Renesansowy nagrobek Marcina Białobrzeskiego w kościele opackim w Mogile

licenciate
dc.abstract.enThe Renaissance Tomb of Marcin Bialobrzeski, an abbot and a bishop, which was located in the Abbey church in Cracow-Mogila, is the topic of this thesis.The thesis is divided into four chapters. In the first chapter the evolution of the Polish publications about the epigraphy which was published after the Second World War is shown. In this section three books are presented: 'Corpus inscriptionum Poloniae' (the first volume, the second volume, the fifth volume and the second part of the eighth volume), 'Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie' by Wojciech Drelicharz from Jagiellonian University and 'Studia Epigraficzne' from University of Zielona Gora.The second chapter is devoted to some deliberations about a tomb as historical source. In this chapter a few famous Polish tombstones and epitaphs are researched: the tomb of Henryk IV Probus in Wroclaw, tombs of kings in Wawel, tombs of Barbara z Teczynskich, hetman Jan and Jan Krzysztof Tarnowscy in Tarnow and some epitaphs from the chapel Franckowiczowie and Lodwigowie in St. Mary’s Church in Cracow.The next chapter is devoted to Marcin Bialobrzeski’s life and activities. He was a Cistercian abbot and a bishop of Cracow and Kamieniec Podolski and he was opposed to heretics. He was also a deputy of kings of Poland: Zygmunt August and Stefan Batory.The last chapter, which is the main part of the thesis, describes the tomb of Marcin Bialobrzeski with the analysis of the blazons and the inscription on it. In this part it is explained why the blazons of Abdank, Drzewica, Jastrzebiec and Ostoja were placed on the tomb. We can also find here the analysis and the interpretation of the inscription which was written by Andrzej Trzycielski.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy licencjackiej jest renesansowy nagrobek Marcina Białobrzeskiego, opata i biskupa, który znajduje się w bazylice cysterskiej Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile.Praca została podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale przedstawiono ewolucję polskich wydawnictw epigraficznych po II wojnie światowej. W rozdziale tym zostały umówione trzy wydawnictwa: „Corpus inscriptionum Poloniae” (tomy pierwszy, drugi, piąty i zeszyt drugi tomu ósmego), „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie” Wojciecha Drelicharza z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz „Studia Epigraficzne” z Uniwersytetu Zielonogórskiego.Drugi rozdział poświęcono rozważaniom na temat nagrobka jako źródła historycznego. Do skonstruowania wniosków wykorzystano analizę kilku znanych polskich nagrobków oraz epitafiów: nagrobek Henryka IV Probusa we Wrocławiu, grobowce królewskie na Wawelu, nagrobki Barbary z Tęczyńskich oraz hetmana Jana i Jana Krzysztofa Tarnowskich w Tarnowie oraz epitafia z kaplicy Franckowiczów i Lodwigów w kościele mariackim w Krakowie.Kolejny rozdział został poświęcony życiu i działalności Marcina Białobrzeskiego. Był on opatem cysterski, jak i też krakowskim biskupem pomocniczym i biskupem kamienieckim. Zasłynął jako przeciwnik heretyków, a także jako poseł królów polskich: Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. W ostatnim rozdziale, który stanowi zasadniczą część pracy, dokonano opisu nagrobka opata wraz z analizą jego programu heraldycznego i inskrypcji nagrobnych. Skupiono się na ukazaniu celów umieszczenia na nagrobku herbów: Abdank, Drzewica, Jastrzębiec i Ostoja. Dokonano również analizy i interpretacji inskrypcji, której autorem jest Andrzej Trzycielski.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMarzec, Andrzej - 162126 pl
dc.contributor.authorJuraszek, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerRabiej, Piotr - 131610 pl
dc.contributor.reviewerMarzec, Andrzej - 162126 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:19:14Z
dc.date.available2020-07-24T06:19:14Z
dc.date.submitted2012-07-06pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-65812-112392pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179314
dc.languagepolpl
dc.subject.enMarcin Bialobrzeski, tumb, Mogila, epigraphy, heraldrypl
dc.subject.plMarcin Białobrzeski, nagrobek, Mogiła, epigrafika, heraldykapl
dc.titleRenesansowy nagrobek Marcina Białobrzeskiego w kościele opackim w Mogilepl
dc.title.alternativeThe Renaissance Tomb of Marcin Bialobrzeski in the Abbey church in Mogilapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Renaissance Tomb of Marcin Bialobrzeski, an abbot and a bishop, which was located in the Abbey church in Cracow-Mogila, is the topic of this thesis.The thesis is divided into four chapters. In the first chapter the evolution of the Polish publications about the epigraphy which was published after the Second World War is shown. In this section three books are presented: 'Corpus inscriptionum Poloniae' (the first volume, the second volume, the fifth volume and the second part of the eighth volume), 'Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie' by Wojciech Drelicharz from Jagiellonian University and 'Studia Epigraficzne' from University of Zielona Gora.The second chapter is devoted to some deliberations about a tomb as historical source. In this chapter a few famous Polish tombstones and epitaphs are researched: the tomb of Henryk IV Probus in Wroclaw, tombs of kings in Wawel, tombs of Barbara z Teczynskich, hetman Jan and Jan Krzysztof Tarnowscy in Tarnow and some epitaphs from the chapel Franckowiczowie and Lodwigowie in St. Mary’s Church in Cracow.The next chapter is devoted to Marcin Bialobrzeski’s life and activities. He was a Cistercian abbot and a bishop of Cracow and Kamieniec Podolski and he was opposed to heretics. He was also a deputy of kings of Poland: Zygmunt August and Stefan Batory.The last chapter, which is the main part of the thesis, describes the tomb of Marcin Bialobrzeski with the analysis of the blazons and the inscription on it. In this part it is explained why the blazons of Abdank, Drzewica, Jastrzebiec and Ostoja were placed on the tomb. We can also find here the analysis and the interpretation of the inscription which was written by Andrzej Trzycielski.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy licencjackiej jest renesansowy nagrobek Marcina Białobrzeskiego, opata i biskupa, który znajduje się w bazylice cysterskiej Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile.Praca została podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale przedstawiono ewolucję polskich wydawnictw epigraficznych po II wojnie światowej. W rozdziale tym zostały umówione trzy wydawnictwa: „Corpus inscriptionum Poloniae” (tomy pierwszy, drugi, piąty i zeszyt drugi tomu ósmego), „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie” Wojciecha Drelicharza z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz „Studia Epigraficzne” z Uniwersytetu Zielonogórskiego.Drugi rozdział poświęcono rozważaniom na temat nagrobka jako źródła historycznego. Do skonstruowania wniosków wykorzystano analizę kilku znanych polskich nagrobków oraz epitafiów: nagrobek Henryka IV Probusa we Wrocławiu, grobowce królewskie na Wawelu, nagrobki Barbary z Tęczyńskich oraz hetmana Jana i Jana Krzysztofa Tarnowskich w Tarnowie oraz epitafia z kaplicy Franckowiczów i Lodwigów w kościele mariackim w Krakowie.Kolejny rozdział został poświęcony życiu i działalności Marcina Białobrzeskiego. Był on opatem cysterski, jak i też krakowskim biskupem pomocniczym i biskupem kamienieckim. Zasłynął jako przeciwnik heretyków, a także jako poseł królów polskich: Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. W ostatnim rozdziale, który stanowi zasadniczą część pracy, dokonano opisu nagrobka opata wraz z analizą jego programu heraldycznego i inskrypcji nagrobnych. Skupiono się na ukazaniu celów umieszczenia na nagrobku herbów: Abdank, Drzewica, Jastrzębiec i Ostoja. Dokonano również analizy i interpretacji inskrypcji, której autorem jest Andrzej Trzycielski.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Marzec, Andrzej - 162126
dc.contributor.authorpl
Juraszek, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Rabiej, Piotr - 131610
dc.contributor.reviewerpl
Marzec, Andrzej - 162126
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:19:14Z
dc.date.available
2020-07-24T06:19:14Z
dc.date.submittedpl
2012-07-06
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-65812-112392
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179314
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Marcin Bialobrzeski, tumb, Mogila, epigraphy, heraldry
dc.subject.plpl
Marcin Białobrzeski, nagrobek, Mogiła, epigrafika, heraldyka
dc.titlepl
Renesansowy nagrobek Marcina Białobrzeskiego w kościele opackim w Mogile
dc.title.alternativepl
The Renaissance Tomb of Marcin Bialobrzeski in the Abbey church in Mogila
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
47
Views per month
Views per city
Krakow
10
Torun
5
Warsaw
3
Bielany Wroclawskie
2
Chandler
2
Lausanne
2
Paris
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Des Moines
1

No access

No Thumbnail Available