Veganwashing jako zjawisko wykorzystywane w reklamie. Identyfikacja i analiza wybranych przekazów reklamowych produktów roślinnych

master
dc.abstract.enVeganism and vegetarianism are increasingly popular lifestyles among society. This trend is also reflected in food production companies. The aim of this master's thesis was to verify the phenomenon of veganwashing by identifying and analyzing advertising messages of plant-based products (including packaging) and assessing the knowledge, awareness, and feelings of the surveyed individuals regarding the issue at hand. Despite the growing purchasing awareness among consumers, veganwashing is a relatively new phenomenon. This can lead to a lack of awareness of the techniques used by food producers, misinformation, and consumer deception. The research procedure included two methods: an online survey (126 respondents) and, based on the responses received, an analysis of the content of advertising messages of plant-based products and the visual identification of packaging (11 responses). The research results revealed trends in society's attitude towards the phenomenon and the actions of companies involved in veganwashing, which could contribute to better protection of consumer rights, the promotion of ethical approaches to marketing plant-based products, and ultimately, the reduction of such practices.pl
dc.abstract.plWeganizm i wegetarianizm to style życia coraz bardziej popularne wśród społeczeństwa. Trend znajduje swoje odzwierciedlenie również wśród firm zajmujących się produkcją żywności. Celem niniejszej pracy była weryfikacja zjawiska veganwashingu poprzez identyfikację i analizę przekazów reklamowych produktów roślinnych (w tym opakowań) oraz sprawdzenie wiedzy, świadomości i odczuć ankietowanych na temat podejmowanego problemu. Mimo że świadomość zakupowa konsumentów wzrasta, veganwashing jest stosunkowo nowym zjawiskiem. To może powodować brak rozeznania w technikach stosowanych przez producentów żywności, dezinformację i wprowadzanie w błąd konsumentów. Procedura badawcza obejmowała dwie metody: ankietę online (126 ankietowanych) oraz – na podstawie udzielonych w niej odpowiedzi – analizę zawartości przekazów reklamowych produktów roślinnych i identyfikację wizualną opakowań (11 odpowiedzi). Wyniki badań pokazały tendencje w postawie społeczeństwa odnośnie zjawiska oraz działań firm związanych z veganwashingiem, co mogło przyczynić się do lepszej ochrony praw konsumentów, promowania etycznego podejścia do marketingu produktów roślinnych i w konsekwencji – niwelowania tego typu praktyk.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorPlebańczyk, Katarzyna - 131440 pl
dc.contributor.authorStawiarska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKędziora, Alicja - 199919 pl
dc.contributor.reviewerPlebańczyk, Katarzyna - 131440 pl
dc.date.accessioned2023-10-25T21:39:08Z
dc.date.available2023-10-25T21:39:08Z
dc.date.submitted2023-10-24pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediami i reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-164541-262229pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322033
dc.languagepolpl
dc.subject.enCONSUMERISM, ETHICS, VEGANISM, VEGETARIANISM, VEGANWASHINGpl
dc.subject.plETYKA, KONSUMPCJONIZM, WEGANIZM, WEGETARIANIZM, VEGANWASHINGpl
dc.titleVeganwashing jako zjawisko wykorzystywane w reklamie. Identyfikacja i analiza wybranych przekazów reklamowych produktów roślinnychpl
dc.title.alternativeVeganwashing as a phenomenon used in advertising. Identification and analysis of selected advertising messages for plant-based productspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Veganism and vegetarianism are increasingly popular lifestyles among society. This trend is also reflected in food production companies. The aim of this master's thesis was to verify the phenomenon of veganwashing by identifying and analyzing advertising messages of plant-based products (including packaging) and assessing the knowledge, awareness, and feelings of the surveyed individuals regarding the issue at hand. Despite the growing purchasing awareness among consumers, veganwashing is a relatively new phenomenon. This can lead to a lack of awareness of the techniques used by food producers, misinformation, and consumer deception. The research procedure included two methods: an online survey (126 respondents) and, based on the responses received, an analysis of the content of advertising messages of plant-based products and the visual identification of packaging (11 responses). The research results revealed trends in society's attitude towards the phenomenon and the actions of companies involved in veganwashing, which could contribute to better protection of consumer rights, the promotion of ethical approaches to marketing plant-based products, and ultimately, the reduction of such practices.
dc.abstract.plpl
Weganizm i wegetarianizm to style życia coraz bardziej popularne wśród społeczeństwa. Trend znajduje swoje odzwierciedlenie również wśród firm zajmujących się produkcją żywności. Celem niniejszej pracy była weryfikacja zjawiska veganwashingu poprzez identyfikację i analizę przekazów reklamowych produktów roślinnych (w tym opakowań) oraz sprawdzenie wiedzy, świadomości i odczuć ankietowanych na temat podejmowanego problemu. Mimo że świadomość zakupowa konsumentów wzrasta, veganwashing jest stosunkowo nowym zjawiskiem. To może powodować brak rozeznania w technikach stosowanych przez producentów żywności, dezinformację i wprowadzanie w błąd konsumentów. Procedura badawcza obejmowała dwie metody: ankietę online (126 ankietowanych) oraz – na podstawie udzielonych w niej odpowiedzi – analizę zawartości przekazów reklamowych produktów roślinnych i identyfikację wizualną opakowań (11 odpowiedzi). Wyniki badań pokazały tendencje w postawie społeczeństwa odnośnie zjawiska oraz działań firm związanych z veganwashingiem, co mogło przyczynić się do lepszej ochrony praw konsumentów, promowania etycznego podejścia do marketingu produktów roślinnych i w konsekwencji – niwelowania tego typu praktyk.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Plebańczyk, Katarzyna - 131440
dc.contributor.authorpl
Stawiarska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kędziora, Alicja - 199919
dc.contributor.reviewerpl
Plebańczyk, Katarzyna - 131440
dc.date.accessioned
2023-10-25T21:39:08Z
dc.date.available
2023-10-25T21:39:08Z
dc.date.submittedpl
2023-10-24
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami i reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-164541-262229
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322033
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CONSUMERISM, ETHICS, VEGANISM, VEGETARIANISM, VEGANWASHING
dc.subject.plpl
ETYKA, KONSUMPCJONIZM, WEGANIZM, WEGETARIANIZM, VEGANWASHING
dc.titlepl
Veganwashing jako zjawisko wykorzystywane w reklamie. Identyfikacja i analiza wybranych przekazów reklamowych produktów roślinnych
dc.title.alternativepl
Veganwashing as a phenomenon used in advertising. Identification and analysis of selected advertising messages for plant-based products
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Recife
3
Gdansk
1
Suchy Las
1

No access

No Thumbnail Available
Collections