Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej w zachodniej małopolsce.

licenciate
dc.abstract.enThis paper focuses on the presentation of the funeral rite of Przeworsk culture from the western Lesser Poland from the late phase of the Late Pre-Roman period to the early phase of the Migration Period. Sepulchral sites of Przeworsk culture from western Lesser Poland show differences in relation to those found in other areas inhabited by it. This may have been influenced by other cultural entities, including the Celtic population, whose enclave appeared in the western Lesser Poland most probably at the phase of LT B2.Relatively few sepulchral sites of Przeworsk culture were registered in the described area. Among them there were cremation burials characteristic for the described unit. Next to them there are skeleton burials and groove-type objects, unusual for Przeworsk culture, but frequent in western Lesser Poland. The share of particular forms of burial changed from the late phase of the Late Pre-Roman period to the early phase of Migration Period.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca skupia się na przedstawieniu obrządku pogrzebowego kultury przeworskiej z zachodniej Małopolski od młodszego okresu przedrzymskiego do wczesnej fazy okresu wędrówek ludów. Stanowiska sepulkralne kultury przeworskiej z zachodniej Małopolski wykazują różnice w stosunku do tych, które występują na pozostałych obszarach zasiedlanych przez tę jednostkę. Wpływ na taki stan rzeczy mogły mieć oddziaływania w sferze wierzeń płynące z innych jednostek kulturowych, w tym przede wszystkim ze środowiska celtyckiego, którego enklawa pojawiła się w zachodniej Małopolsce najprawdopodobniej w fazie LT B2.Na opisywanym terenie zarejestrowano stosunkowo niewiele stanowisk sepulkralnych kultury przeworskiej. Wśród nich pojawiły się charakterystyczne dla opisywanej jednostki groby ciałopalne: popielnicowe oraz jamowe. Obok nich występują nietypowe dla kultury przeworskiej, aczkolwiek częste w zachodniej Małopolsce pochówki inhumacyjne oraz obiekty rowkowe typu kryspinowskiego. Udział poszczególnych form pochówków zmieniał się od młodszego okresu przedrzymskiego do wczesnej fazy okresu wędrówek ludów.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorRodzińska-Nowak, Judyta - 131664 pl
dc.contributor.authorWnęk, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerRodzińska-Nowak, Judyta - 131664 pl
dc.contributor.reviewerKasiński, Michałpl
dc.date.accessioned2020-07-28T02:51:19Z
dc.date.available2020-07-28T02:51:19Z
dc.date.submitted2019-07-05pl
dc.fieldofstudyarcheologiapl
dc.identifier.apddiploma-135660-226689pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237743
dc.languagepolpl
dc.subject.enPrzeworsk culture, western Lesser Poland, funeral ritepl
dc.subject.plkultura przeworska, zachodnia Małopolska, obrządek pogrzebowypl
dc.titleObrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej w zachodniej małopolsce.pl
dc.title.alternativeThe funeral rite of the inhabitants of Przeworsk culture from the western Lesser Polandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper focuses on the presentation of the funeral rite of Przeworsk culture from the western Lesser Poland from the late phase of the Late Pre-Roman period to the early phase of the Migration Period. Sepulchral sites of Przeworsk culture from western Lesser Poland show differences in relation to those found in other areas inhabited by it. This may have been influenced by other cultural entities, including the Celtic population, whose enclave appeared in the western Lesser Poland most probably at the phase of LT B2.Relatively few sepulchral sites of Przeworsk culture were registered in the described area. Among them there were cremation burials characteristic for the described unit. Next to them there are skeleton burials and groove-type objects, unusual for Przeworsk culture, but frequent in western Lesser Poland. The share of particular forms of burial changed from the late phase of the Late Pre-Roman period to the early phase of Migration Period.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca skupia się na przedstawieniu obrządku pogrzebowego kultury przeworskiej z zachodniej Małopolski od młodszego okresu przedrzymskiego do wczesnej fazy okresu wędrówek ludów. Stanowiska sepulkralne kultury przeworskiej z zachodniej Małopolski wykazują różnice w stosunku do tych, które występują na pozostałych obszarach zasiedlanych przez tę jednostkę. Wpływ na taki stan rzeczy mogły mieć oddziaływania w sferze wierzeń płynące z innych jednostek kulturowych, w tym przede wszystkim ze środowiska celtyckiego, którego enklawa pojawiła się w zachodniej Małopolsce najprawdopodobniej w fazie LT B2.Na opisywanym terenie zarejestrowano stosunkowo niewiele stanowisk sepulkralnych kultury przeworskiej. Wśród nich pojawiły się charakterystyczne dla opisywanej jednostki groby ciałopalne: popielnicowe oraz jamowe. Obok nich występują nietypowe dla kultury przeworskiej, aczkolwiek częste w zachodniej Małopolsce pochówki inhumacyjne oraz obiekty rowkowe typu kryspinowskiego. Udział poszczególnych form pochówków zmieniał się od młodszego okresu przedrzymskiego do wczesnej fazy okresu wędrówek ludów.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Rodzińska-Nowak, Judyta - 131664
dc.contributor.authorpl
Wnęk, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Rodzińska-Nowak, Judyta - 131664
dc.contributor.reviewerpl
Kasiński, Michał
dc.date.accessioned
2020-07-28T02:51:19Z
dc.date.available
2020-07-28T02:51:19Z
dc.date.submittedpl
2019-07-05
dc.fieldofstudypl
archeologia
dc.identifier.apdpl
diploma-135660-226689
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237743
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Przeworsk culture, western Lesser Poland, funeral rite
dc.subject.plpl
kultura przeworska, zachodnia Małopolska, obrządek pogrzebowy
dc.titlepl
Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej w zachodniej małopolsce.
dc.title.alternativepl
The funeral rite of the inhabitants of Przeworsk culture from the western Lesser Poland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Poznan
3
Dublin
2
Lubin
2
Rzeszów
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Bydgoszcz
1
Enfield
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available