Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na przykładzie HSW Tlenownia Sp. z o.o.

master
dc.abstract.enThe thesis presents the process of liquidation of a limited liability company. For this purpose, the analysis of the liquidation process of HSW Tlenownia Ltd was carried out. The survey in thesis covered the years before the liquidation and the last period of the company. Examination was conducted by using the early models of enterprise warnings against security threats in business. During the survey financial situation of the company was analyzed and following steps in the process of liquidation were discussed. In the final part of the thesis the author summarizes reasons and formulates proposals for the completion of the Company.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona została omówieniu procesu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na potrzeby pracy została przeprowadzona analiza procesu likwidacji HSW Tlenownia Sp. z o.o. Badaniem objęto lata poprzedzające likwidację oraz cały okres kończący byt spółki. Przeprowadzono badanie przedsiębiorstwa modelami wczesnego przestrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej. Dokonano analizy finansowej spółki, omówiono kolejne etapy procesu likwidacyjnego. W końcowej części pracy, autor dokonał podsumowania formułując wnioski dotyczące przyczyn zakończenia działalności omawianej Spółki.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.authorRajkowska, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSurdykowska, Stanisława - 132168 pl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:17:36Z
dc.date.available2020-07-25T01:17:36Z
dc.date.submitted2014-06-26pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-87618-152499pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196163
dc.languagepolpl
dc.subject.enClosing businesses- liquidation of a limited liability company-liquidation-bankruptcy- liquidation procedures-financial analysis-division of propertypl
dc.subject.plZakończenie działalności- likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością- upadłość likwidacja- procedury likwidacyjne- analiza finansowa- podział majątkupl
dc.titleLikwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na przykładzie HSW Tlenownia Sp. z o.o.pl
dc.title.alternativeLiquidation limited liability company on the example of HSW Tlenownia Sp. o.o.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis presents the process of liquidation of a limited liability company. For this purpose, the analysis of the liquidation process of HSW Tlenownia Ltd was carried out. The survey in thesis covered the years before the liquidation and the last period of the company. Examination was conducted by using the early models of enterprise warnings against security threats in business. During the survey financial situation of the company was analyzed and following steps in the process of liquidation were discussed. In the final part of the thesis the author summarizes reasons and formulates proposals for the completion of the Company.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona została omówieniu procesu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na potrzeby pracy została przeprowadzona analiza procesu likwidacji HSW Tlenownia Sp. z o.o. Badaniem objęto lata poprzedzające likwidację oraz cały okres kończący byt spółki. Przeprowadzono badanie przedsiębiorstwa modelami wczesnego przestrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej. Dokonano analizy finansowej spółki, omówiono kolejne etapy procesu likwidacyjnego. W końcowej części pracy, autor dokonał podsumowania formułując wnioski dotyczące przyczyn zakończenia działalności omawianej Spółki.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.authorpl
Rajkowska, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Surdykowska, Stanisława - 132168
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:17:36Z
dc.date.available
2020-07-25T01:17:36Z
dc.date.submittedpl
2014-06-26
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-87618-152499
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196163
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Closing businesses- liquidation of a limited liability company-liquidation-bankruptcy- liquidation procedures-financial analysis-division of property
dc.subject.plpl
Zakończenie działalności- likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością- upadłość likwidacja- procedury likwidacyjne- analiza finansowa- podział majątku
dc.titlepl
Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na przykładzie HSW Tlenownia Sp. z o.o.
dc.title.alternativepl
Liquidation limited liability company on the example of HSW Tlenownia Sp. o.o.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Dublin
3
Krakow
1
Ruda Śląska
1
Strzyzow
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available