Zachowania ryzykowne u uczniów gimnazjum

master
dc.abstract.enSummaryThe main goal of the current thesis is to find out what risky behavior the students of Gimnazjun 9 in Krakow engage in, what are the reasons for these behaviors and what behaviors are the most common. The practical purpose for this work is to establish guidelines for prevention. This paper consists of an opening, an ending and three chapters. The first chapter is an overview of other written work about risky behavior in teens. The second chapter is the methodology of my research and the formulation of the main thesis as well as smaller thesis items. The third chapter is an analysis of my research. According to my research, the predominant risky behavior in the students of Gimnazjum 9 is drinking alcohol. To a lesser degree, it is also smoking cigarettes and drug use. The most important factor in the profile of a subject’s risky behavior is family background. The prevention program for Gimnazjum 9 should: contain a plan to educate the students about alcohol and drugs, be directed as parents as well as students, concentrate on building assertiveness in students and propose an alternative to risky behavior.pl
dc.abstract.plSTRESZCZENIECelem głównym pracy była odpowiedź na pytanie, jakie zachowania ryzykowne podejmują uczniowie Gimnazjum nr 9 im, Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz czym te zachowania są uwarunkowane i jakie ich formy młodzież przejawia najczęściej. Cel praktyczny dotyczył sformułowania wytycznych i rekomendacji dla szkolnego programu profilaktyki tego gimnazjum. Praca składa się z wstępu, zakończenia oraz trzech zasadniczych części-rozdziałów. Pierwszą część stanowi przegląd dostępnych na rynku publikacji poświęconych zachowaniom ryzykownych u młodzieży. Drugi rozdział to opis koncepcji metodologicznej badań własnych wraz z sformułowanym problemem badawczym i problemami szczegółowymi. Trzecia część pracy to analiza wyników badań własnych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że dominującym zachowaniem ryzykownym młodzieży Gimnazjum nr 9 jest picie alkoholu, w mniejszym stopniu palenie papierosów oraz stosowanie środków odurzających. Najważniejszym uwarunkowaniem występowania zachowań ryzykownych jest charakter środowiska rodzinnego uczniów. Program profilaktyki tegoż gimnazjum powinien: obejmować przekazanie uczniom wiedzy o środkach uzależniających, być skierowany także do rodziców, skoncentrować się na rozwijaniu asertywności uczniów oraz proponować alternatywę dla zachowań ryzykownych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKusztal, Justyna - 129797 pl
dc.contributor.advisorPalka, Stanisław - 131249 pl
dc.contributor.authorMachulak, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKusztal, Justyna - 129797 pl
dc.contributor.reviewerPalka, Stanisław - 131249 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:35:35Z
dc.date.available2020-07-24T23:35:35Z
dc.date.submitted2014-06-30pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-85879-166828pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194569
dc.languagepolpl
dc.subject.enrisk behaviors, smoking, alcohol, drugspl
dc.subject.plzachowania ryzykowne, palenie tytoniu, alkohol, narkotykipl
dc.titleZachowania ryzykowne u uczniów gimnazjumpl
dc.title.alternativeRisky behaviour in Gymasium pupilspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
SummaryThe main goal of the current thesis is to find out what risky behavior the students of Gimnazjun 9 in Krakow engage in, what are the reasons for these behaviors and what behaviors are the most common. The practical purpose for this work is to establish guidelines for prevention. This paper consists of an opening, an ending and three chapters. The first chapter is an overview of other written work about risky behavior in teens. The second chapter is the methodology of my research and the formulation of the main thesis as well as smaller thesis items. The third chapter is an analysis of my research. According to my research, the predominant risky behavior in the students of Gimnazjum 9 is drinking alcohol. To a lesser degree, it is also smoking cigarettes and drug use. The most important factor in the profile of a subject’s risky behavior is family background. The prevention program for Gimnazjum 9 should: contain a plan to educate the students about alcohol and drugs, be directed as parents as well as students, concentrate on building assertiveness in students and propose an alternative to risky behavior.
dc.abstract.plpl
STRESZCZENIECelem głównym pracy była odpowiedź na pytanie, jakie zachowania ryzykowne podejmują uczniowie Gimnazjum nr 9 im, Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz czym te zachowania są uwarunkowane i jakie ich formy młodzież przejawia najczęściej. Cel praktyczny dotyczył sformułowania wytycznych i rekomendacji dla szkolnego programu profilaktyki tego gimnazjum. Praca składa się z wstępu, zakończenia oraz trzech zasadniczych części-rozdziałów. Pierwszą część stanowi przegląd dostępnych na rynku publikacji poświęconych zachowaniom ryzykownych u młodzieży. Drugi rozdział to opis koncepcji metodologicznej badań własnych wraz z sformułowanym problemem badawczym i problemami szczegółowymi. Trzecia część pracy to analiza wyników badań własnych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że dominującym zachowaniem ryzykownym młodzieży Gimnazjum nr 9 jest picie alkoholu, w mniejszym stopniu palenie papierosów oraz stosowanie środków odurzających. Najważniejszym uwarunkowaniem występowania zachowań ryzykownych jest charakter środowiska rodzinnego uczniów. Program profilaktyki tegoż gimnazjum powinien: obejmować przekazanie uczniom wiedzy o środkach uzależniających, być skierowany także do rodziców, skoncentrować się na rozwijaniu asertywności uczniów oraz proponować alternatywę dla zachowań ryzykownych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kusztal, Justyna - 129797
dc.contributor.advisorpl
Palka, Stanisław - 131249
dc.contributor.authorpl
Machulak, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kusztal, Justyna - 129797
dc.contributor.reviewerpl
Palka, Stanisław - 131249
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:35:35Z
dc.date.available
2020-07-24T23:35:35Z
dc.date.submittedpl
2014-06-30
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-85879-166828
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194569
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
risk behaviors, smoking, alcohol, drugs
dc.subject.plpl
zachowania ryzykowne, palenie tytoniu, alkohol, narkotyki
dc.titlepl
Zachowania ryzykowne u uczniów gimnazjum
dc.title.alternativepl
Risky behaviour in Gymasium pupils
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Krakow
3
Lodz
3
Katowice
2
Wroclaw
2
Barcin
1
Dublin
1
Elblag
1
Koszalin
1
Ostrowiec Świętokrzyski
1
Piotrkow Trybunalski
1

No access

No Thumbnail Available