Geneza artykułu 3 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania : dopuszczalne ograniczenia wolności uzewnętrzniania religii lub przekonań

2023
journal article
article
dc.abstract.enArticles 3(1) and 3(2) of the Act on Guarantees of Freedom of Conscience and Religion of May 17, 1989, was at the time of its entry into force a fundamental regulation for the freedom to manifest religion or belief. The content of Article 3(1) clearly corresponds to Article 18(3) of the International Covenant on Civil and Political Rights. However, it represents the result of parliamentary work, since the government draft of the above-mentioned law, prepared by the Office for Religious Affairs of the People’s Republic of Poland, deviated from the solutions adopted in the Covenant. In particular, it did not intro-duce restrictions on the freedom to manifest religion or belief but provided for the restriction of freedom of conscience and religion. It also referred to the category of the “health” of the individual instead of using the term “public health”, and it referenced the fundamental rights and freedoms of “the individual”, although the Covenant provided for the fundamental rights and freedoms of “other persons”. In the course of the work carried out by the Office for Religious Affairs, at least 11 drafts were prepared, containing versions of the future Articles 3(1) and 3(2) of the 1989 Act that that differed from the final version to varying degrees. Noteworthy are the facts that the provisions were designed largely independently of the provisions of the Covenant; that some of the drafts used the term “personal dignity” of the individual as a premise for restricting the manifestation of religion or belief; and that there were proposals to com-pletely omit “health” as such a premise.pl
dc.abstract.plPrzedmiotowy art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumie-nia i wyznania w chwili jego wejścia w życie stanowił regulację fundamentalną dla wolności uzewnętrz-niania religii i przekonań. Treść art. 3 ust. 1 ustawy wyznaniowej wyraźnie koresponduje z art. 18 ust. 3 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Stanowi to jednak wynik prac parlamen-tarnych, gdyż rządowy projekt ww. ustawy, opracowany przez Urząd do spraw Wyznań Polskiej Rzeczypo-spolitej Ludowej, odbiegał od rozwiązań przyjętych w Pakcie. W szczególności przewidywał ograniczenie wolności sumienia i wyznania, a nie tylko ograniczenie wolności uzewnętrzniania religii lub przekonań, odwoływał się też do kategorii „zdrowia” jednostki zamiast posługiwać się terminem „zdrowia publiczne-go” oraz traktował o podstawowych prawach i wolnościach „jednostki”, choć Pakt stanowił o podstawo-wych prawach i wolnościach „innych osób”. W toku prac prowadzonych przez Urząd do spraw Wyznań przygotowano co najmniej 11 projektów, zawierających odbiegające od siebie w różnym stopniu wersje przyszłego art. 3 ust. 1 i 2 ustawy. Na uwagę zasługuje fakt projektowania przepisów w znacznej części nie-zależnie od postanowień Paktu, występowanie w niektórych wersjach „godności osobistej” jednostki jako przesłanki ograniczenia uzewnętrzniania religii lub przekonań oraz propozycje pominięcia „zdrowia” jako takiej przesłanki.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Historii Administracji i Prawa Wyznaniowegopl
dc.contributor.authorStrzała, Marek - 126927 pl
dc.date.accession2023-12-27pl
dc.date.accessioned2024-01-08T14:25:10Z
dc.date.available2024-01-08T14:25:10Z
dc.date.issued2023pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalStreszcz. ang. s. 91-92. Bibliogr. s. 114pl
dc.description.physical91-114pl
dc.description.publication1,42pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume26pl
dc.identifier.doi10.31743/spw.16480pl
dc.identifier.eissn2544-3003pl
dc.identifier.issn2081-8882pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/325173
dc.identifier.weblinkhttps://czasopisma.kul.pl/index.php/spw/article/view/16480/14737pl
dc.identifier.weblinkhttps://czasopisma.kul.pl/index.php/spw/article/view/16480pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk społecznych : nauki prawnepl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enPolish law on religionpl
dc.subject.enAct on Guarantees of Freedom of Conscience and Religionpl
dc.subject.enfreedom of conscience and religionpl
dc.subject.enmanifestation of religion or beliefpl
dc.subject.enOffice for Religious Affairspl
dc.subject.plpolskie prawo wyznaniowepl
dc.subject.plustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznaniapl
dc.subject.plwolność sumienia i wyznaniapl
dc.subject.pluzewnętrznianie religii lub przekonańpl
dc.subject.plUrząd do spraw Wyznańpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleGeneza artykułu 3 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania : dopuszczalne ograniczenia wolności uzewnętrzniania religii lub przekonańpl
dc.title.alternativeThe genesis of Article 3 para. 1 and 2 of the Act of May 17, 1989, on Guarantees of Freedom of Conscience and Religion : permissible restrictions on the freedom to manifest religion or beliefpl
dc.title.journalStudia z Prawa Wyznaniowegopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Articles 3(1) and 3(2) of the Act on Guarantees of Freedom of Conscience and Religion of May 17, 1989, was at the time of its entry into force a fundamental regulation for the freedom to manifest religion or belief. The content of Article 3(1) clearly corresponds to Article 18(3) of the International Covenant on Civil and Political Rights. However, it represents the result of parliamentary work, since the government draft of the above-mentioned law, prepared by the Office for Religious Affairs of the People’s Republic of Poland, deviated from the solutions adopted in the Covenant. In particular, it did not intro-duce restrictions on the freedom to manifest religion or belief but provided for the restriction of freedom of conscience and religion. It also referred to the category of the “health” of the individual instead of using the term “public health”, and it referenced the fundamental rights and freedoms of “the individual”, although the Covenant provided for the fundamental rights and freedoms of “other persons”. In the course of the work carried out by the Office for Religious Affairs, at least 11 drafts were prepared, containing versions of the future Articles 3(1) and 3(2) of the 1989 Act that that differed from the final version to varying degrees. Noteworthy are the facts that the provisions were designed largely independently of the provisions of the Covenant; that some of the drafts used the term “personal dignity” of the individual as a premise for restricting the manifestation of religion or belief; and that there were proposals to com-pletely omit “health” as such a premise.
dc.abstract.plpl
Przedmiotowy art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumie-nia i wyznania w chwili jego wejścia w życie stanowił regulację fundamentalną dla wolności uzewnętrz-niania religii i przekonań. Treść art. 3 ust. 1 ustawy wyznaniowej wyraźnie koresponduje z art. 18 ust. 3 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Stanowi to jednak wynik prac parlamen-tarnych, gdyż rządowy projekt ww. ustawy, opracowany przez Urząd do spraw Wyznań Polskiej Rzeczypo-spolitej Ludowej, odbiegał od rozwiązań przyjętych w Pakcie. W szczególności przewidywał ograniczenie wolności sumienia i wyznania, a nie tylko ograniczenie wolności uzewnętrzniania religii lub przekonań, odwoływał się też do kategorii „zdrowia” jednostki zamiast posługiwać się terminem „zdrowia publiczne-go” oraz traktował o podstawowych prawach i wolnościach „jednostki”, choć Pakt stanowił o podstawo-wych prawach i wolnościach „innych osób”. W toku prac prowadzonych przez Urząd do spraw Wyznań przygotowano co najmniej 11 projektów, zawierających odbiegające od siebie w różnym stopniu wersje przyszłego art. 3 ust. 1 i 2 ustawy. Na uwagę zasługuje fakt projektowania przepisów w znacznej części nie-zależnie od postanowień Paktu, występowanie w niektórych wersjach „godności osobistej” jednostki jako przesłanki ograniczenia uzewnętrzniania religii lub przekonań oraz propozycje pominięcia „zdrowia” jako takiej przesłanki.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Historii Administracji i Prawa Wyznaniowego
dc.contributor.authorpl
Strzała, Marek - 126927
dc.date.accessionpl
2023-12-27
dc.date.accessioned
2024-01-08T14:25:10Z
dc.date.available
2024-01-08T14:25:10Z
dc.date.issuedpl
2023
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Streszcz. ang. s. 91-92. Bibliogr. s. 114
dc.description.physicalpl
91-114
dc.description.publicationpl
1,42
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
26
dc.identifier.doipl
10.31743/spw.16480
dc.identifier.eissnpl
2544-3003
dc.identifier.issnpl
2081-8882
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/325173
dc.identifier.weblinkpl
https://czasopisma.kul.pl/index.php/spw/article/view/16480/14737
dc.identifier.weblinkpl
https://czasopisma.kul.pl/index.php/spw/article/view/16480
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk społecznych : nauki prawne
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Polish law on religion
dc.subject.enpl
Act on Guarantees of Freedom of Conscience and Religion
dc.subject.enpl
freedom of conscience and religion
dc.subject.enpl
manifestation of religion or belief
dc.subject.enpl
Office for Religious Affairs
dc.subject.plpl
polskie prawo wyznaniowe
dc.subject.plpl
ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
dc.subject.plpl
wolność sumienia i wyznania
dc.subject.plpl
uzewnętrznianie religii lub przekonań
dc.subject.plpl
Urząd do spraw Wyznań
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Geneza artykułu 3 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania : dopuszczalne ograniczenia wolności uzewnętrzniania religii lub przekonań
dc.title.alternativepl
The genesis of Article 3 para. 1 and 2 of the Act of May 17, 1989, on Guarantees of Freedom of Conscience and Religion : permissible restrictions on the freedom to manifest religion or belief
dc.title.journalpl
Studia z Prawa Wyznaniowego
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Dublin
4
Ashburn
2
Amsterdam
1
Krakow
1
Vienna
1
Downloads
strzala_uzewnetrzniania_religii_lub_przekonan_2023.pdf
1