Polityka zagraniczna IV Republiki Węgierskiej

master
dc.abstract.enSummary of the MA thesis entitledForeign Policy of the Fourth Republic of HungaryThe main purpose of the work was to show the pragmatism of Hungary's national foreign policy implemented in order to strengthen its position on the international arena through its impact on the decisions of the European Union, the development of bilateral relations with Russia and closer cooperation within the Visegrad Group and the Three Seas. Emphasis was placed on the analysis of Hungary's international relations with other countries as well as the economic and foreign policy implemented by the Fides government in 2010-2017.The work consists of four parts. The first of them conceptualized the definition of pragmatism. Its philosophical foundations, modern varieties such as neopragmatism and new pragmatism, as well as the possibilities of implementation in economic and foreign policy were discussed.The second part relates to the regional aspect of Hungary's foreign policy. Analyzes bilateral relations with individual neighboring countries, notes still current problem of national minorities and economic relations between states. It also presents Hungary's participation in international associations such as the Visegrad Group and the Three Seas. Brings Hungary's policy towards individual associations and the general common cooperation policy and its impact on the position in the European Union.Chapter three introduces Hungary's direct relations with the European Union. It presents their participation in EU development funds and analyzes the negotiating position in the talks on the budget for 2021-2027. It also discusses the subject of launching the procedure of Article 7 TEU in relation to Hungary and discusses the country's economic policy during the economic crisis, analyzing its direct causes related to the errors of previous governments. It also deals with the problematic nature of Hungary's relations with the European Union during the migration crisis.The last part of the work reports on the development of Hungarian-Russian relations in economic and foreign policy. It tackles the topic of their impact on international relations and the position of individual countries in their creation. It also analyzes the impact of Russian energy dominance in Hungary and the controversy that has emerged around these activities. It also presents the pragmatism of Fides' policy in relations with Russia resulting from the use of participation in European energy projects during bilateral negotiations with Moscow.pl
dc.abstract.plStreszczenie pracy magisterskiej pt.Polityka Zagraniczna IV Republiki WęgierskiejGłównym celem pracy było ukazanie pragmatyzmu narodowego polityki zagranicznej Węgier realizowanej w celu umocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej poprzez jej wpływ na decyzje Unii Europejskiej, rozwój dwustronnych relacji z Rosją oraz zacieśnienie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza. Nacisk został położony na analizę stosunków międzynarodowych Węgier z innymi państwami oraz politykę gospodarczą i gospodarczą politykę zagraniczną realizowaną przez rząd Fidesz w latach 2010-2017.Praca składa się z czterech części. W pierwszej z nich przeprowadzono konceptualizację definicji pragmatyzmu. Omówiono jego podstawy filozoficzne, współczesne odmiany jak neopragmatyzm i nowy pragmatyzm, a także możliwości implementacji w polityce gospodarczej i zagranicznej.Druga część odnosi się do regionalnego aspektu polityki zagranicznej Węgier. Analizuje relacje dwustronne z poszczególnymi krajami sąsiadującymi, zwracając uwagę na wciąż aktualny problem mniejszości narodowych i relacje gospodarcze między państwami. Przedstawia także udział Węgier w stowarzyszeniach międzynarodowych takich jak Grupa Wyszehradzka i Trójmorze. Przybliża politykę Węgier wobec poszczególnych zrzeszeń oraz ogólną wspólną politykę współpracy i jej wpływ na pozycję w Unii Europejskiej.Rozdział trzeci przybliża bezpośrednie relacje Węgier z Unią Europejską. Przedstawia ich udział w funduszach rozwojowych UE oraz analizuje pozycję negocjacyjną w rozmowach dotyczących budżetu na lata 2021-2027. Porusza także temat uruchomienia procedury artykułu 7 TUE w stosunku do Węgier i omawia politykę gospodarczą kraju w czasie kryzysu gospodarczego, dokonując analizy jej bezpośrednich przyczyn związanych z błędami poprzednich rządów. Traktuje także o problematyczności relacji Węgier z Unią Europejską w czasie kryzysu migracyjnego.Ostatnia część pracy relacjonuje rozwój węgiersko-rosyjskich stosunków w polityce gospodarczej i zagranicznej. Podejmuje temat ich wpływu na stosunki międzynarodowe i pozycję poszczególnych państw w ich kreowaniu. Analizuje także wpływ rosyjskiej dominacji energetycznej na Węgrzech oraz kontrowersje, które pojawiły się wokół tych działań. Przedstawia również pragmatyzm polityki rządu Fidesz w relacjach z Rosją wynikający z wykorzystywania uczestnictwa w europejskich projektach energetycznych podczas dwustronnych negocjacji z Moskwą.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.authorJaroń, Emilpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.reviewerFrankowski, Pawełpl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:46:06Z
dc.date.available2020-07-28T00:46:06Z
dc.date.submitted2019-09-13pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-133550-249253pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235840
dc.languagepolpl
dc.subject.enHungary, Fides, Viktor Orbán, foreign policy, economic policy, international relations, pragmatism, Russia, energy, regionalism, European Union, Visegrad Group, Three Seas, economic crisis, migration crisispl
dc.subject.plWęgry, Fidesz, Viktor Orbán, polityka zagraniczna, polityka gospodarcza, stosunki międzynarodowe, pragmatyzm, Rosja, energetyka, regionalizm, Unia Europejska, Grupa Wyszehradzka, Trójmorze, kryzys gospodarczy, kryzys migracyjnypl
dc.titlePolityka zagraniczna IV Republiki Węgierskiejpl
dc.title.alternativeForeign Policy of the Fourth Republic of Hungarypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Summary of the MA thesis entitledForeign Policy of the Fourth Republic of HungaryThe main purpose of the work was to show the pragmatism of Hungary's national foreign policy implemented in order to strengthen its position on the international arena through its impact on the decisions of the European Union, the development of bilateral relations with Russia and closer cooperation within the Visegrad Group and the Three Seas. Emphasis was placed on the analysis of Hungary's international relations with other countries as well as the economic and foreign policy implemented by the Fides government in 2010-2017.The work consists of four parts. The first of them conceptualized the definition of pragmatism. Its philosophical foundations, modern varieties such as neopragmatism and new pragmatism, as well as the possibilities of implementation in economic and foreign policy were discussed.The second part relates to the regional aspect of Hungary's foreign policy. Analyzes bilateral relations with individual neighboring countries, notes still current problem of national minorities and economic relations between states. It also presents Hungary's participation in international associations such as the Visegrad Group and the Three Seas. Brings Hungary's policy towards individual associations and the general common cooperation policy and its impact on the position in the European Union.Chapter three introduces Hungary's direct relations with the European Union. It presents their participation in EU development funds and analyzes the negotiating position in the talks on the budget for 2021-2027. It also discusses the subject of launching the procedure of Article 7 TEU in relation to Hungary and discusses the country's economic policy during the economic crisis, analyzing its direct causes related to the errors of previous governments. It also deals with the problematic nature of Hungary's relations with the European Union during the migration crisis.The last part of the work reports on the development of Hungarian-Russian relations in economic and foreign policy. It tackles the topic of their impact on international relations and the position of individual countries in their creation. It also analyzes the impact of Russian energy dominance in Hungary and the controversy that has emerged around these activities. It also presents the pragmatism of Fides' policy in relations with Russia resulting from the use of participation in European energy projects during bilateral negotiations with Moscow.
dc.abstract.plpl
Streszczenie pracy magisterskiej pt.Polityka Zagraniczna IV Republiki WęgierskiejGłównym celem pracy było ukazanie pragmatyzmu narodowego polityki zagranicznej Węgier realizowanej w celu umocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej poprzez jej wpływ na decyzje Unii Europejskiej, rozwój dwustronnych relacji z Rosją oraz zacieśnienie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza. Nacisk został położony na analizę stosunków międzynarodowych Węgier z innymi państwami oraz politykę gospodarczą i gospodarczą politykę zagraniczną realizowaną przez rząd Fidesz w latach 2010-2017.Praca składa się z czterech części. W pierwszej z nich przeprowadzono konceptualizację definicji pragmatyzmu. Omówiono jego podstawy filozoficzne, współczesne odmiany jak neopragmatyzm i nowy pragmatyzm, a także możliwości implementacji w polityce gospodarczej i zagranicznej.Druga część odnosi się do regionalnego aspektu polityki zagranicznej Węgier. Analizuje relacje dwustronne z poszczególnymi krajami sąsiadującymi, zwracając uwagę na wciąż aktualny problem mniejszości narodowych i relacje gospodarcze między państwami. Przedstawia także udział Węgier w stowarzyszeniach międzynarodowych takich jak Grupa Wyszehradzka i Trójmorze. Przybliża politykę Węgier wobec poszczególnych zrzeszeń oraz ogólną wspólną politykę współpracy i jej wpływ na pozycję w Unii Europejskiej.Rozdział trzeci przybliża bezpośrednie relacje Węgier z Unią Europejską. Przedstawia ich udział w funduszach rozwojowych UE oraz analizuje pozycję negocjacyjną w rozmowach dotyczących budżetu na lata 2021-2027. Porusza także temat uruchomienia procedury artykułu 7 TUE w stosunku do Węgier i omawia politykę gospodarczą kraju w czasie kryzysu gospodarczego, dokonując analizy jej bezpośrednich przyczyn związanych z błędami poprzednich rządów. Traktuje także o problematyczności relacji Węgier z Unią Europejską w czasie kryzysu migracyjnego.Ostatnia część pracy relacjonuje rozwój węgiersko-rosyjskich stosunków w polityce gospodarczej i zagranicznej. Podejmuje temat ich wpływu na stosunki międzynarodowe i pozycję poszczególnych państw w ich kreowaniu. Analizuje także wpływ rosyjskiej dominacji energetycznej na Węgrzech oraz kontrowersje, które pojawiły się wokół tych działań. Przedstawia również pragmatyzm polityki rządu Fidesz w relacjach z Rosją wynikający z wykorzystywania uczestnictwa w europejskich projektach energetycznych podczas dwustronnych negocjacji z Moskwą.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.authorpl
Jaroń, Emil
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.reviewerpl
Frankowski, Paweł
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:46:06Z
dc.date.available
2020-07-28T00:46:06Z
dc.date.submittedpl
2019-09-13
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-133550-249253
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235840
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Hungary, Fides, Viktor Orbán, foreign policy, economic policy, international relations, pragmatism, Russia, energy, regionalism, European Union, Visegrad Group, Three Seas, economic crisis, migration crisis
dc.subject.plpl
Węgry, Fidesz, Viktor Orbán, polityka zagraniczna, polityka gospodarcza, stosunki międzynarodowe, pragmatyzm, Rosja, energetyka, regionalizm, Unia Europejska, Grupa Wyszehradzka, Trójmorze, kryzys gospodarczy, kryzys migracyjny
dc.titlepl
Polityka zagraniczna IV Republiki Węgierskiej
dc.title.alternativepl
Foreign Policy of the Fourth Republic of Hungary
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Warsaw
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available