Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i we Francji

master
dc.abstract.enThe purpose of the below thesis is to present the role played by small and medium-sized enterprises in Poland and France in the development of the economy.The entire thesis is divided into four parts. The first chapter presents a theoretical aspect of enterprise’s development and characterizes the factors ( both internal and external) that influence this development. The second chapter shows the characteristic of the SME sector, the role it plays in the Polish economy and compares the above mentioned sector to other European countries. The third chapter presents the development of the SME sector between 2012 and 2014. It covers such areas as the barriers to development of SMEs in Poland, the number of entities, the structure of their employment and the sources of funding. In the fourth and last chapter, the situation of the small and medium-sized enterprises has been described the same way as for the third one, including the barriers to the development, the employment and the sources of funding but this time, regarding France.The thesis has been based on the literature, websites including reports on the SME sector in both France and Poland as well as statistics and scientific articles.pl
dc.abstract.plCelem pracy dyplomowej jest zaprezentowanie roli jaką odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i we Francji w rozwoju gospodarki.Całość pracy składa się z czterech części. Rozdział pierwszy przedstawia teoretyczny aspekt rozwoju przedsiębiorstwa oraz charakteryzuje czynniki ( zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne), które na ten rozwój wpływają. Rozdział drugi stanowi charakterystykę sektora MŚP i roli jaką on odgrywa w polskiej gospodarce oraz porównuje sektor MŚP w Polsce na tle innych krajów europejskich. W rozdziale trzecim przedstawiono rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2012 do 2014. Rozdział ten obejmuje takie obszary jak bariery rozwoju MŚP w Polsce, liczebność podmiotów, strukturę zatrudnienia oraz ich źródła finansowania. W czwartym a zarazem ostatnim rozdziale opisano analogicznie sektor MŚP jak w rozdziale trzecim, przedstawiając bariery rozwoju, stan zatrudnienia i źródła finansowania, ale został on w całości poświęcony Francji.Praca powstała w oparciu o literaturę przedmiotu, artykuły, źródła internetowe zawierające m.in. raporty opisujące sektor MŚP w Polsce jak i we Francji oraz dane statystyczne i artykuły naukowe.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁach, Katarzynapl
dc.contributor.authorGiza, Soniapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁach, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T12:05:39Z
dc.date.available2020-07-27T12:05:39Z
dc.date.submitted2017-11-29pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-119547-148526pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224535
dc.languagepolpl
dc.subject.enSME barriers to development – SME employment – SME sector – SME sources of financepl
dc.subject.plbariery rozwoju MŚP – sektor MŚP – zatrudnienie w MŚP – źródła finansowaniapl
dc.titleZnaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i we Francjipl
dc.title.alternativeSmall and Medium enterprises sector and their meaning in both Poland and France.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the below thesis is to present the role played by small and medium-sized enterprises in Poland and France in the development of the economy.The entire thesis is divided into four parts. The first chapter presents a theoretical aspect of enterprise’s development and characterizes the factors ( both internal and external) that influence this development. The second chapter shows the characteristic of the SME sector, the role it plays in the Polish economy and compares the above mentioned sector to other European countries. The third chapter presents the development of the SME sector between 2012 and 2014. It covers such areas as the barriers to development of SMEs in Poland, the number of entities, the structure of their employment and the sources of funding. In the fourth and last chapter, the situation of the small and medium-sized enterprises has been described the same way as for the third one, including the barriers to the development, the employment and the sources of funding but this time, regarding France.The thesis has been based on the literature, websites including reports on the SME sector in both France and Poland as well as statistics and scientific articles.
dc.abstract.plpl
Celem pracy dyplomowej jest zaprezentowanie roli jaką odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i we Francji w rozwoju gospodarki.Całość pracy składa się z czterech części. Rozdział pierwszy przedstawia teoretyczny aspekt rozwoju przedsiębiorstwa oraz charakteryzuje czynniki ( zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne), które na ten rozwój wpływają. Rozdział drugi stanowi charakterystykę sektora MŚP i roli jaką on odgrywa w polskiej gospodarce oraz porównuje sektor MŚP w Polsce na tle innych krajów europejskich. W rozdziale trzecim przedstawiono rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2012 do 2014. Rozdział ten obejmuje takie obszary jak bariery rozwoju MŚP w Polsce, liczebność podmiotów, strukturę zatrudnienia oraz ich źródła finansowania. W czwartym a zarazem ostatnim rozdziale opisano analogicznie sektor MŚP jak w rozdziale trzecim, przedstawiając bariery rozwoju, stan zatrudnienia i źródła finansowania, ale został on w całości poświęcony Francji.Praca powstała w oparciu o literaturę przedmiotu, artykuły, źródła internetowe zawierające m.in. raporty opisujące sektor MŚP w Polsce jak i we Francji oraz dane statystyczne i artykuły naukowe.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łach, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Giza, Sonia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łach, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2020-07-27T12:05:39Z
dc.date.available
2020-07-27T12:05:39Z
dc.date.submittedpl
2017-11-29
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-119547-148526
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224535
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
SME barriers to development – SME employment – SME sector – SME sources of finance
dc.subject.plpl
bariery rozwoju MŚP – sektor MŚP – zatrudnienie w MŚP – źródła finansowania
dc.titlepl
Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i we Francji
dc.title.alternativepl
Small and Medium enterprises sector and their meaning in both Poland and France.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
92
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Poznan
8
Krakow
7
Lublin
7
Bialystok
4
Czechowice-Dziedzice
4
Tarnobrzeg
4
Wroclaw
4
Olsztyn
3
Paris
3

No access

No Thumbnail Available