Charakterystyka psychologiczna osób trenujących parkour.

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to explore psychological characteristics of traceurs. Research questions and hypotheses were related to real and ideal self-image, time perspective and values of parkour practitioners. Differences between traceurs depending on training experience, big or small city of origin and additional participation in other sports were analyzed. The study was conducted on a group of 20 traceurs from Krakow. The average age was 23, the youngest participant was 19 years old, and the oldest was 32 years old. The average training experience of parkour practitioners was 7 years. The study showed that participants have balanced time perspective and such values as universality and self-direction are of most importance to them. Parkour practitioners also scored high both at the need of affiliation and autonomy.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było stworzenie profilu psychologicznego osób, trenujących parkour. Pytania badawcze dotyczyły poszczególnych elementów charakterystyki psychologicznej badanej grupy. Analizie poddano realny i idealny obraz siebie, perspektywy czasowe oraz dominujące wartości traceurów. Także sprawdzono różnice między osobami o długim i krótkim stażu treningowym, traceurami ze wsi oraz z miast, porównano osoby trenujące tylko parkour z traceurami, zaangażowanymi także w inne sporty. W badaniu zastosowano trzy kwestionariusze: listę przymiotnikową ACL, Portretowy kwestionariusz wartości PVQ oraz Inwentarz perspektywy temporalnej ZTPI. Także przeprowadzono wywiad częściowo ustrukturalizowany na temat doświadczeń osób badanych, związanych z trenowaniem parkouru. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 20 krakowskich traceurów. Średnia wieku wynosiła 24 lata. Najmłodsza osoba badana była w wieku 19 lat, a najstarsza w wieku 32 lat. Średni staż treningowy u osób badanych wynosił 7 lat. Osoba o najmniejszym stażu trenowała 2 lata, natomiast osoba o największym stażu trenowała 13 lat. Wykazano, że osoby badane charakteryzują się wysokimi wynikami w zakresie potrzeby autonomii oraz afiliacji, a niskimi na skali uległości. Najbardziej cenione wartości związane były z przekraczaniem siebie i otwartością na zmiany, najmniej ważne dla osób badanych okazało się posiadanie władzy. Perspektywa czasowa w grupie badanej zbliżona była do profilu zbilansowanego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWysocka-Pleczyk, Małgorzata - 102235 pl
dc.contributor.authorStefanovych, Veronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWysocka-Pleczyk, Małgorzata - 102235 pl
dc.contributor.reviewerPiotrowski, Przemysław - 131414 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:31:13Z
dc.date.available2020-07-27T15:31:13Z
dc.date.submitted2018-07-10pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-122919-187639pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227327
dc.languagepolpl
dc.subject.enparkour, extreme sport, lifestyle sport, self-image, personality, values, time perspectivepl
dc.subject.plparkour, sport ekstremalny, obraz siebie, osobowość, wartości, perspektywy czasowepl
dc.titleCharakterystyka psychologiczna osób trenujących parkour.pl
dc.title.alternativePsychological characteristics of parkour practitioners.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to explore psychological characteristics of traceurs. Research questions and hypotheses were related to real and ideal self-image, time perspective and values of parkour practitioners. Differences between traceurs depending on training experience, big or small city of origin and additional participation in other sports were analyzed. The study was conducted on a group of 20 traceurs from Krakow. The average age was 23, the youngest participant was 19 years old, and the oldest was 32 years old. The average training experience of parkour practitioners was 7 years. The study showed that participants have balanced time perspective and such values as universality and self-direction are of most importance to them. Parkour practitioners also scored high both at the need of affiliation and autonomy.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było stworzenie profilu psychologicznego osób, trenujących parkour. Pytania badawcze dotyczyły poszczególnych elementów charakterystyki psychologicznej badanej grupy. Analizie poddano realny i idealny obraz siebie, perspektywy czasowe oraz dominujące wartości traceurów. Także sprawdzono różnice między osobami o długim i krótkim stażu treningowym, traceurami ze wsi oraz z miast, porównano osoby trenujące tylko parkour z traceurami, zaangażowanymi także w inne sporty. W badaniu zastosowano trzy kwestionariusze: listę przymiotnikową ACL, Portretowy kwestionariusz wartości PVQ oraz Inwentarz perspektywy temporalnej ZTPI. Także przeprowadzono wywiad częściowo ustrukturalizowany na temat doświadczeń osób badanych, związanych z trenowaniem parkouru. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 20 krakowskich traceurów. Średnia wieku wynosiła 24 lata. Najmłodsza osoba badana była w wieku 19 lat, a najstarsza w wieku 32 lat. Średni staż treningowy u osób badanych wynosił 7 lat. Osoba o najmniejszym stażu trenowała 2 lata, natomiast osoba o największym stażu trenowała 13 lat. Wykazano, że osoby badane charakteryzują się wysokimi wynikami w zakresie potrzeby autonomii oraz afiliacji, a niskimi na skali uległości. Najbardziej cenione wartości związane były z przekraczaniem siebie i otwartością na zmiany, najmniej ważne dla osób badanych okazało się posiadanie władzy. Perspektywa czasowa w grupie badanej zbliżona była do profilu zbilansowanego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wysocka-Pleczyk, Małgorzata - 102235
dc.contributor.authorpl
Stefanovych, Veronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wysocka-Pleczyk, Małgorzata - 102235
dc.contributor.reviewerpl
Piotrowski, Przemysław - 131414
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:31:13Z
dc.date.available
2020-07-27T15:31:13Z
dc.date.submittedpl
2018-07-10
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-122919-187639
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227327
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
parkour, extreme sport, lifestyle sport, self-image, personality, values, time perspective
dc.subject.plpl
parkour, sport ekstremalny, obraz siebie, osobowość, wartości, perspektywy czasowe
dc.titlepl
Charakterystyka psychologiczna osób trenujących parkour.
dc.title.alternativepl
Psychological characteristics of parkour practitioners.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
48
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Rome
8
Krakow
6
Szczecin
5
Poznan
4
Wroclaw
3
Dublin
2
Radwanice
2
Boardman
1
Ciechanów
1

No access

No Thumbnail Available