Design jako źródło innowacji zarządzania

2023
journal article
article
dc.abstract.enManagement innovations as difficult to duplicate can be a source of a relatively sustainable competitive advantage, increased efficiency, improved productivity, and financial results of enterprises. Although these innovations are gaining popularity and recognition, the methods and processes of their development still remain insufficiently studied and recognized. The poor development of management theory in terms of its practical usability and real impact on everyday managerial decisions and actions in the face of the intensifying transformation in the social and technological dimension is an important argument for seeking a new approach to management innovation. The research aims to identify a relatively new approach to innovation based on design methodology and practice, and to formulate the fundamental premises for using this approach to management innovation research. The method used to solve the scientific problem was deduction referred to an in-depth and critical study of the literature in the field of management innovation, contemporary design-based approaches, and the epistemology and methodology of management as the artificial science. The main result of the research is to formulate the fundamental premises of using the assumptions of the design-based approach to management innovation, and the explanation of their implications for management sciences.pl
dc.abstract.plInnowacje zarządzania – uważane za trudne do powielenia – mogą stanowić źródło względnie trwałej przewagi konkurencyjnej, zwiększonej wydajności, poprawy produktywności, a także wyników finansowych przedsiębiorstw. Choć innowacje te zyskują coraz większą powszechność i uznanie, metody i procesy ich rozwoju wciąż pozostają niewystarczająco zbadane i rozpoznane. Słaby rozwój teorii zarządzania w wymiarze jej praktycznej przydatności i rzeczywistego wpływu na codzienne decyzje i działania menedżerów wobec przybierającej na sile transformacji w wymiarze społecznym i technologicznym jest ważnym argumentem za poszukiwaniem nowego podejścia do innowacji zarządzania. Celem podjętych badań jest w związku z powyższym rozpoznanie stosunkowo nowego podejścia do innowacji opartego na metodologii i praktyce projektowania oraz sformułowanie podstawowych przesłanek wykorzystania tego podejścia do badania innowacji zarządzania. Metodą zastosowaną do rozwiązania problemu naukowego była metoda dedukcji odniesiona do pogłębionego i krytycznego studium literatury z zakresu innowacji zarządzania, współczesnych podejść opartych na projektowaniu oraz epistemologii i metodologii nauk o zarządzaniu określanych jako nauki praktyczne. Głównym rezultatem badań jest sformułowanie podstawowych przesłanek wykorzystania założeń podejścia opartego na projektowaniu do badania innowacji zarządzania wraz z wyjaśnieniem ich implikacji dla nauk o zarządzaniu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznychpl
dc.contributor.authorBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.date.accession2024-02-27pl
dc.date.accessioned2024-02-28T09:34:31Z
dc.date.available2024-02-28T09:34:31Z
dc.date.issued2023pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 11-13. Wydanie specjalne, zawierające artykuły złożone przez uczestników konferencji Szkoła Letnia Zarządzania 2023.pl
dc.description.number5pl
dc.description.physical1-13pl
dc.description.publication1,1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume67pl
dc.identifier.doi10.15611/pn.2023.5.01pl
dc.identifier.eissn2392-0041pl
dc.identifier.issn1899-3192pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/327494
dc.identifier.weblinkhttps://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/110/952pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.eninnovationpl
dc.subject.enmanagement innovationpl
dc.subject.endesignpl
dc.subject.endesign-led approachpl
dc.subject.enmanagement as the artificial sciencepl
dc.subject.plinnowacjepl
dc.subject.plinnowacje zarządzaniapl
dc.subject.pldesignpl
dc.subject.plpodejście oparte na projektowaniupl
dc.subject.plzarządzanie jako nauka praktycznapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleDesign jako źródło innowacji zarządzaniapl
dc.title.alternativeDesign as a source of management innovationpl
dc.title.journalPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiupl
dc.title.volumeWydanie specjalnepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Management innovations as difficult to duplicate can be a source of a relatively sustainable competitive advantage, increased efficiency, improved productivity, and financial results of enterprises. Although these innovations are gaining popularity and recognition, the methods and processes of their development still remain insufficiently studied and recognized. The poor development of management theory in terms of its practical usability and real impact on everyday managerial decisions and actions in the face of the intensifying transformation in the social and technological dimension is an important argument for seeking a new approach to management innovation. The research aims to identify a relatively new approach to innovation based on design methodology and practice, and to formulate the fundamental premises for using this approach to management innovation research. The method used to solve the scientific problem was deduction referred to an in-depth and critical study of the literature in the field of management innovation, contemporary design-based approaches, and the epistemology and methodology of management as the artificial science. The main result of the research is to formulate the fundamental premises of using the assumptions of the design-based approach to management innovation, and the explanation of their implications for management sciences.
dc.abstract.plpl
Innowacje zarządzania – uważane za trudne do powielenia – mogą stanowić źródło względnie trwałej przewagi konkurencyjnej, zwiększonej wydajności, poprawy produktywności, a także wyników finansowych przedsiębiorstw. Choć innowacje te zyskują coraz większą powszechność i uznanie, metody i procesy ich rozwoju wciąż pozostają niewystarczająco zbadane i rozpoznane. Słaby rozwój teorii zarządzania w wymiarze jej praktycznej przydatności i rzeczywistego wpływu na codzienne decyzje i działania menedżerów wobec przybierającej na sile transformacji w wymiarze społecznym i technologicznym jest ważnym argumentem za poszukiwaniem nowego podejścia do innowacji zarządzania. Celem podjętych badań jest w związku z powyższym rozpoznanie stosunkowo nowego podejścia do innowacji opartego na metodologii i praktyce projektowania oraz sformułowanie podstawowych przesłanek wykorzystania tego podejścia do badania innowacji zarządzania. Metodą zastosowaną do rozwiązania problemu naukowego była metoda dedukcji odniesiona do pogłębionego i krytycznego studium literatury z zakresu innowacji zarządzania, współczesnych podejść opartych na projektowaniu oraz epistemologii i metodologii nauk o zarządzaniu określanych jako nauki praktyczne. Głównym rezultatem badań jest sformułowanie podstawowych przesłanek wykorzystania założeń podejścia opartego na projektowaniu do badania innowacji zarządzania wraz z wyjaśnieniem ich implikacji dla nauk o zarządzaniu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych
dc.contributor.authorpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.date.accessionpl
2024-02-27
dc.date.accessioned
2024-02-28T09:34:31Z
dc.date.available
2024-02-28T09:34:31Z
dc.date.issuedpl
2023
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 11-13. Wydanie specjalne, zawierające artykuły złożone przez uczestników konferencji Szkoła Letnia Zarządzania 2023.
dc.description.numberpl
5
dc.description.physicalpl
1-13
dc.description.publicationpl
1,1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
67
dc.identifier.doipl
10.15611/pn.2023.5.01
dc.identifier.eissnpl
2392-0041
dc.identifier.issnpl
1899-3192
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/327494
dc.identifier.weblinkpl
https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/110/952
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
innovation
dc.subject.enpl
management innovation
dc.subject.enpl
design
dc.subject.enpl
design-led approach
dc.subject.enpl
management as the artificial science
dc.subject.plpl
innowacje
dc.subject.plpl
innowacje zarządzania
dc.subject.plpl
design
dc.subject.plpl
podejście oparte na projektowaniu
dc.subject.plpl
zarządzanie jako nauka praktyczna
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Design jako źródło innowacji zarządzania
dc.title.alternativepl
Design as a source of management innovation
dc.title.journalpl
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
dc.title.volumepl
Wydanie specjalne
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Katowice
1
Downloads
baran_design_jako_zrodlo_innowacji_zarzadzania_2023.pdf
2