Sztuka jako objawienie Życia w perspektywie fenomenologii Michela Henry’ego

2021
journal article
article
dc.abstract.enAlongside with ethics and religion, art occupies a prominent place in Michel Henry’s phenomenology of life. His opposition to Husserl and Heidegger, and his analyses of Wassily Kandinsky’s paintings and theoretical works, led Henry to the conclusion that the content of art is the ‘invisible life’. As a consequence, art - itself invisible though at the same time revealing the Life - becomes a means of achieving a non-intentional experience (pathos) of Life in its transcendental affectivity. The radical immanence of experiencing art stands in sharp contrast to the visible external world, thus opening new directions in phenomenological study of both aesthetic and religious experience. In this article, I point out the ontological, epistemological and axiological limitations of Henry’s and Kandinsky’s art theory.pl
dc.abstract.plSztuka - obok etyki i religii - zajmuje poczesne miejsce w fenomenologii życia Michela Henry’ego. Polemizując z fenomenologią Edmunda Husserla i Martina Heideggera oraz analizując twórczość i prace teoretyczne Wasyla Kandyńskiego, Henry doszedł do wniosku, że treścią sztuki jest niewidzialne życie. W konsekwencji sztuka, sama niewidzialna, a jednak objawiająca Życie, okazuje się sposobem nieintencjonalnego doznania (pathos) Życia w jego transcendentalnej afektywności. Radykalna immanencja doznaniowości sztuki stoi w jaskrawej opozycji wobec widzialnego świata zewnętrznego i tym samym wyznacza fenomenologii nowy obszar badań nad doświadczeniem estetycznym, a przy tym także religijnym. W artykule wskazuję na trudności i ograniczenia ontologiczne, epistemologiczne oraz aksjologiczne koncepcji sztuki Michela Henry’ego oraz Wasyla Kandyńskiego.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Filozofiipl
dc.contributor.authorKrawiec, Andrzej - 250605 pl
dc.date.accession2021-09-07pl
dc.date.accessioned2021-10-01T09:03:54Z
dc.date.available2021-10-01T09:03:54Z
dc.date.issued2021pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 82-86pl
dc.description.number1pl
dc.description.physical57-87pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume77pl
dc.identifier.doi10.12775/RF.2021.004pl
dc.identifier.eissn2545-3173pl
dc.identifier.issn0035-9599pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/279444
dc.identifier.weblinkhttps://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RF/article/view/RF.2021.004/28778pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enaffectivitypl
dc.subject.enexperience (pathos)pl
dc.subject.enphenomenologypl
dc.subject.enHenrypl
dc.subject.enimmanencepl
dc.subject.enKandinskypl
dc.subject.enartpl
dc.subject.enLifepl
dc.subject.plafektywnośćpl
dc.subject.pldoznaniowość (pathos)pl
dc.subject.plfenomenologiapl
dc.subject.plHenrypl
dc.subject.plimmanencjapl
dc.subject.plKandyńskipl
dc.subject.plsztukapl
dc.subject.plŻyciepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSztuka jako objawienie Życia w perspektywie fenomenologii Michela Henry’egopl
dc.title.alternativeArt as revelation of Life in Michel Henry’s phenomenologypl
dc.title.journalRuch Filozoficznypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Alongside with ethics and religion, art occupies a prominent place in Michel Henry’s phenomenology of life. His opposition to Husserl and Heidegger, and his analyses of Wassily Kandinsky’s paintings and theoretical works, led Henry to the conclusion that the content of art is the ‘invisible life’. As a consequence, art - itself invisible though at the same time revealing the Life - becomes a means of achieving a non-intentional experience (pathos) of Life in its transcendental affectivity. The radical immanence of experiencing art stands in sharp contrast to the visible external world, thus opening new directions in phenomenological study of both aesthetic and religious experience. In this article, I point out the ontological, epistemological and axiological limitations of Henry’s and Kandinsky’s art theory.
dc.abstract.plpl
Sztuka - obok etyki i religii - zajmuje poczesne miejsce w fenomenologii życia Michela Henry’ego. Polemizując z fenomenologią Edmunda Husserla i Martina Heideggera oraz analizując twórczość i prace teoretyczne Wasyla Kandyńskiego, Henry doszedł do wniosku, że treścią sztuki jest niewidzialne życie. W konsekwencji sztuka, sama niewidzialna, a jednak objawiająca Życie, okazuje się sposobem nieintencjonalnego doznania (pathos) Życia w jego transcendentalnej afektywności. Radykalna immanencja doznaniowości sztuki stoi w jaskrawej opozycji wobec widzialnego świata zewnętrznego i tym samym wyznacza fenomenologii nowy obszar badań nad doświadczeniem estetycznym, a przy tym także religijnym. W artykule wskazuję na trudności i ograniczenia ontologiczne, epistemologiczne oraz aksjologiczne koncepcji sztuki Michela Henry’ego oraz Wasyla Kandyńskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii
dc.contributor.authorpl
Krawiec, Andrzej - 250605
dc.date.accessionpl
2021-09-07
dc.date.accessioned
2021-10-01T09:03:54Z
dc.date.available
2021-10-01T09:03:54Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 82-86
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
57-87
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
77
dc.identifier.doipl
10.12775/RF.2021.004
dc.identifier.eissnpl
2545-3173
dc.identifier.issnpl
0035-9599
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/279444
dc.identifier.weblinkpl
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RF/article/view/RF.2021.004/28778
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
affectivity
dc.subject.enpl
experience (pathos)
dc.subject.enpl
phenomenology
dc.subject.enpl
Henry
dc.subject.enpl
immanence
dc.subject.enpl
Kandinsky
dc.subject.enpl
art
dc.subject.enpl
Life
dc.subject.plpl
afektywność
dc.subject.plpl
doznaniowość (pathos)
dc.subject.plpl
fenomenologia
dc.subject.plpl
Henry
dc.subject.plpl
immanencja
dc.subject.plpl
Kandyński
dc.subject.plpl
sztuka
dc.subject.plpl
Życie
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Sztuka jako objawienie Życia w perspektywie fenomenologii Michela Henry’ego
dc.title.alternativepl
Art as revelation of Life in Michel Henry’s phenomenology
dc.title.journalpl
Ruch Filozoficzny
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Krakow
1
Lublin
1
Rzeszów
1
Szczecin
1
Downloads
krawiec_sztuka_jako_objawienie_zycia_2021.pdf
2
krawiec_sztuka_jako_objawienie_zycia_2021.odt
1