Dzienniki polskich pisarzy i pisarek oraz ich recepcja w szkolnej edukacji polonistycznej

master
dc.abstract.enDissertation is an attempt of synthesizing main plots from three significant yet diverse journals written by polish authors of the 20th century. Studies concerning each of the individual work where preluded by theoretical introduction concerning journal as genre and other autobiographical genres and conceptions of truth and authenticity in modern literature.The second chapter is a result of an analysis of three plots in Witold Gombrowicz's Diary. The matter of writer's self-creation and aspects of his identity where heavily accentuated in his notes. Another expanded plot of Gombrowicz Diary, is author's commentary concerning his own and other writers output. Dissertation also includes author's commentary concerning polish identity and his views on literature and other branches of art.Maria Dąbrowska's Diaries where described in the third chapter. Her commentary concerning social, historical and political matters, and her individual way of perceiving reality was analyzed in this part.The fourth chapter describes Alekander Wat's My Century. Problems which are depicted are specific to a diary which was recorded and are also a testimony of a person born in 1900. Each chapter ends with an attempt of a description how these diaries may be useful in a learning process. This work also includes examples of subjects that might be used during classes.pl
dc.abstract.plPraca jest próbą syntezy najważniejszych wątków pochodzących z lektury trzech niezwykle ważnych i zarazem odmiennych dzienników polskich pisarzy dwudziestego wieku. Rozważania na temat poszczególnych dzieł zostały poprzedzone teoretycznym wstępem dotyczącym dziennika i innych gatunków autobiograficznych oraz kategorii prawdy we współczesnej literaturze.Drugi rozdział jest wynikiem analizy trzech istotnych wątków Dzienników Witolda Gombrowicza. Analizie zostało poddane zagadnienie dotyczące autokreacji pisarza i przejawy jego osobowości akcentowane w tych zapiskach. Innym rozbudowanym wątkiem Dzienników są komentarze Gombrowicza do własnej twórczości oraz innych pisarzy. W pracy zostały przedstawione również komentarze autora na temat polskości i Polaków, a także poglądy o literaturze i sztuce.Trzeci rozdział dotyczy twórczości diarystycznej Marii Dąbrowskiej. Analizie został poddany osobisty wymiar Dzienników pisarki oraz jej komentarze na tematy społeczne i historyczno-polityczne.Czwarty rozdział traktuje o Moim wieku Aleksandra Wata. Zagadnienia w nim poruszane to specyfika formy „pamiętnika mówionego” oraz świadectwo składane przez człowieka dwudziestego wieku.Rozdziały dotyczące dzienników poszczególnych pisarzy kończą się próbą charakterystyki recepcji każdego z nich w szkolnej edukacji polonistycznej oraz propozycjami lekcji z wykorzystaniem tych zapisków.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorHobot-Marcinek, Joanna - 128326 pl
dc.contributor.authorBuczek, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerHobot-Marcinek, Joanna - 128326 pl
dc.contributor.reviewerCzabanowska-Wróbel, Anna - 127618 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:35:38Z
dc.date.available2020-07-26T15:35:38Z
dc.date.submitted2015-07-07pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-98621-127549pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205919
dc.languagepolpl
dc.subject.endiary autobiography 20th century Gombrowicz Dąbrowska Watpl
dc.subject.pldziennik autobiografia XX wiek Gombrowicz Dąbrowska Watpl
dc.titleDzienniki polskich pisarzy i pisarek oraz ich recepcja w szkolnej edukacji polonistycznejpl
dc.title.alternativePolish writers diaries in the twentieth century and their receptionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Dissertation is an attempt of synthesizing main plots from three significant yet diverse journals written by polish authors of the 20th century. Studies concerning each of the individual work where preluded by theoretical introduction concerning journal as genre and other autobiographical genres and conceptions of truth and authenticity in modern literature.The second chapter is a result of an analysis of three plots in Witold Gombrowicz's Diary. The matter of writer's self-creation and aspects of his identity where heavily accentuated in his notes. Another expanded plot of Gombrowicz Diary, is author's commentary concerning his own and other writers output. Dissertation also includes author's commentary concerning polish identity and his views on literature and other branches of art.Maria Dąbrowska's Diaries where described in the third chapter. Her commentary concerning social, historical and political matters, and her individual way of perceiving reality was analyzed in this part.The fourth chapter describes Alekander Wat's My Century. Problems which are depicted are specific to a diary which was recorded and are also a testimony of a person born in 1900. Each chapter ends with an attempt of a description how these diaries may be useful in a learning process. This work also includes examples of subjects that might be used during classes.
dc.abstract.plpl
Praca jest próbą syntezy najważniejszych wątków pochodzących z lektury trzech niezwykle ważnych i zarazem odmiennych dzienników polskich pisarzy dwudziestego wieku. Rozważania na temat poszczególnych dzieł zostały poprzedzone teoretycznym wstępem dotyczącym dziennika i innych gatunków autobiograficznych oraz kategorii prawdy we współczesnej literaturze.Drugi rozdział jest wynikiem analizy trzech istotnych wątków Dzienników Witolda Gombrowicza. Analizie zostało poddane zagadnienie dotyczące autokreacji pisarza i przejawy jego osobowości akcentowane w tych zapiskach. Innym rozbudowanym wątkiem Dzienników są komentarze Gombrowicza do własnej twórczości oraz innych pisarzy. W pracy zostały przedstawione również komentarze autora na temat polskości i Polaków, a także poglądy o literaturze i sztuce.Trzeci rozdział dotyczy twórczości diarystycznej Marii Dąbrowskiej. Analizie został poddany osobisty wymiar Dzienników pisarki oraz jej komentarze na tematy społeczne i historyczno-polityczne.Czwarty rozdział traktuje o Moim wieku Aleksandra Wata. Zagadnienia w nim poruszane to specyfika formy „pamiętnika mówionego” oraz świadectwo składane przez człowieka dwudziestego wieku.Rozdziały dotyczące dzienników poszczególnych pisarzy kończą się próbą charakterystyki recepcji każdego z nich w szkolnej edukacji polonistycznej oraz propozycjami lekcji z wykorzystaniem tych zapisków.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Hobot-Marcinek, Joanna - 128326
dc.contributor.authorpl
Buczek, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Hobot-Marcinek, Joanna - 128326
dc.contributor.reviewerpl
Czabanowska-Wróbel, Anna - 127618
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:35:38Z
dc.date.available
2020-07-26T15:35:38Z
dc.date.submittedpl
2015-07-07
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-98621-127549
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205919
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
diary autobiography 20th century Gombrowicz Dąbrowska Wat
dc.subject.plpl
dziennik autobiografia XX wiek Gombrowicz Dąbrowska Wat
dc.titlepl
Dzienniki polskich pisarzy i pisarek oraz ich recepcja w szkolnej edukacji polonistycznej
dc.title.alternativepl
Polish writers diaries in the twentieth century and their reception
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Krakow
4
Warsaw
4
Dublin
2
Gdansk
2
Wroclaw
2
Zawiercie
1

No access

No Thumbnail Available