"Assessing the quality of translation procedures to translate cultural references in the Gilmore Girls TV series based on the recipients' feedback".

master
dc.abstract.enThe Gilmore Girls, an American TV show, abounds in cultural references which are very often difficult to understand for a non-American recipient. The translation of these references is an additional impediment for a translator. The target text often depends on the applied strategy, whose extremes are domestication and foreignization. The main problem examined in the thesis is which translation strategy, in reference to Christiane Nord’s model (documentary or instrumental translation), was applied by the Netflix translators of the Gilmore Girls. The response to this question was based on the frequency analysis of the translation procedures applied in the translation of chosen references. The functionalistic, response-based approach was applied in order to assess their translation quality. This assessment was based on a survey which was conducted among both Americans and Poles. It compared the level of understanding of the chosen cultural references from the Gilmore Girls series among people from both groups. The Polish group was also asked to assess the translation of the chosen references in both subtitle and voice-over versions. The aim of this paper is to perform a translation quality assessment of chosen cultural references and examine the translation procedures which were applied for this purpose, and to propose a method of translating texts containing cultural references.pl
dc.abstract.plAmerykański serial telewizyjny „Gilmore Girls” obfituje w odwołania kulturowe, tak zwane kulturemy, które często są trudne do zrozumienia dla nieamerykańskiego odbiorcy. Tłumaczenie tego typu odwołań jest dodatkowym utrudnieniem dla tłumacza. Tekst docelowy niejednokrotnie zależy od zastosowanej strategii, których biegunami są domestykacja i egzotyzacja. Problem główny w niniejszej pracy sprowadza się do pytania, którą strategię, w oparciu o model Christiane Nord (tłumaczenie dokumentalne lub instrumentalne) zastosowali tłumacze serialu „Gilmore Girls” z platformy Netflix. Odpowiedź na nie oparto na wynikach analizy częstotliwości zastosowanych procedur tłumaczeniowych w odniesieniu do wybranych kulturemów. W ocenie jakości przekładu zastosowano metodę funkcjonalną, opartą na reakcji, czyli odpowiedziach respondentów w ankiecie przeprowadzonej wśród Amerykanów oraz Polaków. Porównano w niej stopień, w jakim różni się rozpoznawalność kulturemów między reprezentantami obu nacji. Polacy ocenili ponadto jakość przełożenia ich na język polski zarówno w formie napisów, jak i wersji lektorskiej. Celem niniejszej pracy jest ocena jakości tłumaczenia poszczególnych odwołań kulturowych i zastosowanych w tym celu procedur oraz zaproponowanie metody przekładu tekstów, które je zawierają.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorTyupa, Sergiypl
dc.contributor.authorRosa, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerPiotrowska, Maria - 185616 pl
dc.contributor.reviewerTyupa, Sergiypl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:59:28Z
dc.date.available2020-07-27T09:59:28Z
dc.date.submitted2017-09-26pl
dc.fieldofstudyprzekład i komunikacja międzykulturowapl
dc.identifier.apddiploma-117437-147656pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222636
dc.languageengpl
dc.subject.enTQA, AVT, cultureme, strategy, procedure, translationpl
dc.subject.plTQA, AVT, kulturem, strategia, procedura, przekładpl
dc.title"Assessing the quality of translation procedures to translate cultural references in the Gilmore Girls TV series based on the recipients' feedback".pl
dc.title.alternativeOcena jakości procedur zastosowanych w tłumaczeniu odwołań kulturowych w serialu Gilmore Girls na podstawie opinii respondentówpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Gilmore Girls, an American TV show, abounds in cultural references which are very often difficult to understand for a non-American recipient. The translation of these references is an additional impediment for a translator. The target text often depends on the applied strategy, whose extremes are domestication and foreignization. The main problem examined in the thesis is which translation strategy, in reference to Christiane Nord’s model (documentary or instrumental translation), was applied by the Netflix translators of the Gilmore Girls. The response to this question was based on the frequency analysis of the translation procedures applied in the translation of chosen references. The functionalistic, response-based approach was applied in order to assess their translation quality. This assessment was based on a survey which was conducted among both Americans and Poles. It compared the level of understanding of the chosen cultural references from the Gilmore Girls series among people from both groups. The Polish group was also asked to assess the translation of the chosen references in both subtitle and voice-over versions. The aim of this paper is to perform a translation quality assessment of chosen cultural references and examine the translation procedures which were applied for this purpose, and to propose a method of translating texts containing cultural references.
dc.abstract.plpl
Amerykański serial telewizyjny „Gilmore Girls” obfituje w odwołania kulturowe, tak zwane kulturemy, które często są trudne do zrozumienia dla nieamerykańskiego odbiorcy. Tłumaczenie tego typu odwołań jest dodatkowym utrudnieniem dla tłumacza. Tekst docelowy niejednokrotnie zależy od zastosowanej strategii, których biegunami są domestykacja i egzotyzacja. Problem główny w niniejszej pracy sprowadza się do pytania, którą strategię, w oparciu o model Christiane Nord (tłumaczenie dokumentalne lub instrumentalne) zastosowali tłumacze serialu „Gilmore Girls” z platformy Netflix. Odpowiedź na nie oparto na wynikach analizy częstotliwości zastosowanych procedur tłumaczeniowych w odniesieniu do wybranych kulturemów. W ocenie jakości przekładu zastosowano metodę funkcjonalną, opartą na reakcji, czyli odpowiedziach respondentów w ankiecie przeprowadzonej wśród Amerykanów oraz Polaków. Porównano w niej stopień, w jakim różni się rozpoznawalność kulturemów między reprezentantami obu nacji. Polacy ocenili ponadto jakość przełożenia ich na język polski zarówno w formie napisów, jak i wersji lektorskiej. Celem niniejszej pracy jest ocena jakości tłumaczenia poszczególnych odwołań kulturowych i zastosowanych w tym celu procedur oraz zaproponowanie metody przekładu tekstów, które je zawierają.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Tyupa, Sergiy
dc.contributor.authorpl
Rosa, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Piotrowska, Maria - 185616
dc.contributor.reviewerpl
Tyupa, Sergiy
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:59:28Z
dc.date.available
2020-07-27T09:59:28Z
dc.date.submittedpl
2017-09-26
dc.fieldofstudypl
przekład i komunikacja międzykulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-117437-147656
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222636
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
TQA, AVT, cultureme, strategy, procedure, translation
dc.subject.plpl
TQA, AVT, kulturem, strategia, procedura, przekład
dc.titlepl
"Assessing the quality of translation procedures to translate cultural references in the Gilmore Girls TV series based on the recipients' feedback".
dc.title.alternativepl
Ocena jakości procedur zastosowanych w tłumaczeniu odwołań kulturowych w serialu Gilmore Girls na podstawie opinii respondentów
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
102
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Krakow
11
Ożarów
10
Gdynia
6
Ostrowiec Świętokrzyski
6
Terzigno
6
Wroclaw
6
Ozarow
5
Bandhagen
3
Sosnowiec
3

No access

No Thumbnail Available