Ofertoria "O filia creantis" i "Laudate eum" Carla Dittersa von Dittersdorfa ze zbioru klasztoru ss. benedyktynek w Staniątkach. Analiza i edycja źródłowo-krytyczna

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this work is a critical edition of two offertories composed by Carl Ditters von Dittersdorf preserved in the archives of the Benedictine nuns monastery in Staniątki, which have not yet been published: O Filia creantis and Laudate eum. The first chapter discusses the activity of the Staniątki’s chapel and the music from which it survived, while the second chapter presents the figure and characteristics of the composer's works. In the further part of the work compositions were analyzed and enclosed in the form of scores, which were prepared on the basis of preserved manuscript sources.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza i edycja źródłowo-krytyczna dwóch ofertoriów autorstwa Carla Dittersa von Dittersdorfa zachowanych w archiwum klasztoru ss. benedyktynek w Staniątakch, które jak dotąd nie doczekały się wydania: O Filia creantis oraz Laudate eum. W pierwszym rozdziale omówiono działalność staniąteckiej kapeli oraz zachowane po niej muzykalia, zaś w drugim rozdziale przedstawiono postać i charakterystykę twórczości kompozytora. W dalszej części pracy utwory zostały poddane analizie oraz załączone w postaci partytur, które sporządzono na podstawie zachowanych źródeł rękopiśmiennych.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorJochymczyk, Maciejpl
dc.contributor.authorNowacki, Hubertpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerJochymczyk, Maciejpl
dc.contributor.reviewerBebak, Marekpl
dc.date.accessioned2022-07-08T22:16:20Z
dc.date.available2022-07-08T22:16:20Z
dc.date.submitted2022-07-08pl
dc.fieldofstudymuzykologiapl
dc.identifier.apddiploma-160324-275659pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295820
dc.languagepolpl
dc.subject.enBenedictine nuns, Staniątki, Offertories, Dittersdorf, Church musicpl
dc.subject.plBenedyktynki, Staniątki, Ofertoria, Dittersdorf, Muzyka religijnapl
dc.titleOfertoria "O filia creantis" i "Laudate eum" Carla Dittersa von Dittersdorfa ze zbioru klasztoru ss. benedyktynek w Staniątkach. Analiza i edycja źródłowo-krytycznapl
dc.title.alternativeCarl Ditters von Dittersdorf's offertories from the monastery of the Benedictine nuns in Staniątki. Analysis and critical editionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work is a critical edition of two offertories composed by Carl Ditters von Dittersdorf preserved in the archives of the Benedictine nuns monastery in Staniątki, which have not yet been published: O Filia creantis and Laudate eum. The first chapter discusses the activity of the Staniątki’s chapel and the music from which it survived, while the second chapter presents the figure and characteristics of the composer's works. In the further part of the work compositions were analyzed and enclosed in the form of scores, which were prepared on the basis of preserved manuscript sources.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza i edycja źródłowo-krytyczna dwóch ofertoriów autorstwa Carla Dittersa von Dittersdorfa zachowanych w archiwum klasztoru ss. benedyktynek w Staniątakch, które jak dotąd nie doczekały się wydania: O Filia creantis oraz Laudate eum. W pierwszym rozdziale omówiono działalność staniąteckiej kapeli oraz zachowane po niej muzykalia, zaś w drugim rozdziale przedstawiono postać i charakterystykę twórczości kompozytora. W dalszej części pracy utwory zostały poddane analizie oraz załączone w postaci partytur, które sporządzono na podstawie zachowanych źródeł rękopiśmiennych.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Jochymczyk, Maciej
dc.contributor.authorpl
Nowacki, Hubert
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Jochymczyk, Maciej
dc.contributor.reviewerpl
Bebak, Marek
dc.date.accessioned
2022-07-08T22:16:20Z
dc.date.available
2022-07-08T22:16:20Z
dc.date.submittedpl
2022-07-08
dc.fieldofstudypl
muzykologia
dc.identifier.apdpl
diploma-160324-275659
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295820
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Benedictine nuns, Staniątki, Offertories, Dittersdorf, Church music
dc.subject.plpl
Benedyktynki, Staniątki, Ofertoria, Dittersdorf, Muzyka religijna
dc.titlepl
Ofertoria "O filia creantis" i "Laudate eum" Carla Dittersa von Dittersdorfa ze zbioru klasztoru ss. benedyktynek w Staniątkach. Analiza i edycja źródłowo-krytyczna
dc.title.alternativepl
Carl Ditters von Dittersdorf's offertories from the monastery of the Benedictine nuns in Staniątki. Analysis and critical edition
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available