, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.contributor.reviewerpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:39:57Z
dc.date.available
2020-07-23T22:39:57Z
dc.date.submittedpl
2012-07-05
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-64398-145525
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177956
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
colostomy, anorectal malformations, child, nursing functions, nursing care
dc.subject.plpl
kolostomia, wrodzone wady odbytu i odbytnicy, dziecko, funkcje pielęgniarstwa, opieka pielęgniarska
dc.titlepl
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w wieku niemowlęcym z kolostomią.
dc.title.alternativepl
The role of nurse in the care of child in infancy with colostomy
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
97
Views per month
Views per city
Warsaw
26
Gdansk
8
Krakow
6
Wroclaw
6
Lodz
5
Lublin
3
Poznan
3
Bialystok
2
Chrzanow
2
Dublin
2

No access

No Thumbnail Available