Rola narracji w reklamie. Cele, funkcje i społeczny kontekst storytellingu w zarządzaniu marką

licenciate
dc.abstract.enThe topic of my work is the role of narration in advertising. The phenomenon of storytelling is more and more often used in building relations between the brand and its recipients. Creating an interesting story and then telling it in the right way, is an important tool used in managing and building the involvement of the community around the brand. In the era of Internet and new technologies narrative advertising adopts a digital form that differs significantly from the traditional version focusing mainly on interactivity and dialogue with the recipient. This phenomenon is present mainly on social media which are currently one of the most important tools for communication between brands and customers. Development and innovation in the area of ​​digital media are progressing extremely fast. For this reason the research being carried out quickly loses credibility and requires constant updating. Thus it shows great potential and possibilities of the phenomenon I am investigating.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy jest rola narracji w reklamie. Zjawisko storytellingu coraz częściej wykorzystywane jest w budowaniu relacji pomiędzy marką i jej odbiorcami. Stworzenie ciekawej historii, a następnie opowiedzenie jej w odpowiedni sposób, stanowi ważne narzędzie wykorzystywane w zarządzaniu i budowaniu zaangażowania społeczności skupionej wokół marki. W dobie Internetu i nowych technologii reklama narracyjna przyjmuje cyfrową formę, która znacząco różni się od tradycyjnej wersji, koncentrując się głównie na interaktywności i dialogu prowadzonym z odbiorcą. Zjawisko to, obecne jest przede wszystkim na portalach społecznościowych, które stanowią współcześnie jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji marek z odbiorcami. Rozwój oraz innowacje w obszarze cyfrowych mediów postępują niezmiernie szybko. Z tego względu, przeprowadzane badania, szybko tracą na wiarygodności i wymagają nieustannej aktualizacji, a tym samym wskazują na ogromny potencjał i możliwości badanego przeze mnie zjawiska.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorHandzel, Zbigniew - 128282 pl
dc.contributor.authorPilipiuk, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerHandzel, Zbigniew - 128282 pl
dc.contributor.reviewerModzelewska, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:58:01Z
dc.date.available2020-07-27T19:58:01Z
dc.date.submitted2018-10-19pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-127530-177066pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231405
dc.languagepolpl
dc.subject.enADVERTISEMENT- STORYTELLING - DIGITAL STORYTELLING - SOCIAL MEDIA - INTERACTIVITY - BRANDpl
dc.subject.plREKLAMA- STORYTELLING - DIGITAL STORYTELLING – SOCIAL MEDIA - INTERAKTYWNOŚĆ - MARKApl
dc.titleRola narracji w reklamie. Cele, funkcje i społeczny kontekst storytellingu w zarządzaniu markąpl
dc.title.alternativeThe role of narration in advertising. Objectives, functions and the social context of storytelling in brand managementpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of my work is the role of narration in advertising. The phenomenon of storytelling is more and more often used in building relations between the brand and its recipients. Creating an interesting story and then telling it in the right way, is an important tool used in managing and building the involvement of the community around the brand. In the era of Internet and new technologies narrative advertising adopts a digital form that differs significantly from the traditional version focusing mainly on interactivity and dialogue with the recipient. This phenomenon is present mainly on social media which are currently one of the most important tools for communication between brands and customers. Development and innovation in the area of ​​digital media are progressing extremely fast. For this reason the research being carried out quickly loses credibility and requires constant updating. Thus it shows great potential and possibilities of the phenomenon I am investigating.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy jest rola narracji w reklamie. Zjawisko storytellingu coraz częściej wykorzystywane jest w budowaniu relacji pomiędzy marką i jej odbiorcami. Stworzenie ciekawej historii, a następnie opowiedzenie jej w odpowiedni sposób, stanowi ważne narzędzie wykorzystywane w zarządzaniu i budowaniu zaangażowania społeczności skupionej wokół marki. W dobie Internetu i nowych technologii reklama narracyjna przyjmuje cyfrową formę, która znacząco różni się od tradycyjnej wersji, koncentrując się głównie na interaktywności i dialogu prowadzonym z odbiorcą. Zjawisko to, obecne jest przede wszystkim na portalach społecznościowych, które stanowią współcześnie jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji marek z odbiorcami. Rozwój oraz innowacje w obszarze cyfrowych mediów postępują niezmiernie szybko. Z tego względu, przeprowadzane badania, szybko tracą na wiarygodności i wymagają nieustannej aktualizacji, a tym samym wskazują na ogromny potencjał i możliwości badanego przeze mnie zjawiska.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Handzel, Zbigniew - 128282
dc.contributor.authorpl
Pilipiuk, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Handzel, Zbigniew - 128282
dc.contributor.reviewerpl
Modzelewska, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:58:01Z
dc.date.available
2020-07-27T19:58:01Z
dc.date.submittedpl
2018-10-19
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-127530-177066
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231405
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ADVERTISEMENT- STORYTELLING - DIGITAL STORYTELLING - SOCIAL MEDIA - INTERACTIVITY - BRAND
dc.subject.plpl
REKLAMA- STORYTELLING - DIGITAL STORYTELLING – SOCIAL MEDIA - INTERAKTYWNOŚĆ - MARKA
dc.titlepl
Rola narracji w reklamie. Cele, funkcje i społeczny kontekst storytellingu w zarządzaniu marką
dc.title.alternativepl
The role of narration in advertising. Objectives, functions and the social context of storytelling in brand management
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
80
Views per month
Views per city
Warsaw
27
Krakow
11
Gdansk
4
Poznan
4
Wroclaw
3
Kaliska Kosierskie
2
Katowice
2
Athens
1
Brzoza Krolewska
1
Budapest
1

No access

No Thumbnail Available