"Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu wywłaszczenia"

master
dc.abstract.enThe subject of my thesis is to discuss issues related to the liability for expropriation of property.Expropriation institution is an institution governed by public law which involves the effects of administrative law in the area the civil law. Its specificity lies in the fact that it combines features of the private law and public law. The usage of this institution allows a public authority to interfere in the sphere of property rights of the individual. The institution of expropriation is necessary institution, because thanks to it the state obtains the rights to the property to another entity. Undisputed is the assumption that the expropriation of an administrative decision is final and the exceptional instrument. Under the democratic state ruled by law the expropriation of the property is permitted only for offsetting of the loss suffered by the dispossessed. The compensation obligation acts as a compensation.The subject of expropriation and the related matter of compensation belongs to my interests. The considerations in my thesis led to the conclusion that the rules that regulate the institution of expropriation need to be modified. This modification could consist of the integration of legal standards arising from the specific laws, the Law on Real Estate Management, as well as standards based on the constitution.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem mojej pracy magisterskiej jest omówienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Instytucja wywłąszczenia jest instytucją prawa publicznego, z którą przepisy prawa administracyjnego wiążą skutki w obszarze prawa cywilnego. Jej specyfika polega na tym, że łączy ona w sobie zarówno cechy prawa prywatnego, jak i cechy prawa publicznego. Zastosowanie tej instytucji pozwala władzy publicznej na ingerencję w sferę prawa własności jednostki. Instytucja wywłaszczenia jest instytucją konieczną, gdyż dzięki niej Państwo pozyskuje prawa przysługujące do nieruchomości innemu podmiotowi. Kwestią bezsporną jest założenie, że wywłaszczenie decyzją administracyjną stanowi instrument ostateczny i wyjątkowy. W warunkach demokratycznego państwa prawnego wywłaszczenie nieruchomości dopuszczalne jest jedynie za wyrównaniem szkody poniesionej przez wywłaszczonego. Obowiązek odszkodowawczy pełni funkcję kompensacyjną. Tematyka wywłaszczenia i powiązana z nią tematyka odszkodowania przynależy do kręgu moich zainteresowań. Rozważania zawarte w mojej pracy doprowadziły do stwierdzenia, iż przepisy regulujące instytucję wywłaszczenia potrzebują modyfikacji. Modyfikacja ta mogłaby polegać na zintegrowaniu norm prawnych wynikających z ustaw szczególnych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także norm wynikających z Konstytucji.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRomańska, Marta - 131689 pl
dc.contributor.authorKozera, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKnysiak-Sudyka, Hanna - 128939 pl
dc.contributor.reviewerRomańska, Marta - 131689 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:35:17Z
dc.date.available2020-07-25T03:35:17Z
dc.date.submitted2014-09-10pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-89895-116261pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198201
dc.languagepolpl
dc.subject.enexpropriation, liability for damages, propertypl
dc.subject.plwywłaszczenie, odpowiedzialność odszkodowawcza, gospodarka nieruchomościamipl
dc.title"Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu wywłaszczenia"pl
dc.title.alternative"Liability for damages for expropriation"pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of my thesis is to discuss issues related to the liability for expropriation of property.Expropriation institution is an institution governed by public law which involves the effects of administrative law in the area the civil law. Its specificity lies in the fact that it combines features of the private law and public law. The usage of this institution allows a public authority to interfere in the sphere of property rights of the individual. The institution of expropriation is necessary institution, because thanks to it the state obtains the rights to the property to another entity. Undisputed is the assumption that the expropriation of an administrative decision is final and the exceptional instrument. Under the democratic state ruled by law the expropriation of the property is permitted only for offsetting of the loss suffered by the dispossessed. The compensation obligation acts as a compensation.The subject of expropriation and the related matter of compensation belongs to my interests. The considerations in my thesis led to the conclusion that the rules that regulate the institution of expropriation need to be modified. This modification could consist of the integration of legal standards arising from the specific laws, the Law on Real Estate Management, as well as standards based on the constitution.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem mojej pracy magisterskiej jest omówienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Instytucja wywłąszczenia jest instytucją prawa publicznego, z którą przepisy prawa administracyjnego wiążą skutki w obszarze prawa cywilnego. Jej specyfika polega na tym, że łączy ona w sobie zarówno cechy prawa prywatnego, jak i cechy prawa publicznego. Zastosowanie tej instytucji pozwala władzy publicznej na ingerencję w sferę prawa własności jednostki. Instytucja wywłaszczenia jest instytucją konieczną, gdyż dzięki niej Państwo pozyskuje prawa przysługujące do nieruchomości innemu podmiotowi. Kwestią bezsporną jest założenie, że wywłaszczenie decyzją administracyjną stanowi instrument ostateczny i wyjątkowy. W warunkach demokratycznego państwa prawnego wywłaszczenie nieruchomości dopuszczalne jest jedynie za wyrównaniem szkody poniesionej przez wywłaszczonego. Obowiązek odszkodowawczy pełni funkcję kompensacyjną. Tematyka wywłaszczenia i powiązana z nią tematyka odszkodowania przynależy do kręgu moich zainteresowań. Rozważania zawarte w mojej pracy doprowadziły do stwierdzenia, iż przepisy regulujące instytucję wywłaszczenia potrzebują modyfikacji. Modyfikacja ta mogłaby polegać na zintegrowaniu norm prawnych wynikających z ustaw szczególnych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także norm wynikających z Konstytucji.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Romańska, Marta - 131689
dc.contributor.authorpl
Kozera, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Knysiak-Sudyka, Hanna - 128939
dc.contributor.reviewerpl
Romańska, Marta - 131689
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:35:17Z
dc.date.available
2020-07-25T03:35:17Z
dc.date.submittedpl
2014-09-10
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-89895-116261
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198201
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
expropriation, liability for damages, property
dc.subject.plpl
wywłaszczenie, odpowiedzialność odszkodowawcza, gospodarka nieruchomościami
dc.titlepl
"Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu wywłaszczenia"
dc.title.alternativepl
"Liability for damages for expropriation"
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Boardman
1
Dublin
1
Olsztyn
1
Opole
1
Skarzysko-Kamienna
1

No access

No Thumbnail Available