Heterozłącza tlenkowe na bazie spinelu kobaltowego - synteza, charakretystyka fizykochemiczna i reaktywność.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this work was the synthesis of oxide materials, mixed spinels ZnFe2O4, ZnMn2O4 and ZnCo2O4. All obtained samples were characterized in terms of crystallinity and phase composition. The structure of previously obtained spinel samples (synthesized using an identical method) was analyzed. The characteristic interplanar distances of Zn〖Fe〗_2 O_4, Zn〖Mn〗_2 O_4 and Zn〖Co〗_2 O_4 spinels were measured, crystallographic orientations were assigned to them, and the distribution and occurrence of elements in the samples were analyzed. The study was carried out using Raman spectroscopy, powder X-ray imaging (XRD), STEM and TEM imaging and EDX spectroscopy.pl
dc.abstract.plCelem tej pracy była synteza materiałów tlenkowych, spineli mieszanych ZnFe2O4, ZnMn2O4 oraz ZnCo2O4. Scharakteryzowano wszystkie otrzymanych próbek pod względem krystaliczności i składu fazowego. Przeprowadzono analizę struktury wcześniej otrzymanych próbek spineli (zsyntetyzowanych przy użyciu identycznej metody). Zmierzono charakterystyczne odległości międzypłaszczyznowe spineli Zn〖Fe〗_2 O_4, Zn〖Mn〗_2 O_4 i Zn〖Co〗_2 O_4, przypisano im orientacje krystalograficzne oraz przeanalizowano rozkład i występowanie pierwiastków w próbkach. Całość badań przeprowadzono wykorzystując spektroskopię Ramana, rentgenografię proszkową (XRD), obrazowanie STEM i TEM oraz spektroskopię EDX.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorGryboś, Joannapl
dc.contributor.authorŁuszpiński, Krystianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerPietrzyk, Piotr - 131389 pl
dc.contributor.reviewerGryboś, Joannapl
dc.date.accessioned2023-10-04T21:30:47Z
dc.date.available2023-10-04T21:30:47Z
dc.date.submitted2023-09-29pl
dc.fieldofstudyzaawansowane materiały i nanotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-142096-129290pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320484
dc.languagepolpl
dc.subject.enNanocrystals, Mixed Spinels, Morphology, XRD, Raman Spectroscopy, TEM, STEMpl
dc.subject.plNanokryształy, Spinele Mieszane, Morfologia, XRD, Spektroskopia Ramana, TEM, STEM.pl
dc.titleHeterozłącza tlenkowe na bazie spinelu kobaltowego - synteza, charakretystyka fizykochemiczna i reaktywność.pl
dc.title.alternativeOxide heterojunctions based on cobalt spinel - synthesis, physicochemical characteristics and reactivity.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work was the synthesis of oxide materials, mixed spinels ZnFe2O4, ZnMn2O4 and ZnCo2O4. All obtained samples were characterized in terms of crystallinity and phase composition. The structure of previously obtained spinel samples (synthesized using an identical method) was analyzed. The characteristic interplanar distances of Zn〖Fe〗_2 O_4, Zn〖Mn〗_2 O_4 and Zn〖Co〗_2 O_4 spinels were measured, crystallographic orientations were assigned to them, and the distribution and occurrence of elements in the samples were analyzed. The study was carried out using Raman spectroscopy, powder X-ray imaging (XRD), STEM and TEM imaging and EDX spectroscopy.
dc.abstract.plpl
Celem tej pracy była synteza materiałów tlenkowych, spineli mieszanych ZnFe2O4, ZnMn2O4 oraz ZnCo2O4. Scharakteryzowano wszystkie otrzymanych próbek pod względem krystaliczności i składu fazowego. Przeprowadzono analizę struktury wcześniej otrzymanych próbek spineli (zsyntetyzowanych przy użyciu identycznej metody). Zmierzono charakterystyczne odległości międzypłaszczyznowe spineli Zn〖Fe〗_2 O_4, Zn〖Mn〗_2 O_4 i Zn〖Co〗_2 O_4, przypisano im orientacje krystalograficzne oraz przeanalizowano rozkład i występowanie pierwiastków w próbkach. Całość badań przeprowadzono wykorzystując spektroskopię Ramana, rentgenografię proszkową (XRD), obrazowanie STEM i TEM oraz spektroskopię EDX.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Gryboś, Joanna
dc.contributor.authorpl
Łuszpiński, Krystian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzyk, Piotr - 131389
dc.contributor.reviewerpl
Gryboś, Joanna
dc.date.accessioned
2023-10-04T21:30:47Z
dc.date.available
2023-10-04T21:30:47Z
dc.date.submittedpl
2023-09-29
dc.fieldofstudypl
zaawansowane materiały i nanotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-142096-129290
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320484
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Nanocrystals, Mixed Spinels, Morphology, XRD, Raman Spectroscopy, TEM, STEM
dc.subject.plpl
Nanokryształy, Spinele Mieszane, Morfologia, XRD, Spektroskopia Ramana, TEM, STEM.
dc.titlepl
Heterozłącza tlenkowe na bazie spinelu kobaltowego - synteza, charakretystyka fizykochemiczna i reaktywność.
dc.title.alternativepl
Oxide heterojunctions based on cobalt spinel - synthesis, physicochemical characteristics and reactivity.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available