Zjawisko przestępczości wśród pseudokibiców z Krosna.

master
dc.abstract.enThis work consists of introduction, three chapters and conclusion. The first chapter of work begins with a brief characterization of hooligans as a subculture, they are shown and their activities such as: illegal fights or promotions, their creativity, and costs that are incurred for safety at matches. The chapter concludes with a characterization of an offense under the Criminal Code literature and, in the end are described selected theories of crime.The second is a description of the research methodology, and formulating their own research problem and the problems detailed. The third section is an analysis of the results of research of its own. High impact on committing crimes by hooligans in Krosno is the lack of jobs, the desire to belong to a group. Young people to get respect must be shown some other drug dealers involved in illegal fights. Interview with Chief Inspector Zenon Stanisz was very helpful, thanks to this conversation, I could see how the police deal with hooligans. And what methods apply.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca składa się z wstępu, trzech rozdziałów oraz z zakończenia. Pierwszy rozdział pracy rozpoczyna się od krótkiego scharakteryzowania szalikowców jako subkulturę, ukazane są również ich działania takie jak: ustawka czy promocje, ich twórczość oraz koszty jakie są ponoszone na bezpieczeństwo na meczach. Rozdział ten kończy się charakteryzowaniu przestępstwa w świetle literatury oraz kodeksu karnego, na samym końcu zostały opisane wybrane teorie przestępczości.Drugi jest opisem metodologi badań własnych wraz ze sformułowaniem problemu badawczego oraz problemów szczegółowych. Trzeci rozdział to analiza wyników badań własnych. Duży wpływ na popełnianie przestępstw przez pseudokibiców w Krośnie jest brak miejsc pracy, chęć przynależności do grupy. Młodzi ludzie aby uzyskać szacunek muszą się wykazać, jedni handlują narkotykami inni uczestniczą w nielegalnych walkach. Rozmowa z nadkomisarzem Zenonem Staniszem była bardzo pomocna, dzięki tej rozmowie mogłem zobaczyć w jaki sposób policja radzi sobie z pseudokibicami. Oraz jakie metody stosują.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKusztal, Justyna - 129797 pl
dc.contributor.authorPiróg, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKusztal, Justyna - 129797 pl
dc.contributor.reviewerPalka, Stanisław - 131249 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:17:29Z
dc.date.available2020-07-25T04:17:29Z
dc.date.submitted2015-06-27pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-90611-170336pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198864
dc.languagepolpl
dc.subject.enHooligans, law, illegal fighting crime, matchpl
dc.subject.plPseudokibic, prawo, nielegalne walki, przestępstwo, meczpl
dc.titleZjawisko przestępczości wśród pseudokibiców z Krosna.pl
dc.title.alternativeThe phenomenon of crime among hooligans from Krosnopl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work consists of introduction, three chapters and conclusion. The first chapter of work begins with a brief characterization of hooligans as a subculture, they are shown and their activities such as: illegal fights or promotions, their creativity, and costs that are incurred for safety at matches. The chapter concludes with a characterization of an offense under the Criminal Code literature and, in the end are described selected theories of crime.The second is a description of the research methodology, and formulating their own research problem and the problems detailed. The third section is an analysis of the results of research of its own. High impact on committing crimes by hooligans in Krosno is the lack of jobs, the desire to belong to a group. Young people to get respect must be shown some other drug dealers involved in illegal fights. Interview with Chief Inspector Zenon Stanisz was very helpful, thanks to this conversation, I could see how the police deal with hooligans. And what methods apply.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca składa się z wstępu, trzech rozdziałów oraz z zakończenia. Pierwszy rozdział pracy rozpoczyna się od krótkiego scharakteryzowania szalikowców jako subkulturę, ukazane są również ich działania takie jak: ustawka czy promocje, ich twórczość oraz koszty jakie są ponoszone na bezpieczeństwo na meczach. Rozdział ten kończy się charakteryzowaniu przestępstwa w świetle literatury oraz kodeksu karnego, na samym końcu zostały opisane wybrane teorie przestępczości.Drugi jest opisem metodologi badań własnych wraz ze sformułowaniem problemu badawczego oraz problemów szczegółowych. Trzeci rozdział to analiza wyników badań własnych. Duży wpływ na popełnianie przestępstw przez pseudokibiców w Krośnie jest brak miejsc pracy, chęć przynależności do grupy. Młodzi ludzie aby uzyskać szacunek muszą się wykazać, jedni handlują narkotykami inni uczestniczą w nielegalnych walkach. Rozmowa z nadkomisarzem Zenonem Staniszem była bardzo pomocna, dzięki tej rozmowie mogłem zobaczyć w jaki sposób policja radzi sobie z pseudokibicami. Oraz jakie metody stosują.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kusztal, Justyna - 129797
dc.contributor.authorpl
Piróg, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kusztal, Justyna - 129797
dc.contributor.reviewerpl
Palka, Stanisław - 131249
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:17:29Z
dc.date.available
2020-07-25T04:17:29Z
dc.date.submittedpl
2015-06-27
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-90611-170336
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198864
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Hooligans, law, illegal fighting crime, match
dc.subject.plpl
Pseudokibic, prawo, nielegalne walki, przestępstwo, mecz
dc.titlepl
Zjawisko przestępczości wśród pseudokibiców z Krosna.
dc.title.alternativepl
The phenomenon of crime among hooligans from Krosno
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Krakow
3
Wroclaw
3
Miejsce Piastowe
2
Chandler
1
Des Moines
1
Dublin
1
Katowice
1
Krempna
1

No access

No Thumbnail Available